English                                                        Sobota 22.06.2024, 05:06

Odborná reflexia 15tich rokov slovenského filmu

 Slovenská filmová a televízna akadémia pripravila sériu diskusií, ktorej ambíciou je pokúsiť sa o prvú reflexiu vývoja slovenského filmu rokov 1993 - 2007.

Prvá diskusia venovaná posledným pätnástim rokom animovaného filmu sa uskutoční v Bratislave, 27. marca 2008 (vo štvrtok) v malej kinosále FTF VŠMU na Svoradovej ulici v čase 17.00 - 19.00 hod. Diskutujúcimi budú: Ivana Zajacová (ktorá spracováva k diskusii východiská), Jaroslav Baran, Vladimír Malík a Rudolf Urc.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke SFTA ».

 

publikované: 18.03.2008
aktualizované: 31.03.2008