English                                                        Piatok 21.02.2020, 19:54

Seminár o digitalizácii filmov za účasti slovenských odborníkov

tlačová správa SFÚ (19. 4. 2010)
pdf príloha, odkaz sa otvorí v novom oknePozvánka (MEDIA Desk CZ) 

 V stredu 21. apríla 2010 sa v Prahe uskutoční seminár na tému digitalizácie filmov, na ktorí sú prizvaní informovať o svojich skúsenostiach aj odborníci zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Seminára pod názvom Digitalizácia českých filmových diel sa zúčastnia Ing. Peter Csordás, riaditeľ Národného filmového archívu (NFA) SFÚ, ktorý ma bohaté skúsenosti v oblasti reštaurovania filmov, a Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, ktorý na Slovensku zastrešuje procesy digitalizácie archívnych filmov v dlhodobom prioritnom projekte Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie.

 

Zámerom seminára je upozorniť na fakt, že digitalizácia filmových diel je cestou ako zachovať národné kultúrne dedičstvo. V čase rýchleho vývoja digitálnych technológií, ktorý naštartoval v posledných rokoch aj digitalizáciu kín, je zrejmé, že o niekoľko rokov bude možné vidieť filmy už len v ich digitálnej podobe. V SFÚ sa proces digitalizácie začal úspešne realizovať v roku 2006 ako nevyhnutná súčasť projektu systematickej obnovy. O skúsenostiach jeho napĺňania bude v príspevku Digitalizácia filmových diel SFÚ na Slovensku v programe pražského seminára rozprávať Ing. Peter Csordás, riaditeľ NFA SFÚ. „Vo svojom vystúpení by som sa rád orientoval nie na technologickú, ale na ideovú časť reštaurovania filmových diel. Na prístupy k reštaurovaniu, ktoré predstavujú rozhodnutie, čo pri reštaurovaní na filmovom diele zanechať a čo odstrániť. Akékoľvek reštaurovanie je totiž zásah do diela a záleží len na miere, ako sa vyčistí. Môžeme na ňom napríklad zachovať technologické chyby, ktoré budeme vedieť pomenovať, pretože v čase vzniku reštaurovaného filmu boli príznačné pre dané technológie, ten istý film ale môžeme vyčistiť aj úplne bezchybne, čo síce bude fantastické, ale naopak stratíme záznamy doby pre vtedajšie technológie. Chcel by som upozorniť práve na tieto dva ortodoxné názory v reštaurovaní. Super čisté – super špinavé – a obidva sú reštaurované.“

Na úvod seminára budú jeho účastníci oboznámení s návrhom koncepcie digitalizácie českých filmových diel, pripravená je aj prezentácia obrazových ukážok s dôrazom na rôzne spôsoby poškodenia filmových materiálov a možnosti ich záchrany. Pred panelovou diskusiou, ktorú bude moderovať Pavel Strnad z českej Asociácie producentov v audiovízii (APA), dostane na seminári priestor aj prvý komplexný projekt digitalizácie a reštaurovania filmov v Českej republike Reštaurované filmy Jana Špátu, ktorý na udeľovaní cien Českej filmovej a televíznej akadémie Český lev získal Cenu za najlepší audiovizuálny počin roka 2009 a prezentoval sa aj na nedávno skončenom 17. Febiofeste na Slovensku. Medzi hosťami seminára budú okrem slovenských odborníkov tiež Vladimír Opěla, riaditeľ Národného filmového archívu Praha, Helena Fraňková, riaditeľka odboru médií a audiovízie na Ministerstve kultúry Českej republiky a mnohí ďalší. Seminár je určený pre odbornú verejnosť.

Seminár Digitalizácia českých filmových diel organizujú Ministerstvo kultúry ČR, MEDIA Desk Česká republika a Dni európskeho filmu. Viac informácií nájdete naodkaz otvorí v novom oknewww.mediadeskcz.eu.

 


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 

 


publikované: 19.04.2010
aktualizované: 26.04.2010