English                                                        Pondelok 02.10.2023, 19:59

Slovenské filmy v Thessalonikách

Významný Medzinárodný filmový festival v Thessalonikách (4. - 13. 11. 2011) uvádza vo svojom programe tri slovenské filmy.

Do hlavnej súťažnej sekcie sú zaradené snímky Dom (rež. Zuzana Liová, SK – CZ 2011) a  Alois Nebel (rež. Tomáš Luňák, CZ – SK – DE, 2011). V reprezentatívnej sekcii Otvorené horizonty (Open Horizons) bude uvedený film Cigán (rež. Martin Šulík, SK – CZ 2011).

V rámci festival sa pravidelne koná aj filmový trh Agora a koprodukčné fórum Crossroads, v tomto roku sú po prvýkrát otvorené aj pre filmy a pripravované projekty z regiónu Strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska.

Medzinárodná súťaž DOM
SK-CZ - 100 min. - 2011 - hraný
réžia: Zuzana Liová
     
    PROJEKCIE NA MFF Thessaloniki:
5. 11. - sobota - 18:15 - Olympion
6. 11. - nedeľa - 20:00 - Tonia Marketaki
     
ALOIS NEBEL     
CZ-SK-DE - 84 min. - 2011 - hraný / animovaný
réžia: Tomáš Luňák
     
    PROJEKCIE NA MFF Thessaloniki:
7. 11. - pondelok - 15:45 - Olympion
8. 11. - utorok - 20:00 - Tonia Marketaki
     
Open Horizons CIGÁN
SK-CZ - 107 min. - 2011 - hraný
réžia: Martin Šulík
     
    PROJEKCIE NA MFF Thessaloniki:
6. 11. - nedeľa - 19:30 - Pavlos Zannas
7. 11. - pondelok - 15:00 - Tonia Marketaki

Viac informácii na:
tiff.filmfestival.gr
www.domfilm.sk
www.aloisnebel.cz
www.infilm.cz

Súvisiace AIC články:
Dva slovenské filmy na festivale v Toronte
Alois Nebel v Benátkach
Ocenenia pre slovenské filmy na 46. MFF Karlove Vary 

publikované: 04.11.2011
aktualizované: 29.10.2014