English                                                        Pondelok 04.03.2024, 22:50

www.festival-cannes.COM

CANNES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Medzinárodný filmový festival Cannes

 

L'Atelier: Les

L'Atelier tento rok privíta šestnásť režisérov a ich výnimočné filmové projekty. Program im umožní prístup k medzinárodným kontaktom a potenciálnym koprodukčným partnerom. Pre producenta Jakuba Viktorína to nie je prvýkrát, čo sa programu L'Atelier zúčastní – tentoraz s projektom Les režisérskej dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda.

Viaceré z projektov, na ktorých si pracoval alebo pracuješ boli vybrané do programu L'Atelier. Pred troma rokmi bol vybraný debut Michala Blaška Obeť, ktorého premiéry sa nevieme dočkať. Na kedy je plánovaná?

Film je aktuálne v pokročilom štádiu post-produkcie. Dúfame že sa nám podarí jeho premiéra v rámci tohto roku.

Ďalším projektom, ktorý sa programu L'Atelier zúčastnil minulý rok je Karavan, na ktorom pracuješ s režisérkou Zuzanou Kichnerovou. V čom projektu účasť v programe L'Atelier pomohla najviac?

Účasť na takomto podujatí podporuje prestíž projektu. Ide o akési potvrdenie kvality pre potenciálnych partnerov či fondy. Tým pádom nám táto selekcia určite pomohla pri zabezpečovaní financovania v rámci celej medzinárodnej koprodukcie.

Tento rok sa L'Atelieru účastní projekt Les, ktorého si koproducentom. Aké sú tvoje očakávania?

Naším očakávaním je, aby sme aj vďaka tejto selekcii vedeli stabilne postaviť celú štruktúru medzinárodnej koprodukcie, zabezpečiť jednotlivé kreatívne zložky štábu, financovanie a záujem o medzinárodnú distribúciu. L’Atelier je pre nás skvelým odrazovým mostíkom aby sme film vedeli zrealizovať a úspešne dostať aj k divákom.

Text: Veronika Krejčová
Foto: archív Tomáša Weinreba a Petra Kazdu
Zdroj: Film.sk Cannes Edition 2022


publikované: 05.05.2022
aktualizované: 06.05.2022