English                                                        Utorok 06.06.2023, 18:26

Works in Progress predstaví 11 slovenských pripravovaných filmov

11 slovenských projektov sa v pondelok 21. marca 2022 zúčastní verejnej prezentácie Works in Progress v rámci 7. ročníka Bratislava Industry Days na MFF Febiofest Bratislava.

Projekty sa zároveň uchádzajú o cenu Best Febio Pitch Award, ktorá je dotovaná sumou 3000 €. O cene rozhodne porota v zložení: Daniela Cölle (Pluto Film), Rohan Berry Crickmar (MFF Edinburgh) a Joana de Sousa (Doclisboa). Novinkou je taktiež partnerská cena Cineuropa Work in Progress Award zahrňujúca pravidelné pokrývanie jedného projektu portálom Cineuropa. Na základe spolupráce s Pop Up Film Residency získa jeden projekt možnosť zúčastniť sa trojtýždňovej tvorivej rezidencie v Budapešti spojenej s odbornými konzultáciami.

Prezentácia Works in Progress sa uskutoční 21. marca 2022 o 11:00 a prebiehať bude v angličtine. Podujatie sa bude konať v Kine Lumière pred živým publikom a zároveň bude streamované pre online publikum.

Z 11 projektov v rôznych štádiách vzniku je päť hraných, z toho jeden krátky, päť dokumentárnych, z toho jeden krátky, a jeden krátky animovaný.


Vybrané projekty:

Ahoj leto
animovaný, krátky
réžia Martin Smatana, Veronika Zacharová
produkcia Martin Smatana (Studio Bororo)

Dvadsaťsedem
hraný
réžia Gregor Valentovič
produkcia Zora Jaurová (MPhilms)

Ema a smrtihlav
hraný
réžia Iveta Grófová
produkcia Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská (PubRes)

Invalid
hraný
réžia Jonáš Karásek
produkcia Maroš Hečko, Peter Veverka (Azyl Production)

Katedrála
dokumentárny
réžia Denis Dobrovoda
produkcia Denis Dobrovoda, Matthew Bremner (Kolsa Films SK)

Milovník, nie bojovník
hraný
réžia Martina Buchelová
produkcia Michaela Kaliská, Erika Paulinská (NINJA film)

Musíme prežiť
dokumentárny
réžia Tomáš Krupa
produkcia Tomáš Krupa (Hailstone)

Oči plné piesku
hraný, krátky
réžia Juraj Janiš
produkcia Barbara Janišová Feglová (HITCHHIKER Cinema)

Pokiaľ ja žijem
dokumentárny
réžia Roman Ďuriš
produkcia Simona Bago Móciková, Radka Babincová (Bright Sight Pictures)

Prázdna množina
dokumentárny, krátky
réžia Barbara Vojtašáková
produkcia Patrícia Alexia Pošová (FTF VŠMU)

Vtáčnik
dokumentárny
réžia Eva Križková
produkcia Silvia Panáková (Dayhey)


Works in Progress je verejná prezentácia pripravovaných slovenských filmov určená predovšetkým filmovým profesionálom a profesionálkam. Účasť v Bratislave a online prisľúbilo vyše 30 zástupcov a zástupkýň medzinárodných festivalov, industry platforiem, sales agentov či ďalších relevantných filmových inštitúcií.

Zároveň na prezentáciu pozývame všetkých filmových profesionálov a profesionálky, novinárov a novinárky, študentov a študentky i širokú verejnosť so záujmom o film zo Slovenska.

Účasť na prezentácii v Kine Lumière je voľná, bez nutnosti registrácie.


Ak chcete prezentáciu sledovať online, vyplňte, prosím, tento registračný formulár.


DISKUSIE:

Enviro platforma na Slovensku a podpora udržateľného nakrúcania z AVF a SFA
utorok 22. marec 2022, 10:00, Kino Lumière
(diskusia bude prebiehať v slovenskom jazyku)

Zuzana Bieliková zo Slovenskej filmovej agentúry predstaví kalkulačku EURECA (Európska environmentálna kalkulačka), ktorá umožní zmerať uhlíkovú stopu audiovizuálnych produkcií, a možnosti jej využitia v rámci slovenskej audiovizuálnej tvorby. Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu, predstaví podporné mechanizmy environmentálneho nakrúcania – v rámci pilotného roku 2022 počíta AVF s aktívnou podporou vzdelávania environmentálnych konzultantov, ktorí budú pripravovať, monitorovať a vykazovať výsledky znižovania uhlíkovej stopy na jednotlivých projektoch, ktoré dostanú podporu z AVF. Projektová manažérka Marta Kuchynková z Asociace producentů v audiovizi priblíži nástroje a príklady z praxe greenfilming v Českej republike.
V spolupráci so Slovenskou filmovou agentúrou.


Around the world with your short film
utorok 22. marec 2022, 11:30, Kino Lumière
(diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku)

Alexandra Gabrižová (Disco Sailing), Adriana Belešová (MFDF Ji.hlava), Lea Pagáčová (Slovenský filmový ústav) a Michał Hudzikowski (Studio Munka) budú diskutovať o mieste krátkometrážnej tvorby, tak študentskej, ako aj profesionálnej, na festivalovom okruhu, o tom, či je pri (študentských) krátkych filmoch dôležitý status premiéry, o význame osobného navštevovania festivalov alebo o tréningových a networkingových platformách pre začínajúcich filmárov a filmárky.
V spolupráci s Disco Sailing.


Bratislava Industry Days vzniká v spolupráci MFF Febiofest a Slovenského filmového ústavu.

 

publikované: 10.03.2022
aktualizované: 11.07.2022