English                                                        Sobota 22.06.2024, 05:47

Silná slovenská účasť na IDFA Industry

Slovenská kinematografia bude mať tento rok silné zastúpenie v industry programe jedného z najväčších dokumentárnych festivalov na svete IDFA v Amsterdame (8. – 19. november 2023).

V rámci IDFA Forum sa medzinárodnému publiku predstavia dva pripravované filmy. Velvet Generation režisérky Ivany Hucíkovej, portrét súčasných mladých ľudí a obraz hľadania ich identity, hodnotového zakotvenia a miesta v spoločnosti na pozadí vznikajúcej ballroomovej subkultúry v Česku a na Slovensku, je súčasťou Producers Connection. Medzi projekty v štádiu hrubého strihu bol vybraný film Oceľová rota režisérky Yuliie Hontaruk o veteránoch, ktorí sa po návrate z vojny na východe Ukrajiny v roku 2014 snažili znova začleniť do civilného života, až kým sa v roku 2022 vojna znova nevrátila do ich životov.

Partnerov si na trhu budú hľadať aj ďalšie tri projekty, ktoré sa zúčastňujú programu Docs for Sale: dokumentárna séria Investigátori režiséra Petra Pokorného, ktorá skúma rôzne ezoterické fenomény a kontroverzné témy ako biorezonancia, astrológia či jasnovidectvo; dokumentárna esej o olympijskom urbanizme a jeho dlhotrvajúcom vplyve na miestne obyvateľstvo režisérky Haruny Honcoop s názvom Olympijský medzičas; a Hranice Európy režisérky Apoleny Rychlíkovej o pracovnom vykorisťovaní.

Počas festivalu IDFA sa koná taktiež prezentácia dokumentárnych filmov, ktoré sa tento rok zúčastnili workshopu dok.incubator. Profesionálne publikum v Amsterdame sa tak môže zoznámiť aj s filmom Pokiaľ ja žijem režiséra Romana Ďuriša, dokumentárnym portrétom, ktorý približuje snahy rómskeho mladíka presadiť sa v živote napriek spoločenským predsudkom a chybám z minulosti.

Ďuriš bol vybraný aj do vzdelávacieho programu IDFAcademy, ktorého sa tento rok zúčastnia taktiež producent Matej Sotník a producentka Natália Pavlove. Partnerom IDFAcademy je Slovenský filmový ústav.

Web: www.idfa.nl/en/

publikované: 07.11.2023
aktualizované: 07.11.2023