Obeť
Victim

fiction » development
SK - CZ - DE | far. > col. | 90 min. | dráma > drama

Obeť

Irina (40) is a single mother, a Ukrainian living in a small Czech town. One night, her teenage son Igor claims that he was assaulted by three young Roma. Irina demands justice, and is met with great solidarity by her new society. Until she spots inconsistencies in her son’s account.
>>
Irina (40) je ukrajinská slobodná matka žijúca v českom meste. Jednu noc sa dozvie, že jej syna Igora surovo napadli. Po prebudení z narkózy Igor prizná, že to boli Rómovia. Irina, stretávajúc sa vo svojom okolí s veľkou dávkou solidarity, sa dožaduje spravodlivosti. Až do momentu, kým nezistí určité nezrovnalosti v synovom príbehu.


Director > Réžia   Michal Blaško
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Jakub Medvecký, Tomáš Hrubý
DOP > Kamera Adam Mach
Editors >  Strih Petr Hasalík
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt Stella Šonková
Costumes > Kostýmy Erika Gadus
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Vita Smachelyuk, Gleb Kuchuk
Filmography > Filmografia Michal Blaško (1989)
debut
Production > Produkcia nutprodukcia (SK), nutprodukce (CZ)
Co-production > Koprodukcia Electric Sheep (DE)
Producer > Producent Jakub Viktorín (SK), Pavla Janoušková Kubečková (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 175 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Creative Europe (od 2014), Státní fond kinematografie, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Eurimages 
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra When East Meets West, Terst, Taliansko, 2019
Connecting Cottbus, Nemecko, 2018
Industry Forum (Kiev Molodist International Film Festival), Ukrajina, 2018
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
jar/Spring 2021
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
jar/Spring 2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
nutprodukcia
Lazaretská 13, SK-811 08 Bratislava
+421 907 120 906
monika@nutprodukcia.sk
www.nutprodukcia.sk

see main contact see main contact

updated: 29.10.2020