English                                                        Piatok 24.01.2020, 00:25

Slovenské krátke filmy na MFKF Oberhausen 2018

Medzinárodný festival krátkeho filmu Oberhausen (3. – 8. 5. 2018) predstaví pásmo šiestich slovenských archívnych krátkych snímok pod názvom Stopy experimentovania v slovenskom krátkom filme.

Od roku 2013 sa prestížny festival začal venovať filmovým archívom, ktorým po dôkladnom výbere dáva priestor na uvedenie domácej tvorby, a zároveň upriamuje pozornosť na často opomínanú tému reštaurovania experimentálnych filmov. Na 64. ročníku predstaví Slovenský filmový ústav pásmo Stopy experimentovania v slovenskom krátkom filme, ktoré bolo zostavené ako jeden z kurátorských konceptov na prezentáciu filmov zo šesťdesiatych rokov. Obdobie tzv. Zlatej éry charakterizovala uvoľnená atmosféra, nižšia miera politických zásahov a byrokratického riadenia umeleckej tvorby v znárodnenej kinematografii.

Vybrané filmy sa vyznačujú vysokou sociálnou a politickou angažovanosťou režisérov a vonkajšími vplyvmi vo využívaní formálnych prostriedkov, ktorými zdokonaľujú svoje autorské rukopisy. Filmové pásmo pozostáva z titulov Voda a práca (r. Martin Slivka), Prišiel k nám Old Shatterhand (r. Dušan Hanák), Fotografovanie obyvateľov domu (r. Dušan Trančík), animácie Oko (r. Juraj Bindzár) a Bubeník Červeného kríža (r. Juraj Jakubisko).

Filmy v programe (v chronologickom poradí):
Voda a práca (r. Martin Slivka, 9 min., 1963)
Prišiel k nám Old Shatterhand (r. Dušan Hanák, 12 min., 1966)
Fotografovanie obyvateľov domu (r. Dušan Trančík, 16 min., 1968)
Oko (r. Juraj Bindzár, 6 min., 1968) Lili Marlen (d. Peter Mihálik, 5 min., 1970)
Bubeník Červeného kríža (r. Juraj Jakubisko, 13 min., 1977)

Projekcia
6. máj / nedeľa / 12:30 / Lichtburg Filmpalast Gloria

Tlačová správa SFÚ (2. 5. 2018).

Web:
https://www.kurzfilmtage.de/en/

publikované: 02.05.2018
aktualizované: 04.05.2018