Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Posledný autoportrét
The Last Self-Portrait

» ©2018
SK | far. + čb > col. + b&w | 72 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Posledný autoportrét

After years of creative (non) hiatus, the well-known Slovak documentary filmmaker Marek Kuboš has completed his new film. It appears, as one might expect, to be a documentary. At first glance, that is. This cinematic hybrid is Kuboš’s unconventional attempt at self-reflection – as an artist, a son, as well as an ordinary person. Using his finished but unreleased work, he presents a singular, honest confession about why he is seriously considering ending his film career or, at least, in the form it has taken to date. Along with many well-established Slovak filmmakers, as well as everyday people, he is searching for less than simple answers to his less than simple questions.
>>
Po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil dokumentarista Marek Kuboš nový film. Na prvý pohľad, ako inak, dokument. Nie je to však celkom pravda. Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokúsil o netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, ale aj obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením pôsobenia na poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými slovenskými filmármi, ale aj s ľuďmi zo svojich skorších filmov sa snaží nájsť na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede.


Director > Réžia   Marek Kuboš
Story > Námet Marek Kuboš
Screenplay > Scenár Marek Kuboš
DOP > Kamera Marek Kuboš
Editors >  Strih Rado Dubravský, Marek Kuboš
Music > Hudba Marek Kuboš
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Ján Boleslav Kladivo
Animation > Animácia  -
Cast > Účinkujú Marek Kuboš, Jaro Sýkora, Jano B., Jozef Brezovský, Jozef Pátrovič
Filmography > Filmografia Marek Kuboš (1970)

upcoming: Tajomstvo
2022: ± 90
2018: Posledný autoportrét

Production > Produkcia PSYCHÉ film (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Marek Kuboš (SK), Tibor Horváth (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, Literárny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
International Premiere >
Medzinárodná premiéra
06/2018, 26. Art Film Fest – MFF Košice, 2018 / 26th Art Film Fest – Košice IFF, 2018
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2018, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov To sa už u nás nedá

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PSYCHÉ film
Hamuliakova 410, SK-027 43 Nižná
+421 903 781 007
PSYCHE.film@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 16.04.2019