English                                                        Sobota 22.06.2024, 04:01

www.festival-cannes.COM

CANNES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Medzinárodný filmový festival Cannes

 

Stručný sprievodca 59. MFF CANNES (2006)

Súčasťou MFF Cannes je už tradične niekoľko odborných sprievodných podujatí. Ponúkame vám ich stručný prehľad.

Marché du Film- filmový trh v Cannes 2006 (17. – 27. máj)

25. 4. 2006

Medzinárodný filmový trh Marché du Film Cannes je jeden z najväčších a najvýznamnejších filmových trhov na svete, priestorom stretnutí všetkých subjektov filmového priemyslu; od režisérov, producentov cez svetových predajcov, filmové inštitúcie, festivaly až po zástupcov distribučných spoločností. Podľa štatistík za rok 2005 sa na filmovom trhu zúčastnilo: 486 vystavovateľov, 3 404 spoločností, 1 607 nákupcov, 3 848 producentov, z ktorých bolo 547 začlenených do Producers Network; celkovo 9 476 účastníkov trhu z 83 krajín sveta. Konalo sa 1 520 trhových projekcií (market screening) a 617 projekcií krátkych filmov v rámci Short Film Corner. Na tohoročnom filmovom trhu bude k dispozícii 29 projekčných miestností s kapacitou od 35 do 250 miest, s možnosťou premietať rôzne formáty. prípade, že máte záujem osobne sa filmového trhu zúčastniť, podmienky registrácie ako aj online registračný formulár nájdete na oficiálnej stránke Marché du Film Cannes 2006. Na trh je možné registrovať sa do 30. apríla 2006 za poplatok 299 EURO. Komplexné inštrukcie k možnostiam rezervácie projekcií, informácie o technickom vybavení projekčných sál ako aj poplatkoch za projekcie nájdete v priloženej brožúre From films to Screenings (English, pdf, 124kB).

Kto je najlepší priateľ producenta?

3. 4. 2006

Pozvánka na Popoludnie Európskeho Audiovizuálneho observatória v Cannes.
21. máj o 15.00 na 4. poschodí Palais des Festivals.
Workshop spojený s prezentáciou aktuálnych aktivít EAO je zameraný na problematiku financovania audiovizuálnych projektov a získavania partnerov pre produkciu. Vstup je voľný pre všetkých akreditovaných účastníkov festivalu alebo Marché du Film. Registračný formulár, podrobnejšie informácie o hlavných prednášajúcich a program nájdete v prílohe (Eng, doc, 199 kB).

Producers Network- producenti na filmovom trhu v Cannes (17. – 27. máj)

3. 4. 2006

Producentom je už po tretíkrát v histórii MFF Cannes umožnené registrovať sa na Marché du Film v rámci tzv. Producers Network („Sieť producentov“). Okrem všetkých výhod štandardnej registrácie na filmový trh, poskytuje producentom exkluzívne možnosti vzájomného stretávania, priestor pre odborné i neformálne diskusie. Cena registrácie do 30. apríla 2006 je 335 EURO. Len registrácia do 14.apríla zabezpečí, že spoločnosti/ resp. producenti budú evidovaní v tlačenej podobe katalógu Producers Network. Registrovať sa môžu tí filmoví producenti, ktorí produkovali minimálne jeden celovečerný film uvedený v kinách v priebehu posledných troch rokov. Za každú spoločnosť sa môžu registrovať maximálne dvaja producenti. Podrobnejšie informácie a registračný formulár nájdete na oficiálnej stránke Marché du Film, v kapitole Producers Network.

Short Film Corner (17. – 27. máj)

3. 4. 2006

je trh vyhradení exkluzívne krátkometrážnej tvorbe. Ponúka tvorcom a producentom priestor na prezentáciu krátkych filmov pred profesionálmi- nákupcami, producentmi, festivalovými programovými dramaturgmi, svetovými distribučnými spoločnosťami. Registračný poplatok na trh krátkych filmov (spojený so získaním dvoch festivalových akreditácii špecifickej platnosti) je 75 EURO za film do 30minút, 125 EURO za stredometrážnu produkciu (nad 30min). Pre platnú registráciu musia byť filmy zaslané na jednom z uvedených nosičov beta SP / IMX / Digital, DV / DVCam, DVD adresu špecifikovanú festivalom pred 21. aprílom 2006.

Viac informácií (English) (fançaise).

European Films Crossing Borders (15. – 17. máj 2006)

3. 4. 2006

Tesne pred začiatkom medzinárodného festivalu sa v Cannes uskutoční 10. ročník tréningového programu „Európske filmy prekračujú hranice“. Venuje sa otázkam cirkulácie filmov na európskych trhoch, objasneniu princípov fungovania filmových trhov. Viac informácií nájdete v kapitole Workshopy.

Medzinárodné audiovizuálne právo (18. – 19. máj)

3. 4. 2006

Počas MFF Cannes sa uskutoční 20. výročná konferencia na témy filmová distribúcia, nové technológie a pirátstvo. Svoj príspevok prednesie aj slovenský zástupca – distribútor p. Ivan Hronec. Podrobnejšie informácie k téme konferencie ako aj registračný formulár nájdete na oficiálnej stránke Medzinárodnej obchodnej komory (International Chamber of Commerce). Účastníci konferencie majú v dňoch jej trvania voľný vstup na filmový trh a môžu sa na festival zaregistrovať za zvýhodnených podmienok.

 

 

 


publikované: 25.04.2006
aktualizované: 07.12.2013