English                                                        Streda 22.05.2024, 23:25


V pondelok vychádza DVD August 1968 s tromi historickými dokumentmi

tlačová správa SFÚ (14. 8. 2008)                            

 

 


V pondelok 18. augusta 2008 pri príležitosti pripomenutia si výročia neslávnych spoločensko-politických udalostí v dejinách Československa v roku 1968 vychádza DVD s tromi dokumentárnymi filmami, reflektujúcimi nielen toto obdobie, ale aj udalosti, ktoré naň priamo nadväzovali. DVD pod názvom August 1968, ktoré predchádza DVD edícii desiatich celovečerných hraných filmov Slovenský film 60. rokov, vydáva Slovenský filmový ústav (SFÚ) so spoločnosťou Petit Press, vydavateľom denníka SME.

DVD August 1968 nesie podtitul Očami slovenských dokumentaristov. Obsahuje tri dokumentárne filmy, ktoré verne zobrazujú dejinné udalosti roku 1968 a ich dosah sa spoločnosť. Na DVD sa nachádza film Čas, ktorý žijeme pätice režisérov Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Otakar Krivánek a Ivan Húšťava, ktorý dokumentuje obrodné spoločenské procesy v Československu počas tzv. Pražskej jari. Druhým z trojky dokumentov na DVD je zvláštne vydanie Týždňa vo filme s názvom Čierne dni hlavného režiséra Ladislava Kudelku a troch režisérov Milana Černáka, Štefana Kamenického a Ctibora Kováča, ktorý podáva svedectvo o augustovej intervencii vojsk Varšavskej zmluvy. Tretí film Tryzna v réžii Vlada Kubenka, Petra Mihálika a Dušana Trančíka, ktorý je pietnou spomienkou na Jana Palacha, zachytáva udalosti, ktoré vyplynuli z traumatickej historickej skúsenosti roku 1968 a hovorí o ich dopade na bežných ľudí.

Okrem trojice historicky vzácnych dokumentov obsahuje DVD aj textový bonus z pera slovenského filmového dramaturga a publicistu Rudolfa Urca pod názvom Triptych ´68 – 69 a fotogalériu s legendárnymi snímkami Ladislava Bielika z augusta 1968. Titulky na DVD sú slovenské, anglické a francúzske, menu je slovenské a anglické. DVD je súčasťou edície Slovenský film 60. rokov, ktorej desať filmov bude vychádzať v týždenných odstupoch od 26. septembra do 28. novembra 2008 v poradí Jánošík I. a II. Paľa Bielika, Pieseň o sivom holubovi Stanislava Barabáša, Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť Petra Solana, Organ Štefana Uhra, Drak sa vracia Eduarda Grečnera, Deň náš každodenný Otakara Krivánka, Kristove roky Juraja Jakubiska, Slávnosť v botanickej záhrade Ela Havettu a 322 Dušana Hanáka.

DVD August 1968 vydáva SFÚ s vydavateľstvom Petit Press a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vychádza v spolupráci so spoločnosťou Camera Obskura, ktorá pre DVD poskytla fotografie Ladislava Bielika. DVD bude od 18. augusta 2008 dostupné v novinových stánkoch po dobu dvoch týždňov za 68 Sk. Táto suma korešponduje s rokom 1968, ktorý filmy na DVD reflektujú. Po skončení stánkového predaja si bude možné DVD zakúpiť na http://petitshop.sme.sk/main.php alebo priamo vo vydavateľstve Petit Press.

 

DVD August 1968 (Očami slovenských dokumentaristov):

Čas, ktorý žijeme

r. Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Otakar Krivánek, Ivan Húšťava, 1968, 60 min.

Celovečerný dokumentárny film o obrodnom procese v Československu v roku 1968. Sugestívna výpoveď o spoločnosti, ktorá uverila, že socializmus s ľudskou tvárou je reálny a uskutočniteľný. Defilé politikov, jednoduchých ľudí i záznam historických udalostí od zimy 1967 do leta 1968 dodáva filmu dynamiku búrlivého vývoja počas niekoľkých mesiacov. Jednotlivé spoločensko-politické tematické celky sú popretkávané hudobným vystúpením skupiny Prúdy. Film mal premiéru 24. apríla 1968, o rok neskôr bol zakázaný a uložený do trezoru, no stihol ešte získať prvú cenu v odbore krátkometrážnej tvorby v Umeleckej súťaži k 50. výročiu Československa 1968. Na tohtoročnej 15. Medzinárodnej prehliadke filmu, televízie a videa Febiofest sa konala obnovená premiéra filmu, počas ktorej sa premietala jeho nová kópia s anglickými titulkami.

Čierne dni (mimoriadne vydanie – Týždeň vo filme)

r. Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický, Ctibor Kováč, 1968, 30 min.

Svedectvo o konci jednej vízie socializmu s ľudskou tvárou, o okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v dňoch 21. – 22. augusta 1968. Film zaznamenáva fakty, hovorí o osobnostiach, ale aj hodnotách formujúcich najdramatickejšie roky vývoja komunistického režimu a končí zápalistým prejavom Gustáva Husáka. Napriek tomu, že tvorcovia komentár k filmu s Husákom osobne konzultovali, po štyroch týždňoch premietania Husák požiadal o okamžité stiahnutie filmu z kín. Film získal druhú cenu v odbore krátkometrážnej tvorby kolektívu tvorcov pod vedením Ladislava Kudelku v Umeleckej súťaži k 50. výročiu Československa 1968.

Tryzna

r. Vlado Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík, 1969, 24 min.

Záznam udalostí predchádzajúcich manifestačnému pohrebu Jana Palacha, doplnený výpoveďami významných osobností politického, hospodárskeho i kultúrneho života, napríklad Rudolfa Hrušínskeho či Václava Havla. Podáva sugestívnu správu o šoku a smútku, ktorý zasiahol celú spoločnosť po Palachovom sebaupálení v januári 1969. Film získal osobitnú cenu poroty na 10. ročníku prehliadky Dni krátkeho filmu Karlovy Vary 1969.kontakt: Simona Nôtová,
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 14.08.2008
aktualizované: 16.12.2010