English                                                        Štvrtok 30.05.2024, 08:08

Prehliadka Kino na hranici uvedie retrospektívu Dušana Hanáka a najnovšie slovenské filmy

Na prehliadke Kino na hranici je slovenská kinematografia každoročne vítaná. Jej aktuálny 16. ročník sa začne už v stredu 29. apríla a zo slovenskej kinematografie divákom predstaví až tridsať filmov. Sú medzi nimi zastúpené archívne diela zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie aj najnovšie slovenské filmy, ktoré reprezentujú našu kinematografiu na významných festivaloch v zahraničí. Prehliadka v hraničnom meste Český Těšín a Cieszyn potrvá do 4. mája.

Slovenské filmy budú uvedené v troch programových sekciách:

Najvýraznejšou je retrospektívna sekcia s tvorbou Dušana Hanáka, v ktorej sa premietne až trinásť titulov. Diváci uvidia najzásadnejšie a ešte aj dnes aktuálne Hanákove filmy, vrátane jeho ranej krátkometrážnej tvorby. Tú reprezentujú filmy Výzva do ticha (1965), Učenie (1965), Prišiel k nám Old Shatterhand (1966), Omša (1967) a Deň radosti (1972). V programe retrospektívy je tiež Hanákov debut 322 z roku 1969, ďalej Obrazy starého sveta (1972), jeden z najžiadanejších archívnych filmov v zahraničí, a snímky Ružové sny (1976), Ja milujem, ty miluješ (1980), Tichá radosť (1985), Súkromné životy (1990) a Papierové hlavy (1995). Súčasťou retrospektívy bude aj dokumentárny film z cyklu Zlatá šedesátá: Dušan Hanák (2009), ktorý o našom významnom režisérovi nakrútil Martin Šulík. Retrospektíva sa uskutoční za osobnej účasti Dušana Hanáka a na prehliadke sa bude konať aj výstava jeho fotografií.

Zo starších filmov prehliadka ponúkne aj slovenské diela zaradené v tematickej sekcii Veľká vojna. Pri tejto príležitosti sa bude premietať šesť filmov, ktorých spoločnou výpoveďou je svedectvo o nezmyselnosti vojny. Ako najstarší z titulov na túto tému bude uvedený film Paľa Bielika Štyridsaťštyri (1957), premietať sa bude aj prvá poviedka z filmu Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici (1968). Do programu sú ďalej zaradené filmy Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, Len lístok poľnej pošty (1977) Petra Solana, Signum Laudis (1980) Martina Hollého a Anjel milosrdenstva (1993) Miloslava Luthera.

Súčasnú tvorbu pod názvom Nové slovenské filmy bude zastupovať spolu jedenásť hraných, dokumentárnych i animovaných filmov z obdobia posledných dvoch rokov. Vo výbere sú hrané filmy Zázrak (2013) Juraja Lehotského a Kandidát (2013) Jonáša Karáska, ďalej dokumentárne snímky Kauza Cervanová (2013) Roberta Kirchhoffa, Zamatoví teroristi (2013) trojice režisérov Pavol Pekarčík, Ivan Ostrochovský a Peter Kerekes, Nový život (2012) Adama Oľhu, Exponáty alebo príbehy kaštieľa (2013) Paľa Korca, Hodina dejepisu (2013) Dušana Trančíka a Stopy na hrebeni (2013) Pavla Barabáša, z animovaných filmov Pandy (2013) Matúša Vizára, Sneh (2013) Ivany Šebestovej a Fongopolis (2013) Joanny Kożuch. Viacero z nich uvedú tvorcovia osobne, medzi nimi Peter Kerekes, Joanna Kożuch a ďalší. Prehliadky sa zúčastní aj estetik, filmový teoretik a jeden z autorov aktuálne vydanej publikácie z edičného oddelenia SFÚ Rozprava o westerne Peter Michalovič a generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký.

Slovenskú účasť na 16. ročníku prehliadky Kino na hranici zabezpečuje Slovenský filmový ústav, v minulosti boli jej súčasťou retrospektívy slovenských tvorcov Juraja Jakubiska, Juraja Herza, Ela Havettu, Martina Slivku, Pavla Barabáša, Martina Šulíka, bratov Igora a Miloslava Lutherovcov, Štefana Uhra a v minulom roku Petra Solana. Pre záujemcov o slovenský film bude na prehliadke zabezpečený aj predaj publikácií a DVD nosičov zo SFÚ.

(Tlačová správa SFÚ, 25.4.2014 , autor: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ)

Tlačová správa na stiahnutie

Viac informácii na:
www.kinonahranici.cz.

Súvisiace AIC články:
Kino na hranici uvedie retrospektívu Petra Solana
14. ročník Kina na hranici pripomenie Štefana Uhera

publikované: 25.04.2014
aktualizované: 05.05.2014