English                                                        Pondelok 17.06.2024, 15:01

Producers LINK

  Termín a miesto konania: 3. – 5. 10. 2023 (Varšava, Poľsko) / 24. – 27. 10. 2023 (Amsterdam, Holandsko), miestooo
Uzávierka:
30. 4. 2023
Kategória: workshop
Oblasť: koprodukčná platforma, networking, semináre, prednášky, panelové diskusie
Cieľová skupina: producenti

Vzdelávací a networkingový program Producers LINK je spoločnou iniciatívou dvoch renomovaných platforiem v oblasti audiovizuálnej tvorby pre deti – Kids Kino Industry a Cinekid for Professionals. Ich cieľom je stimulovať vysokokvalitnú produkciu pre detského diváka prostredníctvom medzinárodných prezentácií projektov, koprodukčného trhu, propagácie, nadväzovania kontaktov a výmeny poznatkov. Obe podujatia sú dôležitým miestom pre začínajúce produkčné spoločnosti alebo producentov, ktorí sa plánujú venovať tvorbe pre deti. Kids Kino Industry sa zameriava na stredoeurópske a východoeurópske prostredie a Cinekid for Professionals sa zameriava na celoeurópske a medzinárodné prostredie.

Producers LINK ponúka producentom príležitosť na rozšírenie zručností v oblastiach rozvoj publika a digitálny marketing. Veľký dôraz kladie na nadväzovanie kontaktov a výmenu skúseností. Vybraní producenti sa okrem špeciálne zostaveného programu zúčastnia tiež prezentácií filmových projektov, masterclassov a panelov, ktoré sú stálou súčasťou industry oboch podujatí.  

Priebeh programu:

● 3. – 5. 10. 2023 (Varšava, Poľsko – počas Kids Kino Industry)

● 24. – 27. 10. 2023 (Amsterdam, Holandsko – počas Cinekid for Professionals)

Čo môžete získať:

● prístup na dve veľké podujatia zamerané na tvorbu pre deti, ktoré nasledujú hneď po sebe

● nové poznatky o súčasných trendoch v tvorbe pre deti, informácie o publiku, marketing

● prístup na stretnutia a prednášky oboch podujatí

● na mieru pripravené stretnutia so zahraničnými producentmi a zúčastnenými odborníkmi

● rozšírenie osobnej siete kontaktov

● prehľad koprodukčných možností partnerských krajín

● prístup k individuálnemu poradenstvu s odborníkmi

 

Ako sa prihlásiť:

Prihlášku je potrebné zaslať do 30. 4. 2023 na adresu lea.pagacova@sfu.sk

 

Obsah prihlášky:

● krátky životopis (max. 900 znakov vrátane medzier)

● profil produkčnej spoločnosti (max. 900 znakov vrátane medzier)

● motivačný list – prečo sa chcete zúčastniť programu (max. 900 znakov vrátane medzier)

● očakávania a ciele účasti v programe

 

Prihlásenie je zdarma. Výber producentov prebieha v spolupráci organizátorov a partnerov podujatia. 

Vybraní producenti majú uhradený účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa akreditácie, ubytovanie a stravu.

Partnerom podujatia je Slovenský filmový ústav. 

web: https://kidskinoindustry.pl
kontakt:
: lea.pagacova@sfu.sk

súvisiace odkazy:
2022:
http://www.aic.sk/aic/sk/v-zahranici/producers-link-2022.html
2021: http://www.aic.sk/aic/sk/v-zahranici/producers-link-2021.html

publikované: 14.02.2022
aktualizované: 13.04.2023