English                                                        Štvrtok 30.05.2024, 05:59


Tohtoročný 43. MFF Karlovy Vary bude pre slovenskú kinematografiu slávnosťou

tlačová správa SFÚ (30.06.2008)                             

 


Na tohtoročnom 43. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary, ktorý sa začne v piatok 4. júla 2008, bude mať slovenská kinematografia bohaté zastúpenie. Do oficiálneho programu festivalu je zaradených až osem slovenských a koprodukčných snímok, z nich dokonca dve sa budú uchádzať o festivalové ocenenia v súťažných sekciách. Poctou pre slovenskú kinematografiu bude aj udelenie prestížneho ocenenia Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii dvom významným slovenským režisérom Dušanovi Hanákovi a Jurajovi Jakubiskovi.

V Súťaži dokumentárnych filmov sa bude premietať úspešný film Juraja Lehotského Slepé lásky, nedávno ocenený na prestížnom MFF Cannes cenou medzinárodnej konfederácie artkín Art Cinema Award 2008, ktorý bude dôstojným reprezentantom slovenskej kinematografie v programe karlovarského festivalu. Osobne ho do Karlových Varov príde uviesť najpočetnejšia slovenská, až sedemčlenná, delegácia tvorcov na čele s režisérom Jurajom Lehotským. V súťažnej sekcii Na východ od Západu bude mať Slovensko tiež svoje zastúpenie, o priazeň poroty sa bude uchádzať film Juraja Nvotu Muzika, ktorý je držiteľom národnej filmovej ceny Slnko v sieti 2006 – 2007 v hlavnej kategórii najlepší celovečerný film, ale aj v ďalších ôsmich kategóriách. V Karlových Varoch ho uvedú držitelia cien Slnko v sieti, vrátane režiséra Juraja Nvotu. Oba filmy, ktoré organizátori karlovarského festivalu zaradili do súťažných sekcií, sú slovenské nominácie Slovenskej filmovej a televíznej akadémie na Európsku filmovú cenu (Muzika) a Prix ARTE pre najlepší európsky dokumentárny film (Slepé lásky). V sekcii České filmy 2007 – 2008 karlovarský festival uvedie dva koprodukčné tituly s minoritnou slovenskou účasťou, a to Tajnosti Alice Nellis a Roming Jiřího Vejdělka.

Premiérové uvedenie filmu bude mať tento rok Slovensko v už tradičnej sekcii festivalu Dni kritikov Variety, ktorá ponúka filmy mladých európskych režisérov. MFF Karlovy Vary ju pravidelne organizuje v spolupráci s medzinárodným odborným filmovým časopisom Variety a s európskou organizáciou pre podporu európskeho filmu European Film Promotion (EFP). Vďaka účasti Slovenska prostredníctvom Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v tejto organizácii sa po prvýkrát dostal do výberu desiatich filmov sekcie zo všetkých 28 členských krajín EFP aj slovenský film. Je ním snímka Polčas rozpadu Vlada Fischera, najnavštevovanejší domáci film na Slovensku za uplynulý rok, ktorú na festivale osobne uvedie jeho režisér. Tohtoročný jedenásty ročník sekcie Dni kritikov Variety: Európa teraz!, do ktorej filmy vyberajú filmoví kritici tohto etablovaného filmového časopisu, je zameraný nielen na sprostredkovanie potenciálu mladých európskych režisérov, ale ponúka uvedeným filmom aj šancu dostať sa do medzinárodnej distribúcie.

MFF Karlovy Vary vo svojom programe neopomenie ani tohtoročné 70. výročie narodenia dvoch významných slovenských režisérov Dušana Hanáka a Juraja Jakubiska. Pri tejto príležitosti premietne v sekcii Pocta Dušanovi Hanákovi snímky Obrazy starého sveta a Ružové sny, udalosťou festivalu bude uvedenie historického veľkofilmu Juraja Jakubiska Bathory, ktorý sa v sekcii Pocta Jurajovi Jakubiskovi na MFF Karlovy Vary predstaví vo svetovej premiére. Obaja režiséri sa na festivale stanú držiteľmi prestížneho ocenenia Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii a súčasťou priblíženia ich tvorby návštevníkom festivalu bude aj sprievodný program v podobe výstavy fotografií Dušana Hanáka a výstavy obrazov Juraja Jakubiska.

Pravidelnou súčasťou karlovarského festivalu je projekt Na východ od Západu – Works in Progress, v ktorom sa prezentujú filmy v postprodukcii. Tento rok sa v ňom predstavia slovenské a koprodukčné snímky Kvety Sakury Ivana Vojnára, Pokoj v duši Vlada Balka a Nedodržaný sľub Jiřího Chlumského. V prezentácii východoeurópskych dokumentárnych filmov Docu Talents from the East, v ktorej sa už v minulosti prezentovali neskôr mimoriadne úspešné slovenské dokumenty, svoj pripravovaný film Osadné – Brusel – Osadné predstaví dokumentarista Marko Škop.

Mimoriadnou príležitosťou pre Slovenský filmový ústav (SFÚ) bude na MFF Karlovy Vary možnosť predstaviť svoju edičnú tvorbu v oblasti publikácií. Na festivale sa uskutoční slávnostný krst čerstvo vydanej monografie Ján Kádar z pera filmového historika Václava Maceka, ktorá v historickom výskume reflektuje život a dielo tohto významného slovenského režiséra, pričom prináša aj nové fakty z jeho života a unikátny obrazový materiál. Publikáciu Ján Kadár za účasti jej autora oficiálne do sveta uvedie umelecká riaditeľka MFF Karlovy Vary Eva Zaoralová, ktorá sa stane jej krstnou mamou. Vo festivalovom obchode si okrem monografie Ján Kadár bude možné zakúpiť aj ďalšie publikácie z edičného oddelenia SFÚ, v jednotlivých oddeleniach festivalu budú k dispozícii zasa katalógy Slovak Films 2006 – 2008 a Nové slovenské filmy 2008 – 2009, ktoré informujú o filmoch z príslušného obdobia, ale aj o aktuálnom stave slovenskej kinematografie a o pripravovaných filmoch vo vývoji, výrobe i postprodukcii. Každoročné zastúpenie SFÚ pôsobí na festivale v Karlových Varoch nielen ako sprostredkovateľ informácií o slovenskej kinematografii, pravidelne pripravuje tiež stretnutie slovenských tvorcov a zástupcov slovenskej kinematografie s predstaviteľmi MFF Karlovy Vary a ďalšími významnými domácimi i zahraničnými hosťami a návštevníkmi festivalu z rôznych oblastí audiovizuálneho prostredia.

Bohaté filmové zastúpenie slovenskej kinematografie na 43. MFF Karlovy Vary 2008 nie je jediným tohtoročným úspechom slovenskej kinematografie na prestížnych svetových medzinárodných filmových festivaloch. Na 58. MFF Berlín 2008 vo februári malo Slovensko zastúpenie na európskom filmovom trhu European Film Market v prezentačnom stánku Central European Cinema spolu s Českou republikou, Poľskom, Maďarskom a Slovinskom a po druhýkrát malo svojho zástupcu v projekte Shooting Stars, ktorým bol tento rok herec Marko Igonda. Na májovom 61. MFF Cannes 2008 malo Slovensko zastúpenie na medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film 2008, po druhýkrát v tandeme s Českou republikou, svojho zástupcu malo po druhýkrát aj v projekte Producers on the Move, stal sa ním producent a dokumentarista Marko Škop. Výrazným úspechom na canneskom festivale bolo zaradenie dokumentu Juraja Lehotského Slepé lásky do sekcie Quinzaine des Réalisateurs (Štrnásťdenník režisérov), ktorá sa snaží objavovať nové talenty svetovej kinematografie, kde získal cenu Medzinárodnej konfederácie artkín CICAE pod názvom ART CINEMA AWARD 2008.

Aktuálny 43. ročník MFF Karlovy Vary sa koná v termíne od 4. do 12. júla 2008. Viac informácií nájdete na www.kviff.com.

Prezentácia slovenskej kinematografie na 43. MFF Karlovy Vary sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR, partnerom slovenskej účasti sú Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.


kontakt: Simona Nôtová,
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 30.06.2008
aktualizované: 02.07.2008