English                                                        Streda 22.05.2024, 23:55


DVD edícia Slovenský film 60. rokov prinesie desiatku významných diel

tlačová správa SFÚ (25. 9. 2008)

 


príloha 1:
Distribúcia filmov z edícií Slovenského filmového ústavu a vydavateľstva Petit Press

príloha 2:
Filmy DVD edície Slovenský film 60. rokov

Tohtoročná jeseň je už treťou v poradí, kedy sa k záujemcom o pôvodnú filmovú tvorbu dostane desať významných diel zo slovenskej kinematografie. Po predchádzajúcich dvoch DVD edíciách slovenských filmov zo 70. a 80. rokov tentoraz pripravili Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR DVD edíciu Slovenský film 60. rokov, ktorej desať titulov je výberom toho najlepšieho z mimoriadne tvorivého obdobia slovenskej kinematografie.


Kolekcia desiatich filmov zo 60. rokov reflektuje obdobie, ktoré patrí v našich dejinách k najvýznamnejším, tvoria ju základné diela slovenskej kinematografie. Otvára ju divácky hit Paľa Bielika Jánošík I a II, ktorý vyjde už v piatok 26. septembra 2008, v týždenných intervaloch po ňom vyjdú klenoty slovenského filmu Pieseň o sivom holubovi Stanislava Barabáša, Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť Petra Solana, Organ Štefana Uhra, Drak sa vracia Eduarda Grečnera, Deň náš každodenný Otakara Krivánka, Kristove roky Juraja Jakubiska, Slávnosť v botanickej záhrade Ela Havettu a 322 Dušana Hanáka. Všetky filmy predstavujú zlatú éru slovenskej kinematografie a ich význam je v československom historickom kontexte nezanedbateľný.

Pod výber filmov edície Slovenský film 60. rokov sa podpísali renomovaní slovenskí filmoví historici a teoretici v zložení Václav Macek, Jela Paštéková, Peter Michalovič, Martin Kaňuch, Juraj Mojžiš a Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. „Obdobie 60. rokov patrí k tomu najvýznamnejšiemu a najzásadnejšiemu, čo sa v slovenskej kinematografii zrodilo od jej vzniku. O to ťažšie sa robil výber desiatich titulov. Keďže sme pri všetkých snahách a kompromisoch neboli schopní do jednej desiatky zhrnúť tak významné obdobie, rozhodli sme sa, že 60. roky budú mať dve časti,“ hovorí o výbere filmov pre DVD edíciu Slovenský film 60. rokov Peter Dubecký. „60. roky sa zapísali do československého filmového zázraku, do československej novej vlny. Som rád, že sme výber urobili veľmi precízne a zodpovedne. Prvá desiatka filmov, ale aj druhá, ktorú plánujeme vydať na budúci rok ako Slovenský film 60. rokov II., je veľmi reprezentatívny pohľad na kinematografiu 60. rokov.“

Okrem filmu všetky DVD nosiče obsahujú aj bonusy, medzi nimi informácie o filme, ohlasy z tlače, profily tvorcov a fotogalériu. Titulky a menu majú slovenské a anglické. Súčasťou kolekcie bude rovnako ako minulý rok aj časopis, s ktorým sa budú DVD predávať. Ten prostredníctvom rozhovorov a profilov tvorcov, štúdií k príslušnému filmu či výňatkov z dobovej tlače, vrátane pôvodného plagátu filmu, ilustruje dobu vzniku jednotlivých titulov. Edíciu Slovenský film 60. rokov sprevádzajú aj novinky. Ku každému filmu na DVD je ako predfilm pripojený jeden dobový Týždeň vo filme, unikátom je komentár pre nevidiacich, o ktoré sú doplnené filmy Jánošík I a II a Organ. „Všetkých desať titulov prešlo kompletnou laboratórnou obnovou filmových materiálov, digitálne sa realizovalo reštaurovanie zvuku, retuš filmového obrazu a farebné korekcie, pod ktoré sa podpísali žijúci tvorcovia. V tejto súvislosti by som rád vyzdvihol operatívnu spoluprácu s Asociáciou slovenských kameramanov, ktorí sa za nežijúcich tvorcov podujali na farebné korekcie uvedených titulov. Napozerali si celú tvorbu toho-ktorého kameramana a snažili sa ich poetiku zachovať,“ hovorí Peter Dubecký.

Projekt DVD kolekcie desiatich slovenských filmov vznikol v roku 2006 so zámerom obnoviť záujem divákov o pôvodnú filmovú tvorbu a zároveň upozorniť na to, že aj na Slovensku vznikajú kvalitné diela. DVD edícia Slovenský film 60. rokov je už treťou v poradí, vďaka ktorej sa k záujemcom dostávajú významné filmy slovenskej kinematografie z príslušného desaťročia. Prvou bola v roku 2006 kolekcia desiatich filmov z 80. rokov, vlani nasledovala desiatka titulov zo 70. rokov, v závere doplnená samostatným DVD Týždeň vo filme. Desiatim filmom aktuálnej edície Slovenský film 60. rokov predchádzalo DVD August 1968 – Očami slovenských dokumentaristov, ktoré vyšlo 18. augusta 2008 pri príležitosti pripomenutia si výročia neslávnych spoločensko-politických udalostí v dejinách Československa v roku 1968 s tromi dokumentárnymi snímkami, a to Čas, ktorý žijeme (r. Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Otakar Krivánek, Ivan Húšťava), mimoriadne vydanie Týždňa vo filme s názvom Čierne dni (r. Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický, Ctibor Kováč) a Tryzna (r. Vlado Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík). „Myslím si, že vyše 350 tisíc nosičov, ktoré sme zatiaľ vydali, a ktoré reprezentujú slovenskú kinematografiu 60., 70. a 80. rokov, je dostatočný dôkaz toho, že o slovenskú tvorbu majú diváci záujem. Budem rád, keď aj pri tejto edícii budeme robiť po jej vypredaní dotlač, ako to bolo v prípade oboch prechádzajúcich,“ uzatvára Peter Dubecký.

Jednotlivé DVD nosiče edície Slovenský film 60. rokov budú vychádzať od piatka 26. septembra do 28. novembra 2008 v týždenných intervaloch a zakúpiť si ich bude možné v novinových stánkoch a na www.petitshop.sme.sk alebo priamo vo vydavateľstve Petit Press za 99 Sk.

Viac informácií o DVD edícii Slovenský film 60. rokov a jej jednotlivých tituloch nájdete na www.sfu.sk.


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 


publikované: 25.09.2008
aktualizované: 02.10.2008