English                                                        Utorok 25.02.2020, 03:16

Na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti sa premietne viac ako 40 slovenských filmov

tlačová správa SFÚ (21. 7. 2010)

 


Aktuálna 36. Letná filmová škola (LFŠ) Uherské Hradiště sa uskutoční v termíne od 23. júla do 1. augusta 2010. Je to jedno z tých podujatí u našich západných susedov, na ktorom sa slovenská kinematografia každoročne prezentuje vo veľkom rozsahu. Inak to nebude ani tento rok.


Do programu tohtoročnej LFŠ je zaradených viac ako štyridsať slovenských celovečerných, stredometrážnych aj krátkych filmov, uskutoční sa seminár o digitalizácii za účasti odborníkov na túto oblasť zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ), spojený s projekciou filmov v novej kvalite, a svoje filmy v Uherskom Hradišti divákom predstaví veľa významných slovenských tvorcov. Trvalou súčasťou LFŠ je aj tzv. Slovenský deň, na ktorý je sústredená väčšia časť slovenského filmového aj nefilmového programu, tento rok naplánovaný na utorok 27. júla.

 

Slovenské filmy budú na LFŠ uvedené vo viacerých cykloch, väčšina však v cykle Višegrádsky horizont s dôrazom na štyri krajiny stredoeurópskeho regiónu (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko). Jeho súčasťou budú retrospektívy významných osobností histórie i súčasných tvorcov, profily objavujúce neznáme a zabudnuté osobnosti i tematické cykly či novinky daných kinematografií. Z nových slovenských celovečerných filmov budú uvedené oba diely z celovečerného dokumentárneho filmu Martina Šulíka 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna či nový dokument Juraja Johanidesa o scénografovi a výtvarníkovi Alešovi Votavovi Múry sú vysoké a hrubé. S minuloročným copyrightom LFŠ premietne filmy Jánošík. Pravdivá história Agnieszky Holland a Kasie Adamik, 3 sezóny v pekle Tomáša Mašína, Bratislavafilm Jakuba Kronera, Erotic Nation Petra Begányiho, Hranica Jara Vojteka, Malý zúrivý Robinson Tiny Diosi, Mesiac v nás Diany Fabiánovej či Osadné Marka Škopa. Na LFŠ sa uskutoční aj rozsiahla retrospektíva slovenského režiséra Jána Kadára, ktorá bude obsahovať filmy nakrútené v Československu v režijnom tandeme s Elmarom Klosom a tiež výber z jeho amerických filmov. Uvedený bude tiež jeho slovenský film Katka z roku 1949 a dva dobové dokumenty z roku 1946 Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti! a Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní! a film Na troskách vyrastá život z roku 1945. Kadárove filmy na LFŠ divákom predstaví filmový historik Václav Macek, autor monografie Ján Kadár. Poctu LFŠ venuje režisérovi Paľovi Bielikovi k 100. výročiu jeho narodenia, a to uvedením filmu Kapitán Dabač (1959), ktorého súčasťou bude aj prezentácia publikácie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra za účasti jej autorky Petry Hanákovej. Do cyklu Futbalová horúčka je zaradený film Jána Lacka Skalní v ofsajde z roku 1960. Premietať sa bude aj viac ako dvadsať stredometrážnych a krátkych filmov z obdobia posledných troch rokov, vrátane filmov z Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

Významným uvedením v programe LFŠ bude projekcia filmu Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska z roku 1969. Ten sa bude premietať v novej zreštaurovanej verzii ako súčasť dvojdňového odborného seminára 29. a 30. júla pod názvom Digitalizácia od A po Z, na ktorom s prezentáciou Digitalizácia klasických filmov: slovenský model vystúpia Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, Peter Csordás, riaditeľ Národného filmového archívu (NFA) SFÚ a Štefan Komorný, odborný pracovník Filmového archívu SFÚ pre laboratórne procesy. Reštaurovanie filmov pod dohľadom odborných pracovníkov SFÚ, ktorí už niekoľko rokov prevádzajú klasické filmy slovenskej kinematografie do digitálnej 2K podoby, je pre českých kolegov príkladom. Jakubiskov film, ktorý sa na LFŠ bude prezentovať, je po niekoľkých desiatkach filmov a DVD kolekciách prvou DCP kópiou slovenského filmu. Svoj veľký deň bude mať na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti aj slovenský kameraman Stanislav Szomolányi, ktorý si prevezme Výročnú cenu AČFK pred slávnostnou projekciou filmu Organ (1964) Štefana Uhra. Okrem Organu sa pri tejto príležitosti premietne aj Uhrov film Tri dcéry (1967), oba v zreštaurovanej verzii na nosiči Blu-ray. Na LFŠ sa bude realizovať aj predaj publikácií a DVD nosičov z edičného oddelenia SFÚ a filmologický časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon sa už po tretíkrát zúčastní projektu Panoráma filmovej kritiky, venovaného hlbšej reflexii filmovej tvorby krajín V4, tentoraz na tému: Béla Tarr. Lektorské úvody k filmom budú za slovenskú stranu zabezpečovať Peter Michalovič, Miro Ulman, Peter Dubecký a Silvia Dubecká.

 

Hlavným organizátorom LFŠ je Asociace českých filmových klubů (AČFK), spoluorganizátorom za slovenskú stranu je Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) s podporou Audiovizuálneho fondu a záštitu nad podujatím prevzal Slovenský filmový ústav (SFÚ) s podporou Ministerstva kultúry SR.
Viac na www.lfs.cz.

 

Celovečerné filmy
25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna – 1. časť (r. Martin Šulík, 2010)
25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna – 2. časť (r. Martin Šulík, 2010)
3 sezóny v pekle (r. Tomáš Mašín, 2009)
Bratislavafilm (r. Jakub Kroner, 2009)
Erotic Nation (r. Peter Begányi, 2009)
Hranica (r. Jaroslav Vojtek, 2009)
Jánošík. Pravdivá história (r. Agnieszka Holland, Kasia Adamik, 2009)
Kapitán Dabač (r. Paľo Bielik, 1959)
Katka (r. Ján Kadár, 1949)
Malý zúrivý Robinson (r. Tina Diosi, 2009)
Mesiac v nás (r. Diana Fabiánová, 2009)
Múry sú vysoké a hrubé (r. Juraj Johanides, 2010)
Nedodržaný sľub (r. Jiří Chlumský, 2009)
Organ (r. Štefan Uher, 1964)
Osadné (r. Marko Škop, 2009)
Skalní v ofsajde (r. Ján Lacko, 1960)
Tri dcéry (r. Štefan Uher, 1967)
Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko, 1969)

 

Stredometrážne a krátkometrážne filmy
About Socks and Love (r. Michaela Čopíková, 2008)
Arsy-Versy (r. Miroslav Remo, 2009)
Bird of Prey (r. Peter Budinský, 2009)
Closer (r. Matúš Krajňák, 2010)
Ďakujem, dobre (r. Mátyás Prikler, 2009)
Deň raka (r. Šimon Horna, 2010)
Dlhovlasí chlapi (r. Agnes Dimun, 2008)
Hrdina našich čias (r. Zuzana Piussi, 2009)
Chyťte ho! (r. Boris Šima, 2008)
Ilja (r. Ivan Ostrochovský, 2010)
Ľahký vánok (r. Sahraa Karimi, 2009)
Lives for Sale (r. Kristína Herczegová, 2009)
Mama, ktorá ma porodila (r. Jana Kovalčíková, 2010)
Na troskách vyrastá život (r. Ján Kadár, 1945)
Obedár (r. Ľubomír Mihailo Kocka, 2009)
Optimista (r. Dušan Trančík, 2008)
Otec (r. Lukáš Hanulák, 2009)
Recyklátor (r. Erik Praus, 2009)
Semester vo filme (r. Peter Paulus, Palko Matia, 2010)
Strasti sveta mužského (r. Katarína Valušková-Viludová, 2008)
Sú osobne zodpovední za zločiny proti ľudskosti! (r. Ján Kadár, 1946)
Sú osobne zodpovední za zradu na národnom povstaní! (r. Ján Kadár, 1946)
V konzerve (r. Alica Gurínová, 2008)
Why Don't You Dance (r. Matúš Krajňák, 2009)
X=X+1 (r. Juraj Krasnohorský, 2009)

Hostia:
Herz Juraj (režisér)
Szomolányi Stanislav (kameraman, Organ, Tri dcéry)
Balko Vladimír (režisér)
Begányi Peter (režisér, Erotic Nation)
Diosi Tina (režisérka, Malý zúrivý Robinson)
Hanáková Petra (autorka publikácie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra)
Hanulák Lukáš (režisér, Otec)
Macek Václav (filmový historik a teoretik, lektorské úvody k filmom Jána Kadára)
Kaňuch Martin (šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon)
Lukeš Jan (scenárista, 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna)
Michalovič Peter (estetik a filmový teoretik, lektorské úvody k filmom)
Mistríková Zuzana (výkonná viceprezidentka, Slovenská filmová a televízna akadémia)
Ostrochovský Ivan (režisér, Ilja)
Pašš Patrik (predseda rady, Audiovizuálny fond)
Piussi Zuzana (režisérka, Hrdina našich čias)
Prikler Mátyás (režisér, Ďakujem, dobre)
Remo Miroslav (režisér, Arsy-Versy)
Šmatlák Martin (riaditeľ, Audiovizuálny fond)
Štrba Martin (kameraman, 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna)
Šulaj Ondrej (rektor, Vysoká škola múzických umení)
Urban Marian (prezident, Slovenská asociácia producentov v audiovízii)
Herczegová Kristína (režisérka, Lives for Sale)

 


kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notovasfu.sk

 

 


publikované: 21.07.2010
aktualizované: 23.07.2010