English                                                        Utorok 18.12.2018, 17:05

Animačný priemysel krajín strednej a východnej Európy sa spája do jedného trhu

V roku 2017 vytvorila Európska komisia tzv. Animation Plan, ktorého cieľom je povzbudiť animovaný priemysel v celej EU. Región strednej a východnej Európy v sebe skrýva veľký potenciál.
Využiť ho sa pokúsi nová iniciatíva CEE Animation Workshop, ktorá spojí nezávislých producentov animovaných filmov z osemnástich krajín, a ukáže producentom z regiónu najnovšie trendy v medzinárodnom animačnom priemysle. Workshop sa koná od 2. – 6. decembra v Ľubľane.

Prvotná myšlienka, ktorá by spojila nezávislých producentov animovaných filmov z regiónu CEE (Central and Eastern Europe), vznikla na jeseň roku 2016. Nutnosť spoločnej akcie a intenzívnejšia spolupráca je mottom medzinárodnej platformy združujúcej producentov Visegrad Animation Forum už niekoľko rokov. Hlavným cieľom tejto aktivity je vybudovanie priemyslu a vhodných podmienok pre úspešné koprodukcie, ktoré obstoja v konkurencii na medzinárodnej scéne.

Nápad usporiadať jednorazovú akciu, ktorá by privítala producentov z viac ako polovice európskych krajín a nastavila pevné základy pre ich budúcu spoluprácu, okamžite presvedčil zástupcov Kancelárií Kreatívnej Európy (Creative Europe Desk - CED). Vedúca českej CED Pavlína Kalandrová upozorňuje, že spolupráca medzi jednotlivými európskymi krajinami je absolútne kľúčová a dodáva: "CEE Animation Workshop by mal prispieť k tomu, aby bol náš trh správne prepojený a naklonený spolupráci vnútri nášho regiónu, ale tiež bol rovnocenným partnerom pre západnú Európu - či už vo fáze výroby animovaného diela, formou koprodukcií, či následne distribúciou. "

Veľkým prínosom je zapojenie celkom devätnástich národných Kancelárií Kreatívnej Európy - MEDIA. "Veríme, že lepším využitím potenciálu spolupráce medzi producentami nášho regiónu, budú naši žiadatelia v európskych programoch Creative Europe MEDIA úspešnejší." hovorí riaditeľka slovinskej CED Sabina Briški Karlic.

Vedúcou workshopu je Linda Beath, ktorá dlhodobo poskytuje filmové poradenstvo a zameriava sa na školenie filmových producentov po celej Európe. Medzi lektormi, ktorí sa budú účastníkom počas piatich dní intenzívne venovať, je päť svetovo uznávaných filmových odborníkov. Skúsená írska producentka Siun Ni Raghallaigh, ktorá má viac ako tridsaťročnú skúsenosť v mediálnom priemysle, je generálnou riaditeľkou Ardmore Studios a jednou zo zakladateliek Troy Studios. Pozvanie do Ľubľany prijala tiež Moe Honan, generálna riaditeľka spoločnosti Moetion Films Ltd. Workshopu sa tiež zúčastní odborník na filmový marketing Mathias Noschis. V minulosti vytvoril online PR a kampane na sociálnych sieťach pre niekoľko hollywoodskych titulov: Lego Ninjago, Kung Fu Panda 3, Ice Age: Collision Course, Toy Story 3 alebo Rango. Ďalším lektorom je Richard Rowe, riaditeľ medzinárodných akvizícií a koprodukcií v DHX Media. Päticu uzatvára Maciej Chmiel, zástupca riaditeľa oddelenia predaja a akvizícií poľskej verejnoprávnej televízie TVP.

Do pilotného ročníka bolo vybraných dvadsať šesť producentov z celkom osemnástich krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Gruzínsko, Kosovo, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Hlavnými témami workshopu budú medzinárodné koprodukcie, financovanie, právne aspekty, marketing, sales, práca s televíznymi dramaturgami či digitálna distribúcia.

Dôležitou súčasťou ľubľanského workshopu bude aj panelová diskusia o koprodukčných podmienkach v regióne strednej a východnej Európy. Stretnutia sa zúčastní viac ako tridsať filmových profesionálov, ktorí sa pokúsia sformulovať spoločnú požiadavku kinematografickým fondom a zástupcom televíznych dramaturgov o väčšiu podporu animovaného priemyslu. Dokument pod názvom Ljubljana Accord bude obsahovať opis špecifických podmienok výroby animovaných diel v regióne CEE a návrh stratégií k jeho zlepšeniu s cieľom vybudovať konkurencieschopný priemysel animovaného filmu - a to ako v národnom, tak aj v medzinárodnom meradle.

CEE Animation Workshop sa uskutoční v rámci Medzinárodného festivalu animovaných filmov Animateka, konajúceho sa v dňoch od 4. - 10. decembra 2017 v Ľubľane. Viac informácií sa dozviete na ceeanimation.eu.

Sprievodný program
CEE Animation Workshop sa koná v spolupráci s Medzinárodným festivalom animovaných filmov Animateka, ktorý sa uskutoční v dňoch od 4. - 10. decembra 2017 v Ľubľane. V rámci sprievodného programu vystúpia lektorky workshopu Moe Honan a Siun Ni Raghallaigh. Širokej verejnosti predstavia celovečernú animovanú komédiu Ooops! Noah Is Gone ... Írsko-nemecko-luxembursko-belgická koprodukcia, známa v USA pod názvom All Creatures Big and Small a vo Veľkej Británii a Írsku ako Two by Two - Ooops! The Ark Has Gone ..., vyhrala na Cartoon Movie cenu Producent roka 2016. Akcia sa koná 5. decembra.


Kontakt pre média:
Marta Jallageas, PR / marta.obrsalova@visegradanimation.com / +775 669 222

Kontakt pre otázky týkajúce sa CEE Animation Workshop:
Juraj Krasnohorsky (SK), organizátor / juraj@artichoke.sk / +421 904 185 692
Matija Šturm (SI), organizátor / matija@dsaf.si / +386 31 632 162Organizátori CEE Animation Workshop sú:


Kancelárie Kreatívnej Európy - MEDIA z 19 krajín

Visegrad Animation Forum

Slovinská asociácia animovaného filmu (Slovenian Animated Film Association)

Motovila Institute

Animateka International Animated Film Festival

 

Zdroj:

Tlačová správa Asociácie producentov animovaného filmu (APAF)
publikované: 28.11.2017
aktualizované: 09.07.2018