Šarlatán
Charlatan

» ©2020
CZ - IE - PL - SK | far. > col. | 100 min. | dráma > drama

Šarlatán

Drama of an extraordinary man, reflecting the age-old struggle of two principles that control humanity from the very beginning. Good and evil. Love and hate, cruelty and mercy, faith and betrayal.In one person on the background of historical twists. Mikolášek's extraordinary abilities are redeemed in battle with his own demons who force him into cynical violence.
>>
Životná dráma výnimočného človeka, ktorá odráža starodávny boj dvoch princípov, ktoré ovládajú ľudstvo od samého začiatku. Dobro a zlo. Láska a nenávisť, krutosť a milosrdenstvo, viera a zrada. Všetko v jednej osobe na pozadí historických zvratov. Mimoriadne schopnosti Mikoláška sú vykúpené v jeho boji s vlastnými démonmi, ktorí ho nútia k cynickému násiliu. Liečivé zručnosti sú jeho vnútornou spásou, avšak vedenie takejto služby ho vystavuje neustálej hrozbe komunistického zriadenia.


Director > Réžia   Agnieszka Holland
Story > Námet Martin Šulc
Screenplay > Scenár Marek Epstein
DOP > Kamera Martin Štrba
Editors >  Strih Pavel Hrdlička
Music > Hudba Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Set Design > Architekt Milan Býček
Costumes > Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková
Sound > Zvuk Matej Matuška
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Ivan Trojan, Juraj Loj, Jozef Trojan, Jaroslava Pokorná, Miroslav Januš
Filmography > Filmografia Agnieszka Holland (1948)

upcoming: Šarlatán
2017: Pokot
2013: Hořící keř 
2011: W ciemności
2009: Janosik. Prawdziwa historia
2006: Copying Beethoven
2002: Julie Walking Home
1999: The Third Miracle 
1997: Washington Square 
1995: Total Eclipse
1993: The Secret Garden
1992: Olivier, Olivier
1990: Europa Europa
1988: To Kill a Priest
1985: Bittere Ernte
1981: Gorączka
1978: Aktorzy prowincjonalni

Production > Produkcia Marlene Film Production (CZ)
Co-production > Koprodukcia Film and Music Entertainment (IE), MADANTS (PL), Česká televize (CZ), Studio Barrandov (CZ), Rozhlas a televízia Slovensko (SK), FURIA FILM (SK)
Producer > Producent Šárka Cimbalová (CZ), Kevan Van Thompson, Klaudia Śmieja (PL), Lívia Filusová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 2 947 641 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
04 - 06/2019
Expected Completion >
Plánované dokončenie
01/2020
Expected Release >
Plánovaná premiéra
CZ: 03/2020, CinemArt; SK: 2020, CinemArt SK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Marlene Film Production
Kaprova 52/6, CZ-110 00 Praha 1
+420-604 221 122
peschova@falcon.cz
www.marlenefilmproduction.com

FURIA FILM
Ferienčíkova 1, SK-811 08 Bratislava
livia_filusova@yahoo.com
www.furiafilm.sk

 


see main contact see main contact

updated: 24.01.2020