Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Planéta Praha
Wild Prague
(Planeta Praha)

» ©2022
CZ - SK | far. > col. | 83 min. | prírodopisný > wild-life

Planéta Praha

For two years, filmmakers in a busy metropolis, often a mere stone’s throw away from historical monuments, recorded life in the “Prague wilderness”. Nature in the big city is much richer than one might imagine, as shown in a new unique documentary from the creators of the successful film Planet Czech Republic. Through animal heroes, Wild Prague depicts the city’s microcosm and a completely new view of places in Prague, where one would hardly expect a real wilderness.
>>
Dva roky sledovali filmári v rušnej metropole, často čoby kameňom dohodil od historických pamiatok, život v „pražskej divočine“. Príroda veľkomesta je omnoho bohatšia, než si vie človek predstaviť, ukazuje nový unikátny dokument od tvorcov úspešného filmu Planeta Česko. Planéta Praha zobrazuje prostredníctvom zvieracích hrdinov mestský mikrokozmos a poskytuje úplne nový pohľad na pražské miesta, kde by človek poriadnu divočinu očakával iba ťažko.


Director > Réžia   Jan Hošek
Story > Námet Radim Procházka, Marián Polák, Jan Hošek
Screenplay > Scenár Jan Hošek
DOP > Kamera Jiří Petr
Editors >  Strih Tomáš Doruška
Music > Hudba Ivan Acher
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Václav Flegl
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Jiří Macháček (CZ), Richard Stanke (SK)
Filmography > Filmografia Jan Hošek 1956

2022: Planeta Praha
2017: Svět podle termitů

Production > Produkcia Kulifilm (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), iopost (CZ), Produkce Radim Procházka (CZ), atelier.doc (SK)
Producer > Producent Radim Procházka (CZ), Robert Kirchhoff (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 700 000 €
Support > Podpora Státní fond kinematografie, Fondy EHP a Nórske fondy, Hlavní město Praha – Pražské služby, Pražská plynárenská, Městská část Praha 5
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Czech Docs Coming Soon, East Doc Platform 2021, CZ
o   -o
Release >
Distribučná premiéra
SK: 08/2022, Film Expanded
CZ: 08/2022, Aerofilms
o o
Web -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Kulifilm
Řehořova 54, CZ-130 00 Praha 3
+420 603 862 161
radim@radimprochazka.com
www.kulifilm.cz

atelier.doc
Galandova 5, SK-811 04 Bratislava
+421 904 610 694
office@atelierdoc.sk
www.atelierdoc.sk

Radim Procházka
+420 603 862 161
radim@radimprochazka.com
www.kulifilm.cz
Albatross World Sales
+49 341 44282450
lisa@albatrossworldsales.com
www.albatrossworldsales.com

updated: 08.11.2022