English                                                        Pondelok 20.05.2024, 08:57

Slovenská animácia na festivale Anifilm 2015

V dňoch 5. – 10. 5 mája sa v českej Třeboni uskutoční 6. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov Anifilm. Slovenská animovaná tvorba má svoje zastúpenie v oficiálnom programe festivalu a tiež v sprievodnom podujatí pre filmových profesionálov Visegrad Animation Forum.

Slovenské filmy v súťažiach festivalu Anifilm
Do výberu medzinárodnej súťaže krátkych filmov sa dostal slovenský film Nina (r. Veronika Obertovej a Michaela Čopíková, 2014,). V medzinárodnej súťaži študentských filmov zastupujú Slovensko snímky z Katedry animovanej tvorby FTF VŠMU v Bratislave Aion (r. Petra Heleninová) a Polobábka (r. Jasmine Elsen). V medzinárodnej súťaži videoklipov sa predstaví videoklip Dva -No Survi režisérov Andreja Kolenčíka a Petra Skalu.

V porote Medzinárodnej súťaže videoklipov a nenaratívnych, experimentálnych a hraničných foriem animácie bude diela hodnotiť aj programový riaditeľ festivalu Fest Anča Maroš Brojo.

V sprievodnom programe festivalu Works in Progress sa tento rok predstavia tri projekty pripravovaných dlhometrážnych animovaných filmov, a popri projektu Hmyz Jana Švankmajera a Velká dobrodružství Rosy a Dory Martina Dudu predstaví produkčná spoločnosť plutoon aj slovenský projekt Srdce veže režiséra Petra Budinského.

Slovenské zastúpenie v rámci Visegrad Animation Forum

   

Počas Anifilmu sa uskutoční aj najvýznamnejšie podujatie pre profesionálov pracujúcich s animovaným filmom v regióne strednej a východnej Európy, Visegrad Animation Forum (VAF). Jeho cieľom je prilákať nových partnerov, producentov, vysielateľov, sales agentov a filmových distribútorov a predstaviť im krátke animované filmy vo vývoji a televízne seriály, ako aj zvýšiť odbornú prax tvorcov a zlepšiť kvalitu obsahu a vizuálnu stránku projektov a praktické schopnosti autorov a producentov animovaného filmu.

 

V programe pitchingového fóra pre krátke filmy vo vývoji sú medzi 10 vybranými projektmi aj dva slovenské: projekt filmu Nočná, ktorý predstaviarežisér Andrej Gregorčok a scenárista Lukáš Sigmund (prod. Banda s.r.o.) a animovaný dokument Bolo raz more... predstavia režisérka Joanna Kożuch a producentka Eva Pavlovičová (prod. Bfilm, s.r.o., plackartnyj, s.r.o.). O najlepšom projekte a udelení ceny v hodnote 2000 Eur rozhodne medzinárodná porota

Nesúťažné pitchingové fórum pre TV seriály v produkcii predstaví nákupcom týchto formátov, televíznym vysielateľom a potenciálnym koproducentom aj slovenský projekt Drobci režisérov Vandy Raýmanovej a Michala Strussa (prod. Objectif, s.r.o.) Projekty v tejto sekcii budú prezentované.

V porote súťažného pitching fóra pre televízne seriály vo vývoji Slovensko zastupuje Rádio a televízia Slovenska, konkr. Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS a Tibor Búza, programový riaditeľ RTVS.

Súčasťou programu VAF sú aj diskusie a prednášky na témy: Kto podporuje animácie? Aké sú možnosti minoritných koprodukcií v strednej a východnej Európe? Kde o možnostiach v slovenských podmienkach minoritných koprodukcií bude diskutovať Katarína Kerekesová. Ďalšou dôležitou diskutovanou témou bude: Čo hľadajú televízni vysielatelia?, kde o.i. zástupcovia RTVS predstavia svoje vízie, predstavy, ako aj doterajšiu produkciu v oblasti animovanej tvorby i medzinárodnej spolupráce.

VAF po prvýkrát vydáva aj DVD kompiláciu Visegrad Animation Rallye, ktoré predstavuje 8 najlepších animovaných filmov študentov a mladých debutantov, uvedených v rokoch 2014 a 2015. Slovenská animovaná tvorba je zastúpená debutom Joanny Kożuch Fongopolis a študentským filmom Kamily Kučíkovej V rade.

Slovenským partnerom Visegrad Animation Forum je slovenská Asociácia producentov animovaných filmov (APAF), s podporou Audiovizuálneho fondu.

Zdroj: tlačová správa APAF / 28. 4.2015

Viac informácií:
Oficiálne súťaže festivalu Anifilm: Súťažné filmy vo všetkých kategóriách
Program VAF 2015 na stiahnutie

publikované: 04.05.2015
aktualizované: 04.05.2015