English                                                        Pondelok 20.05.2024, 07:17

18. ročník MFDF Ji.hlava uvádza aj slovenské filmy

Od 23. do 28. októbra 2014 sa koná už 18. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava. Tradične bude mať na festivale zastúpenie aj slovenská kinematografia, a to v rámci oficiálneho programu festivalu, ako aj sprievodnej sekcie Industry pre filmových profesionálov.

Festival v súťažnej sekcii Medzi morami, venovanej filmom zo strednej a východnej Európy predstaví dva nové slovenské dokumenty: Felvidék – Horná Zem (2013) mladej režisérky Vladislavy Plančíkovej dokumentárny film s prvkami animácie, pojednávajúci o maďarsko-slovenských vzťahoch, ktorý je zároveň zaradený aj do sekcie debutov Prvé svetlá a najnovší film Zuzany Piussi Priamy prenos (2014), odkrývajúci temné pozadie štátnej sociálnej starostlivosti.

Do sekcie Česká radosť je zaradený koprodukčný česko-poľsko-slovenský film Gottland (2014), pätice režisérov Petr Hátle, Lukáš Kokeš, Viera Čákanyová, Rozálie Kohoutová, Klára Tasovská, ktorý experimentuje s hranicou dokumentu a inscenovaných scén. Krátkometrážny dokument Pieseň strojov (2014) o premene Slovenska z agrárnej na industriálnu zem z rúk režiséra Vojtecha Adreánskeho uvedie sekcia Fascinácia: Továreň.

V rámci Industry programu sa po 11. krát uskutoční filmový trh East Silver, ktorého hlavným cieľom je podpora a propagácia kvalitnej dokumentárnej tvorby z regiónu strednej a východnej Európy.
Jeho súčasťou je aj Cena SILVER EYE. V kategórii krátkych filmov sú nominované aj dva slovenské tituly: Homo Video. Človek pozerajúci (2013) mladej režisérky Kataríny Hlinčíkovej a Druhý pokus (2014) Petra Kerekesa, ktorý je súčasťou poviedkového filmu Slovensko 2.0. V kategórii dlhometrážnych filmov Slovensko reprezentuje Tak ďaleko, tak blízko (2014) režiséra Jara Vojteka o živote rodín s autistickými deťmi a koprodukčný titul Gottland (2014). O cenách rozhoduje medzinárodná porota zložená z filmových profesionálov a vyhlásenie ocenených je tradične súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu.

Súčasťou Industry programu je aj propagačný a vzdelávací projekt Emerging Producers 2015, združujúci talentovaných producentov dokumentárnych filmov zo zemí EÚ. Vo výbere 3 ročníka Slovensko zastupuje mladý producent Michael Kaboš, ktorý doteraz produkoval tri filmy režiséra Ladislava Kaboša: Al Entisar – Loď nádeje (2011), Krvavé piesky Líbye (2013), Všetky moje deti (2013) a pripravovaný film Prízraky (2014), na ktorom sa režisérsky podieľal spolu s Bibianou Beňovou.

V rámci aktivít Visegrad Accelerator sa bude konať prezentácia národných filmových cien z krajín regiónu. Slovenskú cenu Slnko v sieti bude v mene Slovenskej filmovej a televíznej akadémie prezentovať riaditeľka NKC SFÚ Alexandra Strelková.

Počas MDFD Ji.hlava sa koná aj druhý zo série celoročného workshopu Ex Oriente. Jedným z lektorom jihlavskej časti je aj slovenský dokumentarista Peter Kerekes, ktorý bude viesť master class na tému Práca s protagonistom.


 PROGRAM
     
 PIATOK < 24.10. < Dukla Reform < 18:00

 

FELVIDÉK - HORNÁ ZEM (Caught in Between)
SK/CZ - 2014 - 75 min. / koprodukčný film SFÚ
réžia: Vladislava Plančíková
viac... 

     
 PIATOK < 24.10. < DKO I < 22:30
 PIATOK < 24.10. < DIOD < 23:00

  PRIAMY PRENOS (Transference)
SK/CZ - 2014 - 57 min.
réžia: Zuzana Piussi
viac...
     
 NEDEĽA < 26.10. <DKO I < 22:30

 

GOTTLAND (Gottland)
CZ/PL/SK - 2014 - 110min.
réžia: Petr Hátle, Lukáš Kokeš, Viera Čákanyová, Rozálie Kohoutová, Klára Tasovská
viac...

     
 NEDEĽA < 26.10 < Dukla Edison <10:30

 

PIESEŇ STROJOV (The Machine Song)
SK - 1948 - 16 min.
réžia: Vojtech Andreánsky
viac...


   

Viac informácií: www.dokument-festival.cz
Tlačová správa SFÚ / 21.10.2014 

Súvisiace AIC správy:

Slovenská účasť na MFDF Ji.hlava 2013
Slovenská účasť na MFDF Ji.hlava 2012
Slovenská účasť na MFDF Ji.hlava 2011
Slovenská účasť na MFDF Ji.hlava 2010

publikované: 20.10.2014
aktualizované: 22.10.2014