English                                                        Pondelok 04.03.2024, 22:15

Líštičky a Pokoj v duši v Cottbuse

V programe 19. ročníka festivalu východoeurópskeho filmu Cottbus (10.-15. 11.2009) budú uvedené 2 slovenské filmy.

Do súťažnej sekcie festivalu je zaradený debut režisérky Miry Fornay Líštičky. V rámci špeciálnej sekcie venovanej partnerským festivalom bude predstavený film Pokoj v duši, ako zástupca Medzinárodnej súťažnej sekcie 44. MFF Karlovy Vary 2009.

Líštičky, r. Mira Fornay, ČR – SR – Írsko 2009
Projekcie za účasti režisérky

streda 11.11. 2009 – 19:30 - Stadthalle
štvrtok 12.11.2009 – 12:00 – Weltspiegel CottbusPokoj v duši, r. Vladimír Balko, SR 2009
Projekcie za účasti režiséra

streda 11.11.2009 - 19:30 - Obenkino
sobota 14.11.2009 – 12:00 - Obenkino

 

 

Viac informácií na:

pdf dokument, otvorenie v novom oknetlačová správa Líštičky


otvorenie odkazu v novom oknewww.filmfestivalcottbus.de
otvorenie odkazu v novom oknewww.listicky.cz
otvorenie odkazu v novom oknewww.pokojvdusi.sk

publikované: 10.11.2009
aktualizované: 16.11.2009