English                                                        Štvrtok 29.10.2020, 17:38


Nové číslo časopisu Kino-Ikon je o kinematografiách (juho)východnej Ázie

tlačová správa SFÚ (10. 3. 2009)                            

 

 


V týchto dňoch sa k čitateľom dostáva nové číslo časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 2/2008. Jeho ústrednou témou sú Kinematografie (juho)východnej Ázie, ktorým sa časopis venuje v rôznej podobe prostredníctvom viacerých rubrík.

Hlavnou témou čísla Kino-Ikon 2/2008 sú známe i neznáme kinematografie (juho)východnej Ázie – od Malajzie, cez Taiwan a Hong Kong po Čínu a Kóreu, z ktorých mnohé počas posledných dvadsiatich rokov začali písať novú národnú filmovú históriu a čoraz viac sa začali presadzovať na svetových festivaloch. Cieľom tematického bloku je priblíženie aktuálnych diel týchto kinematografií, ich známych tvorcov, resp. vybraných fenoménov daných filmových kultúr. Aktuálny Kino-Ikon obsahuje profily režisérov, ako Ťia Čang-kche či Kim Ki-young, články venované situácii v kórejskom filme, digitálnej revolúcii v Malajzii, ďalej texty reflektujúce podoby hongkonskej kriminálky alebo postavenie žien v hongkonských akčných filmoch, ale prináša aj rozsiahlu správu o najväčšom a zároveň najreprezentatívnejšom festivale ázijských filmov v Pusane, ktorý v minulom roku zaznamenal najvyššiu návštevnosť vo svojej histórii. Súčasťou čísla je tiež rozhovor s režisérom Liew Seng Tatom, ktorý svoj celovečerný debut Kvet vo vrecku, ocenený vlani na MFF v Pusane i Rotterdame, osobne uviedol na minuloročnom MFF Art Film 2008. V rubrike reflexií sú k téme o kinematografiách (juho)východnej Ázie vybrané filmové publikácie, a to Wong Kar-wai od Stephena Tea a Spiritualita vo filme od Jaromíra Blažejovského.

V druhom čísle časopisu Kino-Ikon pokračuje aj minuloročná intenzívna reflexia slovenskej kinematografie. V rozsiahlej štúdii filmových teoretikov Juraja Mojžiša a Kataríny Mišíkovej Modely narácie v slovenskom hranom filme 1947 – 2007 sa spomínanie na povojnové dejiny slovenského filmu prehlbuje o analýzu domácich spôsobov filmového rozprávania. Číslo dopĺňa obľúbená rubrika Dejiny vedľajších postáv v umení. Sprievodné číslo kritického občasníka študentov filmovej vedy FTF VŠMU – Frame sa venuje téme „na (p)okraji“.

 

Kino-Ikon
na 16. medzinárodnej prehliadke filmu, televízie a videa Febiofest 2009

Od minulého roka sa názov časopisu Kino-Ikon spája aj s Medzinárodnou prehliadkou filmu, televízie a videa Febiofest na Slovensku. Vlani sa po prvýkrát súčasťou tohto filmového podujatia stala sekcia Kino-Ikon Plus so zámerom ponúknuť exkluzívnu prehliadku filmov, ktorej iniciátorom bol Peter Dubecký, predseda Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK). Podľa slov šéfredaktora časopisu Kino-Ikon Martina Kaňucha, „sekcia pod názvom Kino-Ikon Plus sa stala predovšetkým dobrou príležitosťou na prezentáciu časopisu, ale i autorov, ktorí v ňom pravidelne publikujú.“ Na výbere filmov v sekcii sa podieľajú vybraní piati autori časopisu. Výsledkom je päť súčasných titulov svetovej kinematografie, ktoré ukazujú aktuálne tendencie filmovej tvorby a myslenia, pričom sekcia sa sústreďuje na filmy ešte neuvedené v slovenskej kinodistribúcii. „Najväčším plusom sekcie Kino-Ikon Plus je sprístupňovanie progresívnych, a napriek tomu u nás nedostupných filmových diel. Cieľom nie je to, aby vybrané filmy dvíhali kritikov či divákov zo sedadiel. Práve naopak, ide o to, aby sa nevedeli odtrhnúť od plátna,“ uzatvára charakterizáciu sekcie Martin Kaňuch. V minulom roku sa sekcia Kino-Ikon Plus stala jednou z najvyhľadávanejších v programe Febiofestu, tento rok v termíne prehliadky od 30. marca do 30. apríla 2009 ponúkne opäť pozoruhodné diela. Premietať sa budú hraný debut Jeseň (2008) režiséra Özcana Alpera, nového talentu mladého tureckého filmu, jeden z finančne takmer nedostupných ázijských filmov – taiwanská Najvzdialenejšia cesta (2007) mladého tvorcu Lin Ťing-ťie, francúzska snímka Flandry (2006) Bruna Dumonta, maďarské Tablo (2008) Gábora Dettreho či ruské Prosté veci (2007) Alexeja Popogrebského. Pod výber sa tento rok podpísali filmoví teoretici a kritici Martin Ciel, Katarína Mišíková, Viera Langerová, Daniel Vadocký a Martin Kaňuch, ktorí pravidelne navštevujúci medzinárodné filmové festivaly a prehliadky.


 Kino-Ikon vydávajú Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) a Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Aktuálne číslo 2 / 2008 vyšlo na 207 stranách s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, v predaji je od marca 2009 vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave – Klapka.sk za 3,32 € / 100 Sk.

 

Kino-Ikon je špecializované periodikum venované filmovej teórii, histórii a estetike filmu na Slovensku. Pokúša sa kultivovať filmovo-kritické myslenie na Slovensku a má ambíciu presadiť sa v neprebudenom kinematografickom priestore, inšpirovať v ňom dialóg medzi tvorbou a kritikou. Jeho hlavným cieľom je oživiť (otvoriť) slovenské myslenie o filme. Podobne ako v Čechách Iluminace, aj Kino-Ikon sa pokúša suplovať nedostatok (nevydávanie) aktuálnej filmologickej literatúry u nás, zároveň je otvorený pre širokú filmovú reflexiu – ponúka priestor pre rozpisovanie nových slovenských filmových kritikov. Predstavuje známe i neznáme kinematografie, prináša dlho nedostupné preklady kľúčových textov filmovej teórie, ponúka priestor pre analýzy diel domácej i svetovej kinematografie, publikuje neznáme archívne materiály. Kino-Ikon sa pokúša naplniť základný zámer polročne vydávanej filmovovednej publikácie, t.j. chce byť predovšetkým čítankou inak nedostupných článkov zahraničných i domácich autorov, ktoré reprezentujú súčasné film studies. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon vychádza od roku 1996.kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 10.03.2009
aktualizované: 01.04.2009