English                                                        Sobota 22.06.2024, 05:54


Na svete je nové číslo časopisu Kino Ikon a zborník filmologických textov          

tlačová správa SFÚ (14. 3. 2008)

 


V týchto dňoch sa k čitateľom dostávajú dve nové publikácie, ktoré vznikli v spolupráci Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK). Prvou je aktuálne číslo časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 2 / 2007. Druhou je zborník textov s názvom Interpretácia a film, zložený z príspevkov účastníkov minuloročnej jedenástej filmologickej konferencie v Krpáčove.

Druhé číslo časopisu Kino-Ikon, je zamerané predovšetkým na súčasné i minulé dokumentárne filmy v podobe aktuálnej produkcie i overených diel známych tvorcov. Kino Ikon 2/ 2007 sa sústreďuje najmä na filmy jedenásteho ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov v Jihlave. Základom sú texty autorov Bamchade Pourvaliho (Chris Marker, nezaraditeľný filmár) a Michala Michaloviča (Obrazy banalít. Poznámky k metóde Chrisa Markera vo filme Bez slnka), venované legende francúzskeho filmu – dokumentaristovi Chrisovi Markerovi, ktorého retrospektíva sa konala tento rok v rámci MFDF Jihlava. Členka poroty Mária Ferenčuhová analyzovala hlavnú súťažnú sekciu festivalu Medzi moriami. Výňatok z rozsiahlej práce Kristíny Aschenbrennerovej o tvorbe dokumentaristu Michaela Moorea sleduje Prácu so zvukom ako zavádzajúcou informáciou v dokumentárnom filme Fahrenheit 9/11. Jana Dudková sa v článku Keď táto láska zhasne... bližšie venuje víťaznému filmu MFDF Jihlava 2007 Nikdy nebylo líp režisérky Ivany Miloševičovej. V tradičnej rubrike Studium prináša Kino-Ikon 2/2007 texty Carla Plantiga - Hlas a autorita a Petra Michaloviča - Umelecké dielo medzi prírodou a kultúrou. Číslo dopĺňajú rozhovory s rakúskym tvorcom Michaelom Glawoggerom a so singapurským režisérom hraných filmov Roystronom Tanom. V pravidelnej rubrike Dvojdotyk sa Tomáš Hučko a Jadwiga Glowa pokúsili načrtnúť súvislosti vývoja v poľskom dokumentárnom filme – od diel známych tvorcov minulých dekád po súčasné hviezdy poľského dokumentu. Otázkam súčasnej filmovej teórie sa vo svojich textoch venujú Katarína Mišíková (Histórie a teórie filmu, Kognitivistické impulzy vo filmovej teórii), Juraj Mojžiš (Svet miznúci za interpretáciami), Jelena Paštéková (Medialita. Digitalizácia verzus osobnosť) a Monika Mikušová (Vznik filmových a fotografických materiálov s tematikou holokaustu v rokoch 1943 – 1945 a problémy ich využitia).

V rubrike Dejiny vedľajších postáv v umení sa autori Taťána Petříčková a Jan Bernard zamerali tento krát na snímky Zatoichi a Příběhy obyčejého šílenství. Tvorcami filmových a literárnych reflexií sú Peter Michalovič, Viera Langerová, Juraj Krásnohorský a Daniel Bernát. Dokumentárny film je zároveň témou aktuálneho čísla časopisu študentov filmovej vedy Frame, ktoré je prílohou Kino-Ikonu.

Kino-Ikon 2 / 2007 vyšiel na 256 stranách s finančnou podporou Ministerstva kultúry.

SR a v predaji je vo vybraných slovenských kníhkupectvách a na obchodnom oddelení SFÚ za 100 Sk.

Druhou publikáciou, s ktorou prichádzajú SFÚ a ASFK je zborník textov s názvom Interpretácia a film. Jeho obsah tvoria príspevky účastníkov 11. česko-slovenskej filmologickej konferencie, venovanej súčasnej filmovej histórii, teórii a estetike filmu. Konferenciu zorganizovala v októbri minulého roka ASFK v spolupráci so SFÚ v Krpáčove. Účastníci konferencie sa venovali teoretickým predpokladom a problémom interpretácie, pričom kľúčovým dielom bol film Obchod na korze.

Zborník obsahuje dvadsať príspevkov renomovaných filmových teoretikov a kritikov ako Peter Michalovič a Vlastimil Zuska (Umenie a interpretácia. Eco vs. Eco), Václav Macek (Kontext vzniku – Obchod na korze), Eva Ciszewska (Tváře Tóna Bartka), Petra Hanáková (Kapitán Dabač), Miroslav Petříček (Interpretace a pohyb), Katarína Mišíková (Analýza kontra interpretácia?) či Eva Filová (Eros pod závojom – božtek cez šatku).

Publikácia vyšla na 192 stranách s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Medzinárodného višegrádskeho fondu.

 

Kino-Ikon je špecializované periodikum, venované filmovej teórii, histórii a estetike filmu na Slovensku, ktoré sa sústreďuje najmä na čitateľov s odborným záujmom o film. Od roku 1996 ho vydáva ASFK v spolupráci so SFÚ. Kino-Ikon sa podobne ako V Čechách Iluminace pokúša predovšetkým suplovať nedostatok (nevydávanie) aktuálnej filmologickej literatúry u nás. Jeho druhá, ešte rozsiahlejšia časť je otvorená pre širokú filmovú reflexiu – ponúka priestor pre rozpisovanie nových slovenských filmových kritikov. Časopis Kino-Ikon sa pokúša naplniť základný zámer polročne vydávanej filmovovednej publikácie – t.j. chce byť predovšetkým čítankou inak nedostupných článkov zahraničných i domácich autorov, ktoré reprezentujú súčasné film studies. Dodnes sa Kino Ikon venoval témam ako Podobnosti a diferencie českej a slovenskej filmovej reči, Fantastično vo filme, Dokumentárno vo filme, História, čas a rozprávanie vo filme, Zvuk vo filme, či Film a národ.

 

Česko-slovenské filmologické konferencie sú projektované ako výročné stretnutia českých a slovenských filmových vedcov a kritikov, ale aj filozofov a estetikov v z rôznych kultúrnych inštitúcií, ústavov a škôl (Praha, Bratislava, Nitra, Lodž) a striedavo sa konajú v Českej a Slovenskej republike. Prvý ročník, ktorý iniciovala ASFK a založila tak konferenčnú tradíciu, sa uskutočnil v roku 1997 v Štiavnických baniach a bol zameraný na tému Podobností a diferencií českej a slovenskej filmovej reči. V ďalších stretnutiach sa pozornosť venovala nasledovným kľúčovým tematickým okruhom – Hranice (ve) filmu (1998, Poněšice), Priestor vo filme (1999, Vyšná Boca), Pohyb (ve) filmu (2000, Mikulov), História, čas a rozprávanie vo filme (2001, Osrblie), Žáner vo filme (2002, Olomouc), Zvuk vo filme (2003, Bratislava), Film a národ (2004, Olomouc), Postava, herec, hviezda vo filme (2005, Častá-Píla), Filmové diváctvo (2006, Poněšice). Cieľom každoročnej filmologickej konferencie je kritická kolaudácia aktuálneho stavu myslenia o filme u nás.


kontakt TS: Katarína Lednická, e-mail: lednickasfu.sk,
tel.:+421 907 723 971,+421 2 57 10 15 26, fax: ,+421 2 52 73 32 14

 


publikované: 14.03.2008
aktualizované: 31.03.2008