English                                                        Štvrtok 30.05.2024, 05:06


Nové číslo časopisu Kino-Ikon sa venuje reflexii slovenského filmu

tlačová správa SFÚ (7. 11. 2008)                            

 

 


Na pulty kníhkupectiev sa v týchto dňoch dostáva nové číslo časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 1 / 2008. Jeho aktuálne vydanie sa venuje predovšetkým reflexii slovenského filmu.

Aktuálne číslo časopisu Kino-Ikon sa sústreďuje na dve základné témy – tvorbu Dušana Hanáka a reflexiu vývoja slovenskej filmovej (animovanej, dokumentárnej a hranej) tvorby za posledných pätnásť rokov samostatnej Slovenskej republiky. Filmy Dušana Hanáka pri príležitosti jeho životného jubilea v Kino-Ikone analyzujú známi filozofi, estetici a filmoví teoretici, nasledovaní najmladšou generáciou adeptov filmovej vedy. Z kľúčových diel Hanákovej filmografie špeciálne pre Kino-Ikon vzniklo niekoľko nových autorských textov, od analytickej štúdie po esej o vedľajších postavách. Pozoruhodné je aj kritické spracovanie Hanákovej krátkometrážnej tvorby, ktorá sa doteraz rozoberala len publicisticky.

Druhá téma nového čísla časopisu Kino-Ikon reflektuje históriu samostatnej slovenskej kinematografie v rokoch 1993 – 2008. Vyplynula zo série diskusií, ktoré organizovala Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) na jar tohto roku. Okrem publikovaných úvodných textov hlavných rečníkov jednotlivé bloky v časopise dotvárajú samotné diskusie a ďalšie texty, vyjadrenia a spomienky tvorcov – animátorov, dokumentaristov či režisérov hraných filmov.

Obom hlavným tematickým blokom v Kino-Ikone sekundujú aj ďalšie rubriky – v reflexiách svojím prenikavým filmovo-kritickým pohľadom dominuje Pavel Branko, ktorý analyzuje dokument Sicko Michaela Moorea, ale zaujímavý je aj animovaný seriál Břetislava Pojara zo 60. rokov Pojďte pane, budeme si hrát. Poľská filmová kritička Jadwiga Glowa si všíma podoby inštitúcií (nemocnica, škola, väzenie) v poľskom i slovenskom filme. Výraznejšie je tentoraz zastúpená aj rubrika archívnych materiálov. V nadväznosti na diskusiu o slovenskom dokumente za posledných pätnásť rokov v nej Kino-Ikon uverejňuje materiál o televíznom reportážnom cykle Subjektív z prvej polovice 90. rokov.

Kino-Ikon 1 / 2008 vyšiel na 324 stranách s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a v predaji je od novembra 2008 vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ Klapka.sk za 100 Sk / 3,32 €. Jeho súčasťou je aj časopis študentov filmovej vedy FTF VŠMU – Frame, tentoraz s témou Postava: Umelec.


Kino-Ikon je špecializované periodikum venované filmovej teórii, histórii a estetike filmu na Slovensku. Pokúša sa kultivovať filmovo-kritické myslenie na Slovensku a má ambíciu presadiť sa v neprebudenom kinematografickom priestore, inšpirovať v ňom dialóg medzi tvorbou a kritikou. Jeho hlavným cieľom je oživiť (otvoriť) slovenské myslenie o filme. Podobne ako v Čechách Iluminace, aj Kino-Ikon sa pokúša suplovať nedostatok (nevydávanie) aktuálnej filmologickej literatúry u nás, zároveň je otvorený pre širokú filmovú reflexiu – ponúka priestor pre rozpisovanie nových slovenských filmových kritikov. Predstavuje známe i neznáme kinematografie, prináša dlho nedostupné preklady kľúčových textov filmovej teórie, ponúka priestor pre analýzy diel domácej i svetovej kinematografie, publikuje neznáme archívne materiály. Kino-Ikon sa pokúša naplniť základný zámer polročne vydávanej filmovovednej publikácie, t.j. chce byť predovšetkým čítankou inak nedostupných článkov zahraničných i domácich autorov, ktoré reprezentujú súčasné film studies. Kino-Ikon od roku 1996 vydáva Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ).


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 07.11.2008
aktualizované: 07.11.2008