English                                                        Streda 22.05.2024, 22:19


Vyšla monografia o slovenskom hercovi Ivanovi Palúchovi

tlačová správa SFÚ (3. 12. 2008)                            

 

 


Na pulty kníhkupectiev sa v týchto dňoch dostáva monografia Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorá približuje osobnosť významného slovenského herca európskeho formátu. V publikácii pod názvom Herec Ivan Palúch sa ho rozhodli priblížiť filmoví vedci Peter Gavalier a Martin Palúch. Odbornými štúdiami do knihy prispeli ďalší traja autori, filmovú tvorbu Ivana Palúcha reflektuje filmová teoretička Jana Dudková a estetik Oliver Bakoš, Palúchovej divadelnej tvorbe sa venuje divadelný vedec Ján Jaborník.

Herec Ivan Palúch je jednou z najosobitejších hereckých osobností slovenskej, nielen filmovej kultúry. Preslávil sa ako charizmatický interpret filmových, televíznych či divadelných postáv. Spolupracoval s významnými osobnosťami európskeho filmu – Františkom Vláčilom (Marketa Lazarová), Aleksandarom Petrovićom (Čoskoro bude koniec sveta) či Volkerom Schlöndorffom (Michael Kohlhaas), jeho hereckými partnermi boli Annie Girardot, Anna Karina či David Warner. Kolektív autorov publikácie mapuje herecké i životné osudy herca, jeho spoluprácu s renomovanými tvorcami, jeho najznámejšie postavy, jeho filmové i divadelné postavy. Sľubne sa rozvíjajúcu kariéru Ivana Palúcha, ktorej vrcholom bolo uvedenie troch filmov (Čoskoro bude koniec sveta, Michael Kohlhaas a Marketa Lazarová) za hercovej osobnej účasti na najprestížnejšom filmovom festivale na svete v Cannes 1969, narušila „normalizácia“ a jeho umelecké zásluhy zostali nedocenené. Ambíciou autorov monografie je preto napraviť tento stav a pripomenúť herecké kvality Ivana Palúcha, ktorý na prelome 60. a 70. rokov stál na prahu hviezdnej kariéry, presahujúcej hranice Československa. Podľa slov jedného z autorov, Petra Gavaliera „je to kniha o veľmi osobitom a autentickom hercovi a o schizofrenickej dobe, v ktorej tvoril“.

Monografiu Ivana Palúcha tvoria filmologické a teatrologické štúdie, doplnené o rozhovory s hercom a spomienkové pohľady kolegov a priateľov. Rozsiahla je úvodná biografická kapitola, ktorá zoznamuje čitateľov so životnými peripetiami Ivana Palúcha, nasledujúce kapitoly približujú jeho filmovú, televíznu i divadelnú hereckú dráhu. Ako hovorí jeden z autorov, hercov syn Martin Palúch, „Ivana Palúcha sme sa snažili predstaviť predovšetkým z profesionálnej stránky, a to v jednotlivých štúdiách, ktoré sa zaoberajú jeho hereckými úlohami. V rozhovoroch zasa viac vystupuje na povrch ako človek a dá sa v nich vystopovať jeho spôsob uvažovania o jednotlivých etapách jeho kariéry, ktorú má za sebou. Stretnutie piatich autorov v tejto publikácii nepredznamenáva rôznosť pohľadov na Palúchovu tvorbu. Práve naopak, slovami Petra Gavaliera „nešlo nám o päť „iných“ pohľadov, ale o to, aby sa naše generačne rôzne pohľady na Ivana Palúcha, ktorý vo svojom živote zažil vzostupy i pády ako málokto, navzájom obohacovali a dopĺňali“.

Publikácia Herec Ivan Palúch obsahuje aj súpis filmových, televíznych a divadelných postáv Ivana Palúcha. Jej súčasťou je výberová bibliografia a bohatý fotografický materiál. Publikácia v edícii SFÚ Camera Obscura vyšla na 276 stranách a kúpiť si ju je možné za 220 Sk / 7,30 €. Počas bratislavských Vianočných trhov je v stánku SFÚ v predaji za zvýhodnenú cenu 180 Sk / 5,97 €.


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 03.12.2008
aktualizované: 12.12.2008