English                                                        Utorok 23.07.2024, 13:00

Digitálne reštaurovaný film Drak sa vracia v Lyone

Filmovú adaptáciu rovnomennej novely Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia (1967) v réžii Eduarda Grečnera uvedie jeden z najuznávanejších medzinárodných festivalov klasických filmov Lumière v Lyone (14. – 22. 10. 2023). Film je zaradený popri iných svetových dielach do sekcie Poklady a kuriozity.

Festival Lumière upozorňuje na významné diela z histórie kinematografie a dbá o to, boli relevantné aj pre súčasnosť. Jeho program je venovaný reštaurovaným klasickým filmom, retrospektívam a poctám významných filmových tvorcov, jeho súčasťou sú svetové premiéry reštaurovaných filmov. „To, čo znamená festival v Cannes pre súčasnú kinematografiu, to znamená festival v Lyone pre klasickú kinematografiu,“ hovorí o jednom z najrešpektovanejších podujatí klasického filmu Marián Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu. „Festival v Lyone je oslavou histórie kinematografie. Jeho program pozostáva najmä zo svetoznámych klasických kinematografických diel, ale organizátori venujú pozornosť aj menej známym dielam, ktoré sú však rovnako dôležité pre dejiny kinematografie. Vždy je v prvom rade podstatná hodnota kinematografického diela, ale súčasne aj kvalita ich reštaurovania,“ dodáva.

Film Drak sa vracia je balada o láske, nenávisti a hľadaní cesty z osamelosti. Rozpráva dramatický príbeh uzavretého a neprístupného hrnčiara Martina Lepiša, ktorého okolie považuje za pôvodcu niektorých živelných pohrôm. Na základe falošných udaní stratil ženu, dom aj slobodu. Po rokoch sa vracia do rodnej dediny, no minulosť nemožno prekonať. Priepasť, ktorá delí hrnčiara od dedinčanov, je priveľká a ani statočný čin mu nevráti dôveru a miesto v dedinskej pospolitosti.

Grečnerov Drak sa vracia je v poradí už šiestym filmom, ktorý zastupuje slovenskú kinematografiu na festivale v Lyone. Minulý rok ním bol Prípad pre obhajcu (1964) a v roku 2020 festival premietol film Noční jazdci (1981), oba v réžii Martina Hollého. Do výberu sa dostali aj Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, tragikomédia Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana a prvým reprezentantom Slovenska na podujatí bol celovečerný animovaný film Krvavá pani (1980) Viktora Kubala.

Tlačová správa SFÚ (TBA)

Viac o filme Drak sa vracia (r. Eduard Grečner): http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000045-Drak-sa-vracia-hrany-film/

Projekcie:
17. október / 16.45 / Cinéma Opéra
19. október / 09.30 / Lumière Institute (Villa)

Súvisiace AIC správy:
2022: Prípad pre obhajcu sa predstaví v Lyone
2020: Noční jazdci mieria do Lyonu
2019: Digitálne reštaurovaný film Ľalie poľné v Lyone
2018: Digitálne reštaurované filmy z archívu na prestížne festivaly
2017: Digitálne reštaurovaný film Krvavá pani v Lyone

publikované: 12.10.2023
aktualizované: 10.10.2023