English                                                        Streda 22.05.2024, 21:58


Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) má nové zloženie

tlačová správa SFÚ (18.02.2011)                         

 

 


S účinnosťou od 16. februára 2011 pôsobí Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v novom zložení. V SFÚ je zriadená od začiatku roka 2008, kedy vstúpil do platnosti audiovizuálny zákon, ktorý nanovo definoval postavenie SFÚ i jeho systém riadenia. Rada SFÚ je popri generálnom riaditeľovi inštitúcie druhým z jej hlavných orgánov. Je päťčlenná, z toho traja jej členovia sú noví.

 

Minister kultúry SR Daniel Krajcer vymenoval v zmysle audiovizuálneho zákona č. 343/2007 Z.z. troch nových členov Rady Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Stali sa nimi rektor Vysokej školy múzických umení, významný filmový scenárista, režisér a pedagóg prof. Ondrej Šulaj, pedagóg, spisovateľ a filmový kritik Ing. František Gyárfáš, PhD. a zamestnankyňa Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR JUDr. Oľga Fedorová. Trojica nahradila Mgr. art. Petru Kolevskú, ktorá sa k 10. decembru 2010 členstva v Rade vzdala, PhDr. Jozefa Heribana a Mgr. Petra Jaroša, ktorým skončilo funkčné obdobie. Ďalší dvaja členovia Rady SFÚ v jej súčasnom zložení sú pedagóg, spisovateľ, kurátor, estetik a filmový vedec prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., ktorý v Rade pôsobí od 1. novembra 2010 a nahradil v nej Mgr. Miloslava Luthera, ktorý sa vzdal členstva v Rade k 10. septembru 2010. Posledným členom Rady je odborný pracovník Národného kinematografického centra SFÚ Mgr. Miroslav Ulman, volený zamestnancami inštitúcie ako ich zástupca a v Rade pôsobí od 4. septembra 2009, kedy nahradil doc. PhDr. Martina Šmatláka, ktorý ukončil interný pracovný pomer v SFÚ k 31. júlu 2009. Od 16. februára teda Rada SFÚ pôsobí v zložení: prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., prof. Ondrej Šulaj, Ing. František Gyárfáš, PhD., JUDr. Oľga Fedorová a Mgr. Miroslav Ulman.

Rada SFÚ bola konštituovaná na základe zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) účinného od 1. januára 2008, v súlade so Štatútom SFÚ, vydaného ministrom kultúry SR, s účinnosťou od 1. februára 2008. Ako jeden z hlavných orgánov sa vyjadruje k návrhu výročnej správy inštitúcie o jej činnosti, k návrhu rozpočtu, schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja a volí a odvoláva generálneho riaditeľa. Rada má päť členov, z ktorých štyroch vymenúva a odvoláva minister kultúry z odborníkov v oblasti audiovízie alebo kinematografie na Slovensku a s prihliadnutím na reprezentatívne zloženie Rady, a jedného člena volia zamestnanci z odborných pracovníkov. Funkčné obdobie člena Rady je trojročné. Prvá Rada SFÚ pôsobila v zložení PhDr. Jozef Heriban, Mgr. Peter Jaroš, Mgr. art. Petra Kolevská, Mgr. Miloslav Luther a doc. PhDr. Martin Šmatlák, jej prvé zasadanie sa uskutočnilo 31. januára 2008. Členstvo v Rade je čestné a jej uznesenia sú zverejnené na internetovej stránke SFÚ www.sfu.sk.


kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notovasfu.sk

 


publikované: 18.02.2011
aktualizované: 09.04.2011