English                                                        Utorok 25.02.2020, 03:44

Slovenský filmový ústav vlani hospodáril úspešne

tlačová správa SFÚ (16. 4. 2010)          

pdf príloha sa otvorí v novom okneSpráva o činnosti SFÚ v roku 2009
Podujatia na Slovensku
(príloha 1)
Podujatia v zahraničí (priloha 2)

 

pdf príloha sa otvorí v novom oknePrehľad tlačových správ (príloha 3)
Kontakty (príloha 4)
Rada SFÚ (príloha 5)

 


Rok 2009 bol obdobím hospodárskej krízy. Aj v týchto celospoločensky neľahkých ekonomických podmienkach Slovenský filmový ústav (SFÚ) pokračoval vo všetkých svojich činnostiach a dosiahol zlepšený výsledok hospodárenia v sume 2 506,86 EUR.

Zlepšený hospodársky výsledok sa SFÚ podarilo dosiahnuť prekročením plánu tržieb a dôslednou realizáciou úsporných opatrení. Vlastné výnosy inštitúcie v uplynulom roku boli 864 617,27 EUR, pričom ich hlavnú časť tvorili tržby z predaja práv k slovenským filmom vo výške 509 885,26 EUR a tržby z predaja práv za časti filmových diel zo slovenských filmov vyrobených pred rokom 1991 vo výške 77 641,08 EUR. Vlani sa SFÚ podarilo na základe licenčných zmlúv úspešne predať práva na použitie celkom 224 slovenských filmov pre siedmich partnerov, prevažne na televízne vysielanie dlhometrážnych hraných filmov na Slovensku a v Čechách.

SFÚ svoje aktivity v minulom roku sústredil predovšetkým na realizáciu troch prioritných projektov. Sú to Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, Integrovaný informačný systém SK CINEMA a Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí. Projekt systematickej obnovy sa SFÚ vlani rozhodol spropagovať aj mimoriadne atraktívnou formou. S jedenástimi významnými slovenskými hercami a herečkami vyrobil štrnásť krátkych zvučiek, ktoré sú ako bonusy zaradené na DVD nosičoch edície Slovenský film 60. rokov – II a neskôr sa s ich uvádzaním počíta pred archívnymi filmami SFÚ v televíznom vysielaní. V zmysle audiovizuálneho zákona SFÚ vlani zabezpečoval aj úlohu zákonného depozitára, najmä so zameraním na doplnenie chýbajúcich slovenských filmov vyrobených v období rokov 1990 – 2007. Do konca minulého roka odkúpil SFÚ do svojich zbierok 45 audiovizuálnych diel, z toho 27 celovečerných hraných a 18 celovečerných a krátkometrážnych dokumentárnych titulov. Zabezpečil aj výrobu 14 titulov nových 35 mm filmových kópií, konkrétne 5 celovečerných hraných a 9 krátkometrážnych filmov. SFÚ podporuje aj vznik nových slovenských filmov. Použitím citácií z filmov v archívnom fonde vlani vstúpil do troch koprodukčných projektov. Stal sa partnerom cyklu Slovenské kino s pracovným názvom Míľniky slovenskej kinematografie, ktorý vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hitchhiker Films a Slovenskou televíziou. Projekt s cieľom tematicky priblížiť slovenský film súčasnému divákovi by sa mal začať nakrúcať v polovici roka 2010. Ďalšie dva projekty, na ktorých SFÚ vlani koprodukčne participoval, sú portrét slovenského scenáristu a dramaturga Tibora Vichtu Kým sa skončí tento film v réžii Tomáša Hučka a dokument Tam boli horné Opatovce v réžii Róberta Šuláka.

V minulom roku SFÚ spolupracoval na 110 podujatiach so slovenským filmom v 36 štátoch sveta, celkovo sa na nich premietlo 301 filmov. Najviac sa v zahraničí uvádzali snímky Slepé lásky Juraja Lehotského, Ako sa varia dejiny Petra Kerekesa, Muzika Juraja Nvotu a Pokoj v duši Vlada Balka. Z archívnych titulov sa pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie z roku 1989 často premietali celovečerné dokumenty Všetci spolu... (po slovensky) Evy Štefankovičovej, Letová správa 89 – 90 Iľju Ruppeldta a tiež reportáž Sonda 1/1990 – Vlak Nežnej revolúcie. V oblasti prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí patrili v uplynulom roku k významným udalostiam účasť slovenskej kinematografie v stánkoch na filmovom trhu European Film Market v Berlíne a filmovom trhu Marché du Film v Cannes. Na Slovensku SFÚ participoval na 47 podujatiach.

V edičnej činnosti dominovala vlani DVD produkcia. Za rok 2009 vyšlo 18 DVD, pričom najvýznamnejším bolo pokračovanie DVD edície Slovenský film 60. rokov – II, z ktorej sa ku koncu minulého roka predalo 40 478 nosičov, najpredávanejším sa stal film Skalní v ofsajde. Na konci roka vyšlo významné DVD Slovenský animovaný film, ktoré obsahuje 16 animovaných filmov z obdobia 60., 70. a 80. rokov minulého storočia. V oblasti knižnej tvorby sa SFÚ vlani prezentoval tromi publikáciami. Vyšli knihy Rozprávanie o rozprávaní Jeleny Paštékovej, Odložený čas Márie Ferenčuhoveja Filmový zemepis Viery Langerovej. SFÚ pravidelne vydával aj mesačník Film.sk a participoval na vydávaní filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon v spolupráci ASFK. Na knižnom trhu sa v druhom roku svojej existencie etablovala aj predajňa Klapka.sk, ktorá sa orientuje na ponuku DVD nosičov, odbornej filmovej literatúry či plagátov. V minulom roku spustila aj komisionársky predaj produktov a internetový predaj na odkaz sa otvorí v novom oknewww.klapka.sk.

Pôsobenie SFÚ bolo aj v minulom roku ocenené. V šiestej etape súťaže Únie miest a obcí Slovenska pod názvom Samospráva a Slovensko bez bariér 2008 – 2009 získali SFÚ a Petit Press čestné uznanie v kategórii „médiá a donori“ za odstránenie bariéry pre nevidiacich a nepočujúcich v DVD edícii Slovenský film 60. rokov I a II. Kolekcia DVD Slovenský film 60. rokov – I získala aj Cenu slovenských filmových novinárov na udeľovaní 17. Ceny Slovenskej filmovej kritiky 2009 za audiovizuálnu tvorbu roku 2008, kde boli ocenení aj dvaja pracovníci SFÚ. Šéfredaktorka mesačníka Film.sk získala Cenu slovenských filmových novinárov pri príležitosti 10. výročia vydávania mesačníka Film.sk a odborný pracovník oddelenia AIC a súčasný člen rady SFÚ zvolený zamestnancami získal cenu v kategórii filmová kritika a publicistika. Ďalším ocenením pre SFÚ bolo odovzdanie Pamätnej medaily od festivalu Envirofilm, ktorá sa udeľovala pätnástim organizáciám a jednotlivcom stojacim pri zrode festivalu a dodnes sa podieľajúcim na jeho organizácii.

 


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 

 


publikované: 16.04.2010
aktualizované: 19.04.2010