English                                                        Piatok 21.02.2020, 19:40


Slovenský filmový ústav sa predstaví na Art Film Feste

tlačová správa SFÚ (15.06.2011)                         

 

 


Slovenský filmový ústav (SFÚ) sa každoročne spolupodieľa na významných domácich filmových podujatiach. Jedným z nich je aj tento rok Medzinárodný filmový festival Art Film Fest, ktorého 19. ročník sa koná v termíne od 17. do 25. júna 2011 v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. SFÚ bude na AFF partnerom viacerých podujatí.

SFÚ sa na trenčianskom festivale predstaví ako filmový koproducent projektu Slovenské kino. Ide o cyklus 24 samostatných 52-minútových dokumentov z histórie slovenskej kinematografie s dôrazom na hľadanie menej známych súvislostí a zároveň nových interpretácií, ktorý SFÚ realizuje v spolupráci so spoločnosťou Hitchhiker Films a Slovenskou televíziou. V súčasnosti je už dokončených šesť častí, z ktorých na AFF budú uvedené dve, a to Jánošík, vykrádaný superhrdina v réžii Lenky Moravčíkovej-Chovanec a Duch v stroji Roberta Kirchhoffa.

Na AFF sa uskutoční aj prezentácia monografickej publikácie Ján Kadár z pera filmového historika prof. Václava Maceka, ktorá v týchto dňoch vychádza v anglickom preklade. Monografia sleduje životnú dráhu zakladateľskej osobnosti slovenskej kinematografie od detstva až po roky strávené v americkom exile. Analyzuje Kadárove celovečerné i krátkometrážne diela, sleduje súvislosti osobného a umeleckého života, demýtizuje spoluprácu Jána Kadára a Elmara Klosa, ponúka aj poznanie zákulisia tvorby v rôznych spoločenských a dobových kontextoch. Monografiu v roku 2008 vydal SFÚ v edícii Orbis Pictus a slávnostne bola pokrstená presne pred tromi rokmi na 16. MFF Art Film Fest. Prezentácia publikácie Ján Kadár v anglickom jazyku, ktorú vydáva Stredoeurópsky dom fotografie, sa uskutoční pri príležitosti Večera s Jánom Kadárom a za účasti jej autora ju bude viesť režisér Juraj Herz.

Po prvýkrát v histórii Art Film Festu sa ako jedno z odborných sprievodných podujatí bude konať Fórum na propagáciu pripravovaných slovenských filmov. Fórum je zamerané na podporu propagácie, koprodukcie, festivalovej prezentácie a predaja slovenských filmov na medzinárodnom trhu. Tvoria ho prednášky renomovaných zahraničných odborníkov a Panel pripravovaných slovenských hraných filmov. Pre vybraných producentov s filmovými projektmi poskytne priestor pre individuálne pracovné stretnutia a prezentáciu projektov a ako odborní lektori na ňom vystúpia zástupcovia významných medzinárodných festivalov a filmových trhov. Podujatie pripravili Character – Film Development Association, Art Film Fest a SFÚ s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu, pričom SFÚ ako partner zastrešuje predovšetkým Panel pripravovaných slovenských hraných filmov, na ktorom sa budú prezentovať slovenské celovečerné filmy pripravované na najbližšie obdobie.
Z filmového archívu SFÚ bude na AFF uvedený film Martina Hollého Noční jazdci (1981), ktorý organizátori zaradili do programu pri príležitosti udelenia ceny Zlatá kamera významnému slovenskému kostýmovému výtvarníkovi a scénografovi Milanovi Čorbovi. Ide o novú filmovú kópiu po laboratórnom procese obnovy a záchrany. Súčasťou festivalu bude tiež predajný stánok SFÚ, kde záujemcovia nájdu obľúbené knihy, časopisy a DVD z predajne Klapka.sk za zvýhodnené ceny. V ponuke budú napríklad novinky 2DVD Martin Slivka – Výber z tvorby, DVD 3 x Dušan Hanák, monografia Viktor Kubal. Filmár – výtvarník – humorista a ďalšie, predávať sa bude v infostánku Art Film Festu v Trenčianskych Tepliciach.

Viac informácií o aktuálnom ročníku festivalu, o slovenskej účasti a sprievodných podujatiach nájdete na www.artfilmfest.sk a www.aic.sk.


kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notovasfu.sk

 


publikované: 15.06.2011
aktualizované: 30.06.2011