English                                                        Streda 22.05.2024, 20:09

Ji.hlava oslavuje aj so slovenskými filmami

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.hlava je už tradičným jesenným sviatkom kvalitného dokumentárneho filmu. V jeho tohtoročnom jubilejnom 20. ročníku je účasť slovenskej kinematografie v oficiálnom aj sprievodnom programe široká, o priazeň poroty sa na festivale budú uchádzať dva slovenské filmy. Festival svojich divákov privíta v termíne od 25. do 30. októbra 2016.

V súťažnej sekcii festivalu Medzi morami sa o priazeň poroty uchádzajú filmy zo strednej a východnej Európy. Tento rok v nej Slovensko medzi štrnástimi snímkami zastupujú dva filmy, obidva budú na festivale uvedené vo svetovej premiére. Jedným z nich je nový celovečerný dokumentárny film režiséra Roberta Kirchhoffa Diera v hlave o rasovom prenasledovaní Rómov v strednej Európe počas druhej svetovej vojny. Režisér v ňom v niekoľkých európskych krajinách konfrontuje spomienky posledných pamätníkov rómskeho holokaustu so zabúdajúcou súčasnosťou a jeho film je nielen historickým svedectvom, ale aj výpoveďou o našej prítomnosti.
V rovnakej sekcii súťaží aj debutový film Bájka režisérky Lucie Babjakovej Nimcovej, ktorý tento rok prezentovala aj na Docu Talents@KVIFF. Tento improvizovaný observačný dokument zobrazuje kúzlo ľudovej piesne zo súčasnej západnej Ukrajiny a režisérka na ňom spolupracovala so škótskym skladateľom, hudobníkom a kurátorom Sholtom Dobiem.

Pri príležitosti 20. výročia festivalu sa jeho organizátori rozhodli zaradiť do programu sekciu Jihlavský manifest, ktorú tvorí dvadsať zásadných filmových esejí z rokov 1997 až 2016. Slovenskú kinematografiu v tomto filmovom výbere reprezentuje význačný slovenský strihový dokument Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka o vzťahu občana a moci a o rôznych podobách porušovania ľudských práv v Československu v rokoch 1945 – 1989, ktorý bol uvedený na prvom ročníku festivalu za osobnej účasti režiséra. Film vďaka projektu SK PRES diváci uvidia v reštaurovanej a zdigitalizovanej podobe.

Zo slovenských tvorcov jihlavský festival divákom predstaví aj dramaturga, scenáristu a režiséra Pavla Sýkoru (1931 – 1970), kľúčovú osobnosť slovenského dokumentu 60. rokov minulého storočia. Počas dielne venovanej jeho tvorbe sa premietne séria najvýraznejších Sýkorových krátkometrážnych autorských portrétov Vlado, Marienka, Jojo a starý otec (1966), Spoveď(1968), ABCD (1969) a Malý gazda (1969), v ktorých preniká bez slov až do vnútorného prežívania zobrazovaných osobností. Lektorom dielne je slovenský filmový teoretik Martin Kaňuch, šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon, a osobne sa jej zúčastní aj slovenský filmový dramaturg, režisér a publicista Rudolf Urc, niekdajší Sýkorov spolupracovník.

V nesúťažnom programe festivalu sa premietnu aj dve súčasné minoritné slovenské koprodukcie zo sekcie Dokument ČT Trabantom do posledného dychu (2016) v réžii cestovateľa a filmára Dana Přibáňa a O čo ide Idě (2016) režiséra Tomáša Kudrnu.

Ji.hlava Industry

V sprievodnej časti festivalu určenej pre filmových profesionálov Industry budú počas celodennej konferencie Fascinace na tému distribúcie experimentálnych filmov za účasti medzinárodných expertov z oblasti distribúcie a prezentácie experimentálnych a avantgardných filmov uvedené krátke experimentálne filmy významných slovenských konceptuálnych umelcov Vladimíra Havrillu LIFT (1972) a Ľubomíra Durčeka Informácia o rukách a ľuďoch (1982) a Domov (1983).

V časti Industry sa tiež uskutoční Masterclass svetovo úspešného slovenského kameramana a predovšetkým fotografa Martina Kollara, spojený s projekciou jeho režijného celovečerného debutu 5 October (2016), ktorý nakrútil o svojom bratovi pred náročnou operáciou, a prípadová štúdia „case study“ slovenských dokumentaristov Petra Kerekesa, Mareka Šulíka a Martina Kollara pod názvom Všetko je ináč.

Vo vzdelávacom a propagačnom projekte Emerging Producers, združujúcom európskych producentov dokumentárnych filmov, bude slovenským reprezentantom Marek Urban, producent spoločnosti sentimentalfilm.

Slovenský filmový ústav (SFÚ) v programe pre profesionálov zastúpi Alexandra Strelková, riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ, ktorá sa zúčastní diskusného panelu venovaného filmovej prezentácii a inštitúciám na podporu a prezentáciu národných kinematografií.

Podrobný časový harmonogram nájdete tu: http://www.dokument-festival.cz/program/time-programme/in%7C26.10

Zdroj: Tlačová správa SFÚ - Na jihlavskom festivale dokumentárnych filmov budú súťažiť aj slovenskí tvorcovia

Viac informácií o filmoch v súťaži:
Diera v hlave (r. Robert Kirchhoff)
Bájka (r. Lucia Babjaková Nimcová)

web: http://www.dokument-festival.cz/
presskit k 20. ročníku festivalu: http://www.dokument-festival.cz/press-detail/29242%7C1013-press-kit

Harmonogram slovenských filmov v programe:
26.10. - Dukla Reform - 13:00 - Papierové hlavy (r. Dušan Hanák)
26.10. - DKO I - 19:30 - Diera v hlave (r. Robert Kirchhoff)
27.10. - DKO II - 14:30 - Bájka (r. Lucia Babjaková Nimcová)
27.10. - Malá scéna HDJ - 20:00 - Trabantom do posledného dychu (r. Dan Přibáň)
28.10. - Malá scéna HDJ - 12:00 - O čo ide Ide (r. Tomáš Kudrna)
29.10. - Dukla Edison - 18:30 - workshop - Pavol Sýkora
Súvisiace AIC správy:
Slovenská účasť na MFDF Ji.hlava 2015
Slovenská účasť na MFDF Ji.hlava 2014
Slovenská účasť na MFDF Ji.hlava 2013
Slovenská účasť na MFDF Ji.hlava 2012

publikované: 20.10.2016
aktualizované: 24.10.2016