English                                                        Piatok 21.02.2020, 18:33


Slovenský filmový ústav otvára v septembri Kino Lumière

tlačová správa SFÚ (05.09.2011)                         

 

 


Slovenský filmový ústav (SFÚ) otvára dňa 5. septembra 2011 v centre Bratislavy kino. Je ním Kino Lumière (bývalé Charlie centrum), ktoré sa nachádza na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Premietať sa začne v dvoch kinosálach na prízemí, z ktorých každá denne v dvoch predstaveniach ponúkne filmy z domácej, európskej i svetovej kinematografie. S kinom Lumière sa do centra Bratislavy vrátia aj filmy, ktoré nepatria do mainstreamovej kinematografie a majú málo príležitostí dostať sa k divákovi.

Kino Lumière je bývalé kino Charlie centrum a Charlie’s, ktoré sídli na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe ho má Slovenský filmový ústav (SFÚ) od roku 1991, kedy sa stal samostatnou inštitúciou a tieto priestory dostal do svojej zriaďovacej listiny delimitáciou zo Slovenskej filmovej tvorby Koliba. Od začiatku boli priestory filmového klubu prevádzkované prostredníctvom nájomcov – spoločnosti Štúdio Tri s. r. o. a Charlie´s Rudolfa Biermanna, ktorá ho celé 90. roky mala v prevádzke. SFÚ ho využíval len na prevádzkovanie archívneho kina Filmotéka. Posledným nájomcom týchto priestorov bola spoločnosť IC Centrum s. r. o., ktorá napriek vypršaniu nájomnej zmluvy 31. júla 2007 priestory užívala naďalej bez právneho titulu až do konca roku 2009, kedy SFÚ z dôvodu neplatenia nákladov za elektrickú energiu prerušil jej dodávku a zabezpečil ukončenie prevádzkovania týchto priestorov. Odvtedy bol objekt uzavretý. V súčasnosti s bývalým nájomcom bežia ešte dva súdne spory, pričom jeden je už ukončený právoplatným rozsudkom, na základe ktorého sa reprezentanti SFÚ so súdnym exekútorom, notárom, zástupcom a právnym zástupcom dňa 11. júla 2011 dostali do objektu. Odvtedy za rekordne krátky čas pripravil SFÚ prevádzku tohto objektu pod názvom Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu so sprístupnením pre verejnosť od 5. septembra 2011. Bude to po prvýkrát, čo bude SFÚ tieto priestory prevádzkovať sám.

SFÚ od septembra sprístupní pre verejnosť dve najväčšie kinosály, ktoré sa nachádzajú na prízemí s počtom sedadiel 209 a 87, premietať sa bude v každej dvakrát denne. Pred začiatkom užívania obe kinosály prešli základnou technickou úpravou, vymenili sa premietacie plátna a sfunkčnili technologické zariadenia. Zatiaľ sa v kine budú premietať 35 mm filmové nosiče, ale s kvalitným dolby stereo zvukom, ktorý v tomto objekte nebol. Kompletnou očistou a údržbou prešli aj sedačky v kinosálach a celý priestor prízemia. K otvoreniu Kina Lumière hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, že „v súčasnosti je našou prioritou tieto priestory čo najskôr sprístupniť, pretože stav, v akom sa kiná v Bratislave nachádzajú, je katastrofálny. SFÚ do budúcna pripravuje kompletnú rekonštrukciu a prestavbu tohto objektu, plánujeme ju na rok 2013, pričom SFÚ v spodných priestoroch objektu vybuduje vlastné digitalizačné pracoviská. Súčasné sprevádzkovanie robí SFÚ z vlastných zdrojov, prestavba a rekonštrukcia bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie cez program OPIS 2.“
K dramaturgii Kina Lumière Peter Dubecký hovorí: „V septembri začneme premietať filmy z najväčšej nekomerčnej putovnej prehliadky Projekt 100 – 2011, a tak sa do tohto kina dostanú filmy ocenené hlavnými cenami na najprestížnejších medzinárodných festivaloch. Neskôr by tento priestor mal slúžiť aj na premiéry slovenských a európskych filmov. Do budúcna by sme radi kino smerovali aj k detskému divákovi, seniorom a zameriame sa aj na filmové vzdelávanie. Chceme robiť Malé dejiny kinematografie s lektorskými úvodmi, pripomínať jubileá. Už dnes je niekoľko festivalov, ktoré by do konca roku v tých priestoroch radi realizovali časť svojich aktivít, intenzívne sa o ne zaujímal MFF Bratislava, ale aj Jeden svet, Filmový festival inakosti a ďalšie. Z okolitých archívov zasa vieme, že je záujem spolupracovať na reprezentatívnych prehliadkach národných kinematografií. Radi by sme dali priestor všetkým tým filmom, akciám a podujatiam, ktoré priestor inde nemajú.“ Dramaturgiu Kina Lumière bude zastrešovať jeho programová rada, ktorú tvorí šesť členov zastupujúcich subjekty v slovenskej kinematografii: Doc. Mgr. art. Marek Leščák, ArtD. (Slovenská filmová a televízna akadémia), Mgr. Silvia Dubecká (Asociácia slovenských filmových klubov), Mgr. Ivana Petríková (MFF Art Film Fest), Mgr. Richard Šteinhübel (Národný filmový archív (NFA) SFÚ), Mgr. Katarína Tomková (Národné kinematografické centrum (NKC) SFÚ) a Zita Hosszúová (manažérka Kina Lumière).

Názov Kina Lumière je podľa Petra Dubeckého „návratom k podstate kinematografie a zároveň je to hold zakladateľom filmu. Navyše tento názov v minulosti niesla jedna z kinosál tohto filmového klubu.“ História staronového Kina Lumière na Špitálskej sa začala písať 12. septembra 1976, jeho štyri kinosály, klubové a kaviarenské priestory dostali vtedy názov Filmový klub. Autorom projektu tohto objektu bol Ing. Arch. Pavol Ondreička, kino patrilo pod Ústredie Slovenského filmu. Filmový klub bol od začiatku svojej existencie miestom väčšiny formálnych aj neformálnych stretnutí nielen divákov s filmom, ale aj filmových tvorcov, pre ktorých sa toto miesto stalo „stánkom“ slovenského filmu.

Vstupné na filmové projekcie bude v súčasnosti 4 Eurá, pre členov filmových klubov 3 Eurá. Na školské predstavenia a ZŤP poskytujeme zľavu. V najbližšej budúcnosti sa plánuje aj sprevádzkovanie kaviarne na prízemí.


kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notovasfu.sk

 


publikované: 05.09.2011
aktualizované: 11.10.2011