English                                                        Streda 22.05.2024, 22:57


Na DVD vyjde celovečerný film Otakara Krivánka Deň náš každodenný...

tlačová správa SFÚ (6. 11. 2008)                            

 

 


V prvý novembrový piatok vyjde na DVD už siedmy titul edície Slovenský film 60. rokov, vďaka ktorej sa k divákom dostáva desať významných filmov slovenskej kinematografie. Bude ním film Otakara Krivánka Deň náš každodenný..., ktorý dokumentárnym spôsobom zobrazuje každodenný život obyčajnej päťčlennej rodiny. DVD bude v predaji od 7. novembra 2008 v novinových stánkoch za 99 Sk / 3,29 €.

 

Film Deň náš každodenný... je dokumentárna rekonštrukcia každodenného života obyčajnej rodiny, zachytávajúca s láskavosťou a s jemným humorom vzťah medzi staršou a mladšou generáciou, medzi rodičmi a ich deťmi. Nakrútil ho režisér Otakar Krivánek, ktorý na seba upozornil už v 60. rokoch krátkymi dokumentárnymi snímkami. Jeho prvý celovečerný film Deň náš každodenný... s pracovným názvom Teória a prax sa pôvodne tiež nakrúcal ako krátkometrážny dokument a vznikal bez vopred schváleného scenára len ako improvizácia na danú tému pre Štúdio krátkych filmov v Bratislave. Za dvadsať filmovacích dní, s jednou kamerou a s trojčlenným filmovým štábom sa však nakrútilo toľko filmového materiálu, že namiesto krátkometrážnej štúdie vznikol dlhometrážny film oscilujúci na rozhraní dokumentárneho a hraného filmu. Film prijala I. tvorivá skupina Štúdia hraných filmov a zaradila ho do výroby.

Vo filme Deň náš každodenný... Otakar Krivánek mieša inscenačné prvky s realitou skutočných ľudí, a preto ho niektorí filmoví kritici v čase svojho vzniku prirovnávali k filmom českých režisérov Miloša Formana a Ivana Passera. Podobnosť nachádzali v Krivánkových filmových postupoch, predovšetkým v nedostatku dramatickej stavby a zápletiek, čím sa vo filme vytváralo ovzdušie všednosti a každodennosti príznačné pre rané filmy novej vlny 60. rokov. V porovnaní s priemernými výrobnými nákladmi na dlhometrážny film, ktoré sa koncom 60. rokov pohybovali vo výške cca 2 mil. korún, bol Deň náš každodenný... s nákladmi 600 000 Kčs nízkorozpočtovým filmom.

Režisér Otakar Krivánek zaujal už v 60. rokoch dokumentárnymi filmami Rozhovor (1963), Fotografia (1965) a Cesta... (1966), ktoré získali významné domáce i zahraničné ocenenia. „Bol neobyčajne talentovaný a vo filme sa presadil svojou húževnatosťou,“ spomína si na jeho pôsobenie v Spravodajskom filme dramaturg, režisér a publicista Rudolf Urc, ktorý bol dlhoročným Krivánkovým spolupracovníkom. „V roku 1962 Krivánek nakrútil niekoľko filmov v Nemecku. Keď som sa začiatkom 60. rokov vrátil z vojny, Krivánek už bol v Spravodajskom filme šéfredaktorom, čo znamenalo, že mal na starosti uzávierku jednotlivých spravodajských vydaní. K tomu sa bolo treba dopracovať. Mimoriadnym filmom bol titul Rozhovor, ktorý nakrútil podľa námetu Štefana Uhra. Pravdepodobne to bola pôvodne Uhrova téma, ten sa z nejakých dôvodov k realizácii filmu nedostal a zveril ho Krivánkovi. Bol to film, ktorý v tom období preslávil slovenskú dokumentárnu tvorbu.“ Všetky skúsenosti dokumentaristu Krivánek zužitkoval práve vo filme Deň náš každodenný..., po ktorého realizácii prešiel do Štúdia hraných filmov, kde sa venoval prevažne filmovej tvorbe pre deti a mládež.

Pred vznikom filmu Deň náš každodenný... sa Otakar Krivánek v roku 1968 podieľal aj na realizácii dokumentu sugestívne zachytávajúceho obdobie demokratizačného procesu v Československu Čas, ktorý žijeme, pod ktorý sa podpísalo päť režisérov, spolu s Krivánkom aj Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran a Ivan Húšťava. Film Čas, ktorý žijeme vyšiel na DVD pod názvom August 1968 – Očami slovenských dokumentaristov dňa 18. augusta 2008 ako súčasť edície Slovenský film 60. rokov pri príležitosti pripomenutia si výročia neslávnych spoločensko-politických udalostí v dejinách Československa v roku 1968. Okrem filmu Čas, ktorý žijeme sú na ňom aj dokument Tryzna (r. Vlado Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík) a mimoriadne vydanie Týždňa vo filme s názvom Čierne dni (r. Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický, Ctibor Kováč).

 

informácie sú spracované z časopisu, ktorý je súčasťou vydania DVD
DEŇ NÁŠ KAŽDODENNÝ... (1969)


Réžia, námet, scenár, strih: Otakar Krivánek ● Kamera, Jozef Grussmann ● Zvuk: Eduard Palček ● Vedúci výroby: Gustáv Adamica ● Hrajú: Michal Ravinger st., Michal Ravinger ml., Michaela Ravingerová, Gertrúda Ravingerová, Marcel Ravinger, Sylvia Točíková, Sylvia Točíková st., Karol Točík, Adela Gáborová, Božena Slabejová, Andrej Rimko ● Minutáž: 92 min. ● Distribučná premiéra: 7. 11. 1969

DVD edícia Slovenský film 60. rokov reflektuje obdobie, ktoré patrí v našich dejinách k najvýznamnejším, a tvoria ju základné diela slovenskej kinematografie: Jánošík I a II Paľa Bielika, Pieseň o sivom holubovi Stanislava Barabáša, Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť Petra Solana, Organ Štefana Uhra, Drak sa vracia Eduarda Grečnera, Deň náš každodenný Otakara Krivánka, Kristove roky Juraja Jakubiska, Slávnosť v botanickej záhrade Ela Havettu a 322 Dušana Hanáka. Okrem filmu všetky DVD nosiče obsahujú aj bonusy, medzi nimi informácie o filme, ohlasy z tlače, profily tvorcov a fotogalériu. Titulky a menu majú slovenské a anglické. Súčasťou kolekcie je časopis, ktorý je súčasťou DVD. Ten prostredníctvom rozhovorov a profilov tvorcov, štúdií k príslušnému filmu či výňatkov z dobovej tlače, vrátane pôvodného plagátu filmu, ilustruje dobu vzniku jednotlivých titulov. Edíciu Slovenský film 60. rokov sprevádzajú aj novinky. Ku každému filmu na DVD je ako predfilm pripojený jeden dobový Týždeň vo filme, unikátom je komentár pre nevidiacich, o ktoré sú doplnené filmy Jánošík I a II a Organ. Desiatim filmom aktuálnej edície Slovenský film 60. rokov predchádzalo DVD August 1968 – Očami slovenských dokumentaristov, ktoré vyšlo 18. augusta 2008 pri príležitosti pripomenutia si výročia neslávnych spoločensko-politických udalostí v dejinách Československa v roku 1968 s tromi dokumentárnymi snímkami, a to Čas, ktorý žijeme (r. Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Otakar Krivánek, Ivan Húšťava), mimoriadne vydanie Týždňa vo filme s názvom Čierne dni (r. Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický, Ctibor Kováč) a Tryzna (r. Vlado Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík).

DVD nosiče edície Slovenský film 60. rokov, ktorú pripravil Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, vychádzajú od piatka 26. septembra do 28. novembra 2008 v týždenných intervaloch a zakúpiť si ich je možné v novinových stánkoch za 99 Sk / 3,29 € a na http://www.petitshop.sme.sk/ alebo priamo vo vydavateľstve Petit Press za 89 Sk / 2,95 €. Na www.petitshop.sme.sk si môžete objednať i celú kolekciu za 958,- Sk / 31,80 €.

Viac informácií o DVD edícii Slovenský film 60. rokov a jej jednotlivých tituloch nájdete na http://www.sfu.sk/.


Termíny vydania filmov DVD edície Slovenský film 60. rokov:

Jánošík I, II, r. Paľo Bielik (26. september 2008)
Pieseň o sivom holubovi, r. Stanislav Barabáš (3. október 2008)
Slnko v sieti, r. Štefan Uher (10. október 2008)
Boxer a smrť, r. Peter Solan (17. október 2008)
Organ, r. Štefan Uher (24. október 2008)
Drak sa vracia, r. Eduard Grečner (31. október 2008)
Deň náš každodenný, r. Otakar Krivánek (7. november 2008)
Kristove roky, r. Juraj Jakubisko (14. november 2008)
Slávnosť v botanickej záhrade, r. Elo Havetta (21. november 2008)
322, r. Dušan Hanák (28. november 2008)


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 06.11.2008
aktualizované: 07.11.2008