English                                                        Streda 22.05.2024, 23:54

Slovenský filmový ústav predáva filmové publikácie a DVD nosiče na Vianočných trhoch

tlačová správa SFÚ (3. 12. 2009)

 


Slovenský filmový ústav (SFÚ) tento rok už po tretíkrát ponúka svoje filmové publikácie a DVD nosiče na bratislavských Vianočných trhoch na Františkánskom námestí, ktoré sú otvorené od piatku 27. novembra 2009. V spoločnom predajnom stánku s Divadelným ústavom a Hudobným centrom ponúka svoje staršie i novšie edičné produkty, pričom záujemcovia v ňom nájdu aj dve absolútne knižné novinky. Predajná ponuka je za zvýhodnené ceny.

Úplnými novinkami z edičnej produkcie SFÚ na Vianočných trhoch je publikácia Rozprávanie o rozprávaní filmovej historičky Jeleny Paštékovej, ktorá sa zaoberá premenlivými vzťahmi medzi literárnou a filmovou naráciou, druhú knižnú novinku predstavuje publikácia Odložený čas filmovej teoretičky Márie Ferenčuhovej, ktorá skúma zasa zložité vzťahy historikov k archívnym filmovým prameňom i k dokumentárnym filmom a zároveň vzťah dokumentaristov k minulým udalostiam. Tieto dve knižky na Vianočných trhoch dopĺňajú publikácia Ostáva človek – Martin Slivka o významnej osobnosti slovenskej kinematografie a kultúry od trojice autorov Ingrid Mayerová, Rudolf Urc a René Lužica, ďalej Herec Ivan Palúch o slovenskom hercovi svetového formátu od kolektívu autorov, monografie o Jánovi Kadárovi od Václava Maceka a Jurajovi Jakubiskovi od autorskej dvojice Vlastimil Zuska a Peter Michalovič. Knižky o osobnostiach slovenského filmu vo „vianočnej“ ponuke uzatvára publikácia Človek odinakiaľIvan Mistrík, ktorú pripravil kolektív autorov. Filmovú, filmologickú a teoretickú literatúru zastupujú na Vianočných trhoch publikácie Balkán alebo metafora Jany Dudkovej, Semiotikafilmu a problémy filmovej estetiky Jurija M. Lotmana, zborník textov z česko-slovenskej filmologickej konferencie Interpretácia a film a nové i staršie čísla časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon. Súčasťou ponuky je tiež nový nástenný Filmový kalendár na rok 2010 venovaný Paľovi Bielikovi, jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kinematografie.

Filmové publikácie SFÚ na Vianočných trhoch dopĺňajú DVD nosiče. Záujemcovia v stánku nájdu DVD z edícií Slovenský film 80., 70., a 60. rokov, pričom z 80. rokov sú vzhľadom na vysoký záujem v predaji len DVD s filmami Chodník cez Dunaj Miloslava Luthera, Iná láska Dušana Trančíka a Južná pošta Stanislava Párnického. Okrem DVD z edícií sa dajú zakúpiť aj DVD s filmami Dušana Hanáka Obrazy starého sveta a Papierové hlavy, DVD nosiče s jánošíkovskou tematikou, a to dvojdiskové DVD Jánošík, ďalej Pacho, hybský zbojník a animovaný Zbojník Jurko Viktora Kubala, tiež všetky tri diely filmu Fontána pre Zuzanu Dušana Rapoša a DVD s filmami Utekajme už ide!, Útek do Budína, Rabaka, Krvavá pani a DVD s rozprávkou Soľ nad zlato.

Bonusom ponuky je akcia, vďaka ktorej záujemcovia pri nákupe edičných výstupov SFÚ nad 12 EUR získajú zdarma publikáciu Filmové profily autorskej dvojice Renáta Šmatláková a Martin Šmatlák. Predajný stánok SFÚ spojený s predajom produktov z Divadelného ústavu a Hudobného centra je prístupný denne od 10.00 do 19.00 hod. Viac na www.sfu.sk.

 


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 

 


publikované: 03.12.2009
aktualizované: 10.01.2010