English                                                        Pondelok 17.06.2024, 14:53

Nedodržaný sľub a Líštičky na MFF Pusan 2009

Do programu 14.ročníka Medzinárodného filmového festivalu Pusan 2009 sú do sekcie World Cinema zaradené 2 slovenské filmy:  

Broken Promise 

Nedodržaný sľub
(SK -CZ, r. Jiří Chlumský)
Film osobne uvedie herec Samuel Spišák.

projekcie

10. októbra 2009 – 20:30 - Lotte Cinema Centum City 2
15. októbra 2009 - 19:30 - Lotte Cinema Centum City 4

Svetový predajca: Film Europe

 

Líštičky / Foxes (r. Mira Fornay)
 

Líštičky
(CZ – SK – IR, r. Mira Fornay)
Film osobne uvedie režisérka Mira Fornay.

projekcie

10. októbra 2009 - 17:00 - Cinus Busan Theater 3
12. októbra 2009 - 16:00 - Lotte Cinema Centum City 4

Svetový predajca: Film Europe

MFF Pusan patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné filmové podujatia v Ázii. V minulosti boli v programe festivalu uvedené nasledovné slovenské filmy:

2005 – sekcia World Cinema:
Slnečný štát, r. Martin Šulík, SK-CZ 2005,
Nepochovaný mŕtvy, r. Márta Mészáros, HU-PL-SK 2005

2003 – sekcia World Cinema:
Kruté radosti, r. Juraj Nvota, SK-CZ 2003

2002 – sekcia Wide Angle:
Hej, Slováci! r. Robert Kirchhoff, SK 2002

2001 – sekcia World Cinema:
Krajinka, r. Martin Šulík, SK-CZ 2002

Prezentáciu filmov Nedodržaný sľub a Líštičky za osobnej účasti tvorcov oboch filmov podporili Slovenský filmový ústav a České filmové centrum ako členovia organizácie European Film Promotion (EFP), ktorá tradične v spolupráci s festivalom a svojimi členskými organizáciami zabezpečuje širokú propagáciu uvádzaných európskych filmov.

European Film Promotion v rámci prezentácie, ktorá sa na festivale koná už po 12. krát, predstaví delegáciu 26 filmových režisérov a hercov z 15 členských krajín EFP. Po štvrýkrát EFP zabezpečuje aj samostatný stánok a pracovné priestory pre európskych predajcov filmov a filmové centrá v rámci filmového trhu Asian Film Market. V tomto roku ho bude využívať 27 spoločností z 15 krajín Európy. Projekt EFP na MFF Pusan je podporený z programu MEDIA.

MFF Pusan patrí zároveň medzi vybrané festivaly konajúce sa mimo Európy, pre ktoré je určený projekt EFP pod názvom  Film Sales Support (FSS). V rámci FSS môže producenti či predajcovia filmu získať finančnú podporu na náklady spojené s propagáciou filmu na danom festivale.

V tomto roku bola podpora udelená obom uvádzaným titulom.

Súvisiace články na AIC:

Tlačová správa SFÚ

EFP tlačové správy (v angličtine)

 First time support for the Asian Film Market (5. 10. 2009)
 Record-breaking number of European films at Pusan (29. 9. 2009)

published: 5. 10. 2009

publikované: 05.10.2009
aktualizované: 09.01.2010