English                                                        Sobota 02.12.2023, 15:12

Slovenská filmová agentúra

Zmeny v podpornej schéme činností Slovenského audiovizuálneho fondu viedli k zriadeniu Slovenskej filmovej agentúry (SFA), ktorá sa stala novou organizačnou súčasťou Fondu. Je to ďalší krok na ceste Slovenska stať sa atraktívnejším a dostupnejším partnerom pre zahraničné filmové produkcie i domácich investorov. Od 1. januára 2020 sa Slovensko zaradilo k popredným krajinám EÚ v podpore filmovej produkcie vďaka zvýšeniu intenzity dotácie poskytovanej Audiovizuálnym fondom pre filmové projekty realizované na Slovensku, a to zo súčasných 20% na 33% oprávnených výdavkov rozpočtu filmového projektu.

Hlavnými úlohami SFA sú:

– intenzívna propagácia a marketing Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami na audiovizuálnu produkciu,
– prezentácia a sprostredkovanie tvorivých pracovných aj podnikateľských príležitostí pre slovenských profesionálov pôsobiacich v audiovizuálnej kultúre a priemysle s dôrazom na všetky fázy filmovej produkcie,
– prezentácia súvisiacich služieb aj jednotlivých regiónov Slovenska s cieľom zvyšovať zamestnanosť obyvateľov a profesionálov v audiovízii,
– posilnenie dopytu po službách súvisiacich s výrobou filmov (prenájom techniky, produkčné a postprodukčné služby, animácia, catering a pod.).

Primárnym poslaním SFA je pritiahnuť pozornosť producentov hraných, dokumentárnych a animovaných audiovizuálnych diel na Slovensko a zefektívniť výmenu v audiovizuálnej produkcii, predstaviť výhody filmovej produkcie ponúkané regiónmi Slovenska pre zahraničných a domácich producentov či investorov. Sekundárnym cieľom je podpora cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch.

SFA vytvorila a pravidelne aktualizuje verejnú databázu filmovej infraštruktúry v Slovenskej republike, vytvorila webovú stránku i tlačové materiály s informáciami o slovenskom audiovizuálnom prostredí, aktívne vyhľadáva potencionálnych záujemcov o nakrúcanie na Slovensku, má na starosti poskytovanie odborného poradenstva a aktívne spolupracuje so zahraničnými filmovými komisiami a s profesijnými organizáciami pôsobiacimi v audiovízii.
SFA je členom Európskej siete filmových agentúr (EUFCN) a Medzinárodnej asociácie filmových agentov (AFCI).

Manažérkou SFA sa 1. júna 2018 stala Zuzana Bieliková.

Slovenska filmová agentúra spája profesionálov, poskytuje odborné poradenstvo a je tu pre každého, kto chce vytvoriť audiovizuálny obsah na Slovensku, či už ide o hraný, dokumentárny alebo animovaný film, televízny seriál, alebo reklamu.

SFA vám môže pomôcť:

- nájsť produkčného partnera a nadviazať kontakt s miestnymi, slovenskými profesionálmi a poskytovateľmi služieb,
- získať dôležité informácie o možnostiach nakrúcania na Slovensku,
- s konzultáciou o dotácii na oprávnené výdavky,
- s hľadaním lokácií a vybavením povolenia na nakrúcanie,
- vybavením formálnych náležitostí,
- organizáciou voľnočasových aktivít pre filmové štáby.


Všetky potrebné informácie nájdete na webstránke: http://www.filmcommission.sk/
Zoznam zaregistrovaných projektov tu.


publikované:
aktualizované: 26.03.2020