English                                                        Nedeľa 02.04.2023, 10:42

Filmové festivaly

     Podľa dátumu konania

     

      Podľa dátumu uzávierky

    

     Podľa kategórie 

     


     ▲ festivaly s FIAPF akreditáciou
     Podľa krajiny 

     


Ale Kino!
Intl Young Audience FF
FF filmov mladého publika

odkaz sa otvorí v novom okneweb | 40. ročník, 1. – 7. 10. 2022, Poznań, Poľsko
Uzávierka: jún (17. 6. 2022)

  • animované | hrané
  •  

         aktualizované: 27.05.2022