English                                                        Sobota 22.06.2024, 06:02

 

 

Peter Dubecký sa stal generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu

tlačová správa SFÚ (3. 6. 2008)                            

 

 


V pondelok 2. júna 2008 sa novým generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu (SFÚ) stal Peter Dubecký. Zvolila ho Rada SFÚ na základe výberového konania, ktoré vypísala podľa ustanovenia nového audiovizuálneho zákona.


 

Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie päť rokov sa uskutočnili na základe verejného vypočutia a predloženého projektu riadenia a rozvoja SFÚ. Petra Dubeckého do funkcie zvolila Rada SFÚ, menovaná ministrom kultúry SR, v zložení Jozef Heriban, Peter Jaroš, Petra Kolevská, Miloslav Luther a Martin Šmatlák podľa § 27 Zákona č. 343/2007 Z.z. (audiovizuálny zákon), ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2008, a podľa príslušných ustanovení Štatútu SFÚ. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začalo plynúť dňom jeho zvolenia Radou SFÚ.

Peter Dubecký pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa SFÚ od roku 1999 do 31. decembra 2007. Po prijatí audiovizuálneho zákona, ktorý určil podmienky a voľbu generálneho riaditeľa SFÚ a ktorý zároveň definuje a sčasti mení postavenie, úlohy, organizáciu a riadenie SFÚ, bol od 1. januára 2008 až do včerajšej voľby riaditeľa, poverený vedením SFÚ.

Novozvolený generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký za najdôležitejšie považuje zachovanie kontinuity hlavných činností inštitúcie. „Prioritou činnosti do nasledujúceho obdobia je projekt obnovy, ktorý v roku 2006 schválila Vláda SR. Tento projekt je pre budúcnosť inštitúcie zásadný z viacerých dôvodov. Nielen preto, že sa ním obnovuje audiovizuálne dedičstvo a hľadá sa optimálny spôsob jeho sprístupňovania, ale je to po prvýkrát, kedy sa SFÚ v takom veľkom rozsahu stará o zachovanie audiovizuálneho dedičstva. Nemenej prioritnou činnosťou je realizácia informačného systému SK CINEMA. Vďaka nemu SFÚ sprístupní podrobne spracované informácie o slovenskej kinematografii, a to nielen o hranom, spravodajskom, krátkometrážnom a animovanom filme, ale aj o osobnostiach, regiónoch a iných oblastiach kinematografie. Ako dôležitú súčasť týchto priorít považujem aj dobudovanie depozitov, v ktorých budú uložené originály a novovzniknuté materiály z projektu obnovy, ale aj diela, ktoré SFÚ získa depozitnou činnosťou, vyplývajúcou z audiovizuálneho zákona.“

Pokračovanie v základných činnostiach SFÚ je pre Petra Dubeckého zárukou stability inštitúcie. „Je dôležité, že nedochádza k zastaveniu, k zmene štruktúry v hlavných činnostiach, ktoré ústav robí. Dáva to SFÚ šancu byť stabilnou inštitúciou, ktorá má svoje postavenie nielen v slovenskej kultúre, ale aj v zahraničí.“ SFÚ sa za posledných osem rokov podarilo vybudovať významné postavenie v kontexte slovenskej kultúry, ale aj v medzinárodnom audiovizuálnom prostredí. Zámerom vedenia SFÚ je, aby sa vnímal a prezentoval v rovnocennom postavení k tým inštitúciám, ktoré majú status národných zbierkových ustanovizní, akými sú Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum či Slovenská národná knižnica vzhľadom na to, že SFÚ je jediná štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie v Slovenskej republike.

Pôsobenie Petra Dubeckého na poste generálneho riaditeľa SFÚ počas predchádzajúcich ôsmich rokov hodnotia odborníci z audiovizuálneho prostredia na Slovensku ako obdobie, kedy sa podarilo SFÚ stabilizovať. Za svoje aktivity bol Peter Dubecký ocenený aj v zahraničí. Tento rok sa stal držiteľom Zlatej medaily AMU za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie, získal aj cenu festivalu Finále Plzeň Zlatý ledňáček za významnú podporu českej kinematografie v zahraničí. Minulý rok dostal Cenu Klubu filmovej kultúry Zelená hora za dlhoročnú spoluprácu a podporu Lubušského filmového leta v poľskom Lagowe a Cenu Kristián za dlhodobú propagáciu českej kinematografie a rozvoj česko-slovenských kinematografických vzťahov, ktorá mu bola udelená na MFF Febiofest.


Viac informácií o SFÚ a jeho činnosti nájdete na www.sfu.sk.


kontakt: Simona Nôtová, tel.:,+421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 03.06.2008
aktualizované: 08.06.2008