English                                                        Piatok 24.03.2023, 19:06

Podpora audiovizuálneho priemyslu


V roku 2014 Audiovizuálny fond otvoril nový program podpory audiovizuálneho priemyslu formou osobitných dotácií vo výške 20 % z výdavkov, ktoré prijímateľ preinvestuje na výrobu filmov pre kiná  alebo TV seriálov na Slovensku. S účinnosťou od 1. augusta 2017 je minimálna suma takýchto oprávnených výdavkov najmenej 150 tisíc eur, ak ide o film (minimálne 70 minút) alebo dokumentárny alebo animovaný seriál (maximálne 13 častí, každá časť s dĺžkou minimálne 5 minút), respektíve 300 tisíc eur, ako ide o dvoj- alebo trojdielny film alebo minisériu (každý minimálne 70 minút), alebo ide o primárne TV seriál (najviac 13 častí, každá časť s dĺžkou minimálne 40 minút). Minimálna suma oprávnených výdavkov však nemôže presiahnuť 50 % celkového rozpočtu filmu alebo seriálu počas troch rokov od registrácie projektu. Každý z projektov musí spĺňať kritéria kultúrneho testu.

V roku 2017 fond vo výrazne upravenom programe podpory audiovizuálneho priemyslu podporil dva televízne projekty celkovou sumou 368 292 €. Úprava tohto programu sa týkala predovšetkým povinného limitu oprávnených výdavkov, ktoré žiadateľ o dotáciu musí preinvestovať na realizáciu projektu v Slovenskej republike. Z pôvodnej sumy 2 mil. € sa tento limit znížil na 300 000 € v prípade hraných televíznych seriálov alebo „balíka“ hraných filmov a na 150 000 eur pre všetky ostatné projekty (jednotlivé filmy, dokumentárne alebo animované seriály). Zároveň v roku 2017 fond v tomto programe zaregistroval 12 nových projektov, ktoré sa majú realizovať na Slovensku v rokoch 2018 a 2019 s predpokladanou sumou investícií 8,5 milióna eur.

Program podpory audiovizuálneho priemyslu má samostatný rozpočet podľa predpokladaných výdavkov na zaregistrované projekty. Na rok 2018 fond vyčlenil v rozpočte na tento program sumu 800 tis. €.

Program podpory audiovizuálneho priemyslu má samostatný rozpočet podľa predpokladaných výdavkov na zaregistrované projekty.

Téme programu Podpora audiovizuálneho priemyslu sa venoval aj časopis Film.sk:
2015: Rok 2015 s programom 5
2016: Dva roky programu Podpora audiovizuálneho priemyslu na Slovensku

Všetky potrebné informácie nájdete na webstránke Audiovizuálneho fondu: Podpora audiovizuálneho priemyslu.
Zoznam zaregistrovaných projektov tu.


publikované:
aktualizované: 26.03.2020