English                                                        Sobota 26.09.2020, 04:15

Slovenská animácia vo Viedni

Rakúske filmové múzeum vo Viedni v spolupráci s Národným filmovým archívom Slovenského filmového ústavu (NFA SFÚ) a českým Národným filmovým archívom (NFA) uvedie retrospektívu Animace/Animácia – 100 rokov československého, českého a slovenského animovaného filmu. Prehliadka potrvá od 3. septembra do 19. októbra 2020.

V piatich tematických okruhoch – Folklór & sci-fi & legendy, Politika, Bábky, (Ne)realita, Anima(lab) – a 50 programových blokoch sa predstaví 34 slovenských krátkych a celovečerných animovaných filmov. Animátorské legendy klasického filmu, akými sú Viktor Kubal, Jiří Trnka, Hermína Týrlová, Jan Švankmajer či Rudolf Urc sa tak na jednom plátne stretnú s predstaviteľmi mladej animácie po roku 1993.

Programové bloky reflektujú rozprávky i rozprávačky, mýty, politiky, lásky gýč, zármutok, mesto i snívanie. Prehliadka zároveň usiluje o čo najkomplexnejšiu prezentáciu rôznych techník animácie, ako aj o nové perspektívy na klasické filmy, ktoré sa premietnu z 35mm filmov.

Zostavovateľmi prehliadky sú historička a teoretička animovaného filmu Eliška Děcká, programový manažér a dramaturg festivalu PAF Olomouc Martin Mazanec a vedúci oddelenia kurátorov NFA Matěj Strnad, kurátormi prehliadky sú Eva Šošková, Lea Pagáčová, Saša Gabrižová, Michaela Mertová a Pavel Horáček.

Retrospektíva je realizovaná s podporou Slovenského inštitútu vo Viedni, Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni, Českého centra Viedeň, Veľvyslanectva Českej republiky vo Viedni.

Slovenské filmy v programe prehliadky:

Folklór & sci-fi & legendy
Čmuchal & Sviňa zasahujú, r. Andrej Kolenčík, 2009
Dáždnik, r. Ondrej Slivka, 1984
Keby som bol vtáčkom, r. Ondrej Slivka, 1986
Pandy, r. Matúš Vizár, 2013
Sh_t Happens, r. David Štumpf, Michaela Mihalyi, 2019
Šarkan, r. Martin Smatana, 2018
Zbojník Jurko, r. Viktor Kubal, 1976

Politika
Dita na fronte, r. Viktor Kubal, 1969
Lietajúci kôň, r. Viera Čákanyová, 2014
Meteorológ, r. Viktor Kubal, 1983
Model manželstva, r. Jozef Zachar, 1966
O ponožkách a láske, r. Michaela Čopíková, 2008
Postup, r. Viktor Kubal, 1968
Studňa lásky, r. Viktor Kubal, 1944/1959
Šach, r. Viktor Kubal, 1974
Vstupujeme do doby atómovej
, r. Viktor Kubal, 1963
Zem, r. Viktor Kubal, 1966

Bábky
Kamene, r. Katarína Kerekesová, 2010
Nina, r. Michaela Čopíková, Veronika Obertová, 2014
Posledný autobus, r. Ivana Laučíková, Martin Snopek, 2011

(Ne)realita
39 týždňov, 6 dní, r. Joanna Kożuch, Boris Šíma, 2017
Fascinujúci život nočných tvorov, r. Anna Vančurová, 2014
Fongopolis, r. Joanna Kożuch, 2013
Friday, r. Martin Tomori, 2009
Jablko poznania, r. Vlastimil Herold, 1955
Keď nie, tak nie!, r. Vladimír Král, 1997
Krvavá pani, r. Vikor Kubal, 1980
Mesto na Dunaji, r. Rudolf Urc, Ivan Popovič, 1985
Pieseň, r. Jaroslava Havettová, 1969
Posledný kameň, r. Július Hučko, Jaroslava Havettová, 1982
Šarkan, r. Martin Smatana, 2018
Viliam, r. Veronika Obertová, 2009
V rade, r. Kamila Kučíková, 2014
Žltá, r. Ivana Šebestová, 2017

Anima(lab)
Compsognation: The Addendum, r. András Cséfalvay, 2016

publikované: 30.08.2020
aktualizované: 30.08.2020