English                                                        Streda 22.05.2024, 23:56

HOMO CERTAMENS

V dňoch 24. až 27. novembra 2008 sa v Nitre uskutoční prvý ročník Semináru slovenských filmov. V priestoroch nitrianskeho Filmového klubu, v aule UKF, bude uvedených desať diel natočených v odbobí od štyridsiatych do deväťdesiatych rokov. Spojovacím článkom vybraných filmov je "homo certamens" - človek zápasiaci.

"Hlavným merítkom pri výbere jednotlivých filmov bolo čo najširšie zachytenie témy, teda zobraziť zápas človeka v jeho najrôznejších podobách. Na seminári budú odpremietané snímky ako Boxer a smrť (1962), či Signum Laudis (1980), v ktorých sa téma objavuje hneď v minimálne dvoch rovinách. V oboch prípadoch môžeme nájsť paralelu boja otvoreného (boxerský súboj, vojnový konflikt) a skrytého (vnútorný boj so sebou samým a s mravnými hodnotami). Ďalšie podoby zápasu človeka ponúkajú ostatné z vybraných filmov, ako napríklad Štek, 322 alebo Posledná bosorka. Druhý je aspekt chronologický, kde bolo našim cieľom zvoliť filmy v čo najväčšom časovom zábere. Výsledkom je prehľad slovenskej kinematografie od roku 1949 (Katka) až po rok 1990 (Dávajte si pozor!). Táto snaha o vytvorenie akéhosi prierezu skrz slovenskú filmovú tvorbu zamedzila automatickému výberu „toho najlepšieho“, čo slovenská kinematografia ponúka, no na druhej strane sa na seminári objavia aj menej známe, no určite nie menej kvalitné snímky. Okrem spomínaných dvoch aspektov sme prihliadali aj na žánrovú rôznorodosť jednotlivých filmov, teda počas štyroch premietacích dní sa budete môcť stretnúť so slovenskou komédiou, animovaným filmom aj filmovou drámou," objasňuje riaditeľ projektu Marek Dulka.

Projekcie filmov budú doplnené lektorskými úvodmi Martina Ciela, Martina Kaňucha, Tibora Žilku.  Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke podujatia ».

 

Seminár sa uskutoční vďaka grantovému programu Hľadá sa dobrý nápad Konta Orange.
Na organizácii Seminára slovenského filmu spolupracujú OZ Vertigo, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
Partnermi podujatia sú Slovenský filmový ústav a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Hlavný organizátor: OZ Artéria.

 

publikované 5. 11. 2008

publikované: 04.11.2008
aktualizované: 01.12.2008