English                                                        Pondelok 17.06.2024, 15:03

Panel pripravovaných slovenských filmov

Slovenský filmový ústav, kancelária MEDIA Desk Slovensko v spolupráci s 8. MFF Bratislava v piatok 8.12. 2006 o 14:00 v kinosále číslo 12. v multiplexe Palace Cinemas v nákupno-zábavnom centre Aupark, Einsteinova ulica, Bratislava predstaví panel pripravovaných slovenských a koprodukčných hraných, dokumentárnych a animovaných projektov po názvom „Nové slovenské filmy 2007 – 2008“.

Organizátori prezentácie sa vzhľadom k veľkému množstvu projektov (vyše 200) v rôznych štádiách realizácie (od vývoja až po postprodukciu) rozhodli sústrediť na tie, ktoré majú plánovanú premiéru v kinách v rokoch 2007-2008. I po tejto redukcii zostalo 38 projektov, z ktorých takmer dve tretiny (22) tvoria celovečerné hrané filmy. Z nich až v sedemnástich prípadoch ide o celovečerné debuty. Sedemnásť je i projektov, ktoré boli prezentované už vlani. Zvyšných dvadsať jeden bude tohto roku verejne prezentovaných po prvý raz.

Svoju prítomnosť prisľúbila väčšina producentov, režisérov a scenáristov jednotlivých projektov, premietané budú i ukážky z niektorých prezentovaných diel. Prítomní budú mať dispozícii slovensko-anglický bulletin Nové slovenské filmy 2007-2008 so všetkými základnými údajmi a synopsami jednotlivých projektov a propagačné materiály na CD.

Prezentácia projektov nadväzuje na pilotný ročník prezentácie v rámci 7. MFF Bratislava 2005. Z 36 prezentovaných projektov je 8 dokončených - Bez snehu (pod názvom Zbohom, Harry!), Jaskyňa (pod názvom Tepuy), Mednyánszky, Mesto lietajúcich slov, Pik a Nik, Smäd, Výlet, Iné svety) a posledne menovaný už dokonca získal i prestížne ocenenia na zahraničných festivaloch (napr. Cena divákov a Zvláštna cena poroty na MFF Karlove Vary 2006).

Pre zahraničných hostí je zabezpečený preklad do angličtiny. Bulletin bude následne k dispozícii záujemcom zo strany producentov, pracovníkov akvizičných spoločností a filmových festivalov na filmových trhoch v Berlíne a Cannes a na ďalších prehliadkach a festivaloch.

Podobná prezentácia sa koná i v Českej republike v rámci Festivalu českých filmov Finále Plzeň. V roku 2006 sa uskutočnila po štvrtý raz a pre porovnanie bolo na nej prezentovaných 38 projektov – dvadsať vo fáze dokončeného scenára, deväť vo výrobe a deväť z postprodukcii. Z nich štyri minoritné a jedna majoritná koprodukcia budú prezentované i v Bratislave.

Vďaka podobným prezentáciám sa zvyšuje informovanosť odbornej i laickej verejnosti o dianí v audiovizuálnom priemysle a zvyšuje sa šanca na nájdenie prípadných ďalších koprodukčných partnerov, distributérov a vysielateľov pripravovaných diel. Prezentácia pripravovaných slovenských filmov je jedinečnou príležitosťou získať komplexný obraz o pripravovaných projektoch a zároveň možnosťou osobne sa stretnúť s jednotlivými tvorcami, nakoľko po skončení prezentácie bude priestor na individuálne rozhovory. A vzhľadom k avizovanej účasti hostí zo zahraničia sa tak vytvára nová platforma na dialóg medzi zástupcami domáceho a zahraničného audiovizuálneho prostredia.

VSTUP VOĽNÝ

 

 publikácia Nové slovenské filmy 2007 – 2008 bude k dispozícii v pdf podobe od 9. decembra 2006. Aktualizovanú verziu publikácie nájdete tu.

publikované: 30.11.2006
aktualizované: 28.12.2006