English                                                        Pondelok 17.06.2024, 16:29

Slovenské filmy na Ukrajine: od nemého filmu po súčasnosť

44. ročník MFF Molodist v Kyjeve, ktorý je jedným z najvýznamnejších filmových podujatí na Ukrajine, sa začne v sobotu 25. októbra 2014 a potrvá do 2. novembra. Súčasťou jeho programu bude aj retrospektívna sekcia zameraná výlučne na slovenskú kinematografiu.

V sekcii pod názvom Fokus na slovenskú kinematografiu uvedie festival významné diela z našej filmovej histórie. Z tvorivého obdobia 60. rokov minulého storočia festivaloví diváci uvidia v zreštaurovanej verzii snímky Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana a prelomové dielo československej novej vlny Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, ktoré prehliadku slovenskej kinematografie na Molodiste slávnostne otvorí. Súčasťou retrospektívneho pohľadu na kinematografiu našej krajiny budú aj prvý slovenský celovečerný film Jánošík z roku 1921 režiséra Jaroslava Siakeľa a debutový film Martina Šulíka Neha z roku 1991, ktorý u nás otvoril éru úspešných poetických filmov tohto obdobia. Dva slovenské filmy budú v programe festivalu uvedené v samostatnom bloku v sekcii Molodist deťom, premietnu sa Jakubiskove snímky Perinbaba (1985) a Pehavý Max a strašidlá (1987).
  
Retrospektívny výber filmov slovenskej kinematografie v sekcii doplní súčasný poviedkový film Slovensko 2.0 (2014), v ktorom desať slovenských režisérov reflektuje dvadsať rokov samostatnej Slovenskej republiky.

Vo festivalovej súťaži študentských filmov sa premietne film Odchod na Korze (2013) Petra Zákuťanského, študenta réžie bratislavskej VŠMU. Film si režisér v Kyjeve uvedie osobne.

Počas festivalu sa už po šiestykrát uskutoční aj koprodukčné filmové fórum Boat Meeting (Stretnutie na lodi), kde budú vybraní európski producenti prezentovať svoje pripravované filmy potenciálnym ukrajinským koproducentom. Slovensko bude zastupovať producentka Wanda Adamík Hrycová (Wandal Production) s celovečerným filmom režiséra Petra Bebjaka s pracovným názvom Shengen Story.

Prezentáciu slovenskej kinematografie na 44. MFF Molodist na Ukrajine organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) z poverenia Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Kyjeve.

Po skončení sa prehliadka slovenskej kinematografie presunie do Ľvova, kde sa ako Festivalové ozveny Molodist uskutoční v termíne od 18. do 23. novembra 2014. Partnerom podujatia v Ľvove je organizácia Wiz-art v spolupráci s Ľvovským filmovým centrom pri kine Sokil. Prehliadku v Ľvove otvorí Jana Burianová, generálna konzulka SR v Užhorode. Následne bude program v menšom rozsahu uvedený aj v Užhorode.

Tlačová správa na stiahnutie

Viac informácii na:
www.molodist.com

publikované: 24.10.2014
aktualizované: 07.11.2014