English                                                        Utorok 23.07.2024, 13:30


Dva slovenské filmy sa premietnu na medzinárodnom festivale v Pusane

tlačová správa SFÚ (5. 10. 2009)                            

 

 


Slovenské filmy si razia cestu aj na ázijský kontinent. Tento mesiac sa na 14. medzinárodnom filmovom festivale Pusan, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie filmové podujatia v Ázii, premietnu dve slovenské snímky Nedodržaný sľub Jiřího Chlumského a Líštičky Miry Fornay. Tento prestížny ázijský festival sa uskutoční v termíne od 8. do 16. októbra za účasti tvorcov slovenských filmov.


Filmy Nedodržaný sľub a Líštičky boli na MFF Pusan vybrané do festivalovej sekcie World Cinema, ktorá je zameraná na zachytenie dramatického pohybu vo svetovej kinematografii a prezentáciu neázijských diel. Slovenské snímky sa tak ocitnú vo výbere filmov z rôznych kútov sveta, počnúc od Európy, ktorú budú zastupovať napríklad aj Francúzsko, Taliansko, Poľsko či Írsko, cez Afriku až po Áziu. Naše filmy sa budú premietať popri nových snímkach Patricea Chéreaua, Claire Denis a ďalších svetových režisérskych mien. Väčšina všetkých filmov sa na festivale odprezentuje v ázijskej premiére, vrátane našich filmov, mnohé z uvádzaných snímok majú v Pusane dokonca svetovú premiéru.

Slovenské filmy v Pusane budú sprevádzať tvorcovia. Film Nedodržaný sľub osobne uvedie hlavný predstaviteľ Samuel Spišák, film Líštičky jeho režisérka Mira Fornay, pričom obe snímky budú mať dve festivalové projekcie. Svojich reprezentantov malo Slovensko na MFF Pusan už aj v minulosti. V rovnakej sekcii World Cinema sa v roku 2005 premietal film Slnečný štát Martina Šulíka a Nepochovaný mŕtvy Márty Mészáros, v roku 2003 film Kruté radosti Juraja Nvotu a v roku 2001 opäť Šulíkova snímka Krajinka. V sekcii Wide Angle bol v roku 2002 na pusanskom festivale uvedený film Roberta Kirchhoffa Hej, Slováci. Tento rok je do programu MFF Pusan zaradených doposiaľ najviac európskych filmov, a to 104 titulov z celkového počtu 355 filmov uvádzaných na festivale.

Prezentáciu filmov Nedodržaný sľub a Líštičky za osobnej účasti tvorcov podporili Slovenský filmový ústav (SFÚ) a České filmové centrum ako národní členovia organizácie European Film Promotion (EFP), ktorá tradične v spolupráci s festivalom a svojimi členskými organizáciami zabezpečuje širokú propagáciu európskych filmov v zahraničí. Na prezentácii European Film Promotion sa v Pusane predstaví delegácia 26 filmových režisérov a hercov z 15 členských krajín EFP, vrátane našich zástupcov. Po štvrtýkrát na filmovom trhu Asian Film Market na MFF Pusan zabezpečuje EFP aj samostatný stánok a pracovné priestory pre európskych predajcov filmov a filmové centrá. Tento rok ho bude využívať 27 spoločností z 15 krajín Európy. MFF Pusan patrí zároveň medzi vybrané neeurópske festivaly, pre ktoré je určený projekt EFP pod názvom Film Sales Support (FSS). Producenti či predajcovia filmov môžu prostredníctvom neho získať finančnú podporu na náklady spojené s propagáciou filmu na prílsušnom festivale. Tento rok bola podpora udelená obom našim titulom uvádzaným v Pusane. Projekt EFP na MFF Pusan je podporený z programu MEDIA.

X X X

V tomto období, bohatom na rôzne prezentačné aktivity, sa slovenské filmy budú v druhej polovici októbra premietať na viacerých zahraničných podujatiach. Napríklad snímky Pokoj v duši Vlada Balka a Iné svety Marka Škopa budú uvedené na 2. festivale slovanských kultúr v Štrasburgu (10. – 18. október), Balkov Pokoj v duši, Líštičky Miry Fornay a dokumentárne filmy Momentky Petra Krištúfka a Optimista Dušana Trančíka sa predstavia na 12. ročníku pražského podujatia Súčasná filmová tvorba – Stredná Európa (15. – 18. október) a dokument Cesta Magdalény Robinsonovej Mareka Šulíka je v programe prehliadky Festival of Liberties v Bruseli (22. – 31. október). Informácie o ďalších podujatiach so slovenským filmom doma a v zahraničí nájdete na www.aic.sk a na www.filmsk.sk.

 

INFORMÁCIE K 14. MFF PUSAN:

Viac informácií o filmoch Nedodržaný sľub a Líštičky nájdete na:
www.nedodrzanyslub.sk
www.listicky.cz
www.filmeurope.eu

Viac informácií o 14. MFF Pusan nájdete na:
www.piff.org

Viac informácií o European Film Promotion (EFP) a Film Sales Support (FSS) nájdete na:
www.efp-online.com

INFORMÁCIE:

Viac informácií o 2. festivale slovanských kultúr v Štrasburgu nájdete na:
www.slavicfilmfest.eu a www.fsk.si

Viac informácií o Festivale of Liberties v Bruseli nájdete na:
www.festivaldeslibertes.be


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 05.10.2009
aktualizované: 16.12.2010