English                                                        Štvrtok 29.09.2022, 00:43

Slovenská scenáristka na ScripTeast

V dňoch 17. až 23. septembra sa v poľskom Sterdyńe konalo prvé stretnutie konzultantov - renomovaných scenáristov, režisérov a producentov - s vybranými účastníkmi deväťmesačného scenáristického tréningového programu ScripTeast. Program workshopu tvorili individuálne konzultácie vybraných scenárov, prednášky a projekcie filmov, na ktorých sa podieľali jednotliví konzultanti, kreatívni poradcovia.
Účastníci projektu momentálne pod vedením prideleného konzultanta pracujú na nových verziách svojich scenárov. Ďalšie stretnutie ScripTeast sa uskutoční počas MFF Berlinale 2007.

Posudková komisia ScripTeast z dvanástich finálnych verzií scenárov vyberie jeden, ktorému udelí Cenu Krzysztofa Kieślowskeho a peňažnú odmenu 10 000,- eur za najlepší scenár strednej a východnej Európy. Víťazný scenár bude vyhlásený na MFF Cannes 2007. Slovensko na ScripTeast zastupuje scenáristka a režisérka Zuzana Liová a jej scenár Dom (medzinárodný názov The House).

Scenáre vybrané do projektu ScripTeast (nominácie na Cenu Krzysztofa Kieślowkeho za najlepší scenár strednej a východnej Európy)

publikované: 21.10.2006
aktualizované: 24.05.2007