KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Filmový kabinet PLUS: Film (v)o filme

!PRIHLASOVANIE!

Prednášky začínajú vždy o 18:00 hod.

UPOZORNENIE!
Z dôvodu rekonštrukčných prác, ktoré budú prebiehať v Kine Lumière od 17. 11. 2014 do druhej polovice januára 2015, si Vás dovoľujeme požiadať o akceptáciu nasledujúcich zmien programu FILMOVÉHO KABINETU PLUS:

  • Americká noc - projekcia 27. 11. 2014 sa ruší a presúva na termín: 6. 11. 2014
  • Amatér - projekcia 11. 12. 2014 bude realizovaná v kinosále Filmovej a televíznej fakulty VŠMU (Svoradova 2)
  • Uhol pohľadu - projekcia 8. 1. 2015 bude realizovaná v kinosále Filmovej a televíznej fakulty VŠMU (Svoradova 2)
  • Slávnosť v botanickej záhrade - projekcia 13. 11. 2014 sa ruší a presúva na termín 15. 1. 2015, do kinosály Filmovej a televíznej fakulty VŠMU (Svoradova 2)
  • Mullholand Drive - projekcia bude realizovaná v pôvodnom termíne, 22.01.2015 v Kine Lumière


PROGRAM

Muž s kinoaparátom
04.09.2014
Vertovova symfónia veľkomesta je priekopníckym dielom, čo sa týka zobrazenia procesu vzniku filmu. Protagonistom filmu je kameraman (režisérov brat Michail Abramovič Kaufman), ktorý cestuje z miesta na miesto v ukrajinských mestách Odesa, Charkov a Kyjev a sníma rôzne momenty bežného života v nich. Film využíva najrôznejšie filmárske postupy (dvojexpozícia, spomalený či zrýchlený záber, veľké detaily...) a zahlcuje diváka rozmanitými vnemami, vizuálnymi „atrakciami“. Zároveň máme možnosť oboznámiť sa s rôznymi kinematografickými technikami takpovediac zvnútra.
Pohŕdanie
18.09.2014
Adaptácia rovnomenného románu Alberta Moraviu sa odohráva v dvoch hlavných líniách: vzťah scenáristu Paula Javala a jeho manželky a nakrúcanie filmu Fritza Langa podľa Homérovej Odysei. Ide o film, ktorý uzatvára obdobie francúzskej novej vlny, čo sa výrazne prejavuje v jeho estetike (vysoký rozpočet, hviezda v hlavnej úlohe, nakrúcanie v štúdiu...). Vo filme však dostávame jedinečnú príležitosť nazrieť do útrob štúdií Cinecittá. Godardov film je jednak ľúbostným listom jeho manželke Anne Karine a zároveň esejou o úpadku jednej éry kinematografie.
Zväčšenina
30.10.2014
Po „tetralógii citov“ sa Antonioni vydal do sveta a nakrútil anglofónnu trilógiu, na ktorej počiatku stojí Zväčšenina. Módny fotograf Thomas sa domnieva, že pri fotografovaní v parku zachytil náhodou na film vraždu. Je to však naozaj tak? Thomas síce v parku nájde mŕtvolu, no tá však rýchlo zmizne, rovnako ako negatívy z jeho ateliéru. Film otvára otázku (ne)možnosti spoznať skutočnosť (pravdu) prostredníctvom média filmu. Antonionimu sa, takpovediac mimochodom, darí načrtnúť aj obraz Londýna vo „swingujúcich“ šesťdesiatych rokoch.
Slávnosť v botanickej záhrade
13.11.2014
Farebná féeria o potrebe zázraku v ľudskom živote, impresívne očarenie prírodou a radosťou zo života a pohybu. Mozaikovité rozprávanie o krčmárke Márii, večnej neveste, vytrvalo a márne vodiacej k oltáru otca svojich ôsmych dcér Pištu a o Pierrovi, ktorý svojim príchodom naruší pokoj vinárskej dediny Bábindolu a naučí jej obyvateľov vychutnávať život.
Uhol pohľadu
08.01.2015
Psychologický príbeh mladého študenta filmovej réžie, ktorý pri nakrúcaní absolventského dokumentárneho filmu o slávnom organistovi poznáva, že i tá najpravdivejšia umelecká výpoveď o skutočnosti je podriadená uhlu umelcovho pohľadu.
Mullholand Drive
22.01.2015
Začínajúca herečka Betty prichádza do Hollywoodu plná nádejí. Rýchlo však zistí, že pod nablýskanou fasádou mesta sa ukrýva temné tajomstvo. Jeho súčasťou je osamelý režisér Adam, herečkina bytná, mladá servírka Diana, ale aj na smrť vystrašená žena, ktorá stratila pamäť po nočnej nehode na Mulholland Drive. Nebezpečné pátranie po identite novej známej stále viac a viac Betty pohlcuje. Je kľúčom k záhade tmavomodrá krabica či čudný podnik Silenzio? Alebo muž rozprávajúci pri káve svoj čudný sen? Alebo snáď sama Betty?


aktualizované: 31.10.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.