English                                                        Štvrtok 29.09.2022, 00:56

SCRIPTEAST - príležitosť pre scenáristov

oficiálna stránka: www.scripteast.pl

Dátum konania: september 2009 - máj 2010 (4. ročník)

 

Independent Film Foundation v Poľsku pokračuje v ambicióznom projekte ScripTeast, ktorého hlavným cieľom je pomôcť filmárom z východnej a strednej Európy vo vývoji scenára dlhometrážneho hraného filmu. Deväťmesačný projekt dvanástim vybraným účastníkom zabezpečí účasť na kľúčových európskych filmových podujatiach (MFF Berlín a MFF Cannes), konzultácie pripravovaných scenárov s poprednými európskymi scenáristami, nomináciu na ocenenie ScripTeast - "Krzysztof Kieślowski Award" (predstavuje finančnú odmenu 10 000€) pre autora najlepšieho scenára. Do programu ScripTeast uprednostňuje mladých profesionálov, ktorí sa podieľali na realizácii aspoň jedného televízneho filmu, seriálu alebo hraného filmu pre kiná, prípadne vedia iným spôsobom dokumentovať svoje aktívne pôsobenie ako scenáristi, režiséri, spisovatelia alebo filmoví novinári. Scenáre sa organizátorom zasielajú v anglickom jazyku.
Víťazkou prevého ročníka ScripTeast sa stala slovenská scenáristka Zuzana Liová.

charakter podujatia: celoročný súťažný tréningový program zameraný na finalizáciu scenárov dlhometrážnych hraných filmov

cieľová skupina: scenáristi, prípadne režiséri, novinári, spisovatelia

Uzávierka: 30. 7. 2009
formuláre: prihláška a podmienky » (angl.)
účastnícky poplatok: 300 €   
kontakt: Independent Film Foundation, Bagatela 10/12, 00-585 Warsaw, Poland, email: infoscripteast.pl (info servis), tel.: +48 22 851 84 40, +48 516 034 696
web: www.scripteast.eu

Podujatie je podporené programom MEDIA.

Súvisiace články na AIC:
Zuzana Liová získala Cenu Krzysztofa Kieślowského (24. 5. 2007)

aktualizované: 16. 7. 2009

publikované: 02.03.2009
aktualizované: 25.04.2012