English                                                        Streda 22.05.2024, 22:53


Na DVD vychádza tvorba významného slovenského režiséra Martina Slivku

tlačová správa SFÚ (28.03.2011)                         

 

 


Pre milovníkov slovenského dokumentárneho filmu v týchto dňoch vychádza na 2-DVD výber z tvorby jedného z najvýznamnejších slovenských dokumentaristov Martina Slivku. Obsahuje deväť jeho filmov, zastupujúcich všetky dôležité oblasti, ktorým sa tento výnimočný filmár vo svojej tvorbe venoval. Krst 2-DVD sa uskutoční zajtra, 29. marca 2011 v priestoroch Vysokej školy múzických umení.

2-DVD pod názvom Martin Slivka – Výber z tvorby prináša kolekciu deviatich dokumentárnych filmov tohto významného slovenského režiséra, scenáristu, dramaturga, filmového teoretika a etnografa. Ponúka ucelený prierez Slivkovou tvorbou z obdobia rokov 1963 – 1973 a zároveň obsahuje väčšinu z najvýznamnejších diel, ktoré tento výnimočný slovenský filmár a etnológ počas svojho života vytvoril. V širokom spektre tém sú zastúpené všetky dôležité oblasti, ktorým sa počas svojho plodného tvorivého pôsobenia venoval, predovšetkým umenie, folklór a ľudová tvorivosť. 2-DVD obsahuje snímky Voda a práca, Balada v dreve, Ikony, Odosobnení, Odchádza človek, Posledná večera, Bulharské oplakávacie piesne, Národný umelec prof. Karol Plicka a Martin Jonáš.

Úvodné slovo k 2-DVD napísali Rudolf Urc, Ingrid Mayerová a René Lužica, autori publikácie Ostáva človek – Martin Slivka, ktorá vyšla o Martinovi Slivkovi v roku 2009. Martina Slivku charakterizujú slovami, že „od začiatku filmovej kariéry ho priťahoval národopis, ľudové divadlo a výtvarné umenie. Počas pražských štúdií mu stretnutia s profesorom Karolom Plickom dali možnosť spoznať a učiť sa filmovo stvárniť národopisné javy. Tradície ľudovej kultúry a folklóru, ktoré Slivka dobre poznal, neboli v jeho poňatí len nostalgickým zahľadením sa do dedinskej society a jej historických podôb. Vo svojich filmoch spájal vedecký, erudovaný pohľad s filmárskym, emotívnym vyjadrením. Slivkove dokumentárne filmy prinášajú vždy aj filozofický výklad, v túžbe odovzdať estetický zážitok aj odbornú vedomosť. (...) Z celej kolekcie Slivkových filmov, tých etnografických i tých kunsthistorických, rezonuje práve ich emocionálna štruktúra, to zvláštne, a tak veľmi vzácne prepojenie, ba splynutie dvoch rovín – náučnej, exaktnej s estetickou, umeleckou. Slivka tak prakticky zodpovedal teoretický problém, ktorý sa vlečie celou dlhou vývojovou etapou slovenského dokumentárneho a populárno-vedeckého filmu: Ako zosúladiť pôvodne utilitárny, úzko dokumentačný aspekt týchto diel s ich špecificky „arsfilmovým“ podaním. Dôkazom toho je aj táto kolekcia filmov Martina Slivku.“

2-DVD okrem deviatich filmov obsahuje booklet so základnými faktami o živote a tvorbe Martina Slivku, slovenské a anglické menu a titulky v šiestich jazykoch (anglické, nemecké, francúzske, ruské, poľské, slovenské). Všetky filmy majú digitálne remastrovaný obraz a zvuk. Nosič vydala Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, jeho vydanie finančne podporil Audiovizuálny fond. Krst 2-DVD sa uskutoční počas prehliadky 18. Febiofest v utorok 29. marca 2011 o 18.30 hod. v FK 35_mm na VŠMU v Bratislave. Pokrstia ho filmový dramaturg Rudolf Urc a filmový publicista Pavel Branko. 2-DVD si bude možné zakúpiť v predajni SFÚ Klapka.sk na Grösslingovej ulici 43 v Bratislave a vo vybraných predajniach za 12,90 Eur.

 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) na 18. Medzinárodnej prehliadke filmu, televízie a videa Febiofest participuje ako jeden zo spoluorganizátorov. V programe Febiofestu sa bude z jeho archívnych fondov pri príležitosti tohtoročného jubilea Eduarda Grečnera premietať reštaurovaná digitalizovaná verzia jeho filmu Drak sa vracia (1967), spolu s portrétom o Eduardovi Grečnerovi z televízneho cyklu režiséra Martina Šulíka Zlatá šedesátá (2008), ktorého bol SFÚ koproducentom. SFU na Febiofeste odprezentuje a pokrstí aj nové 2-DVD s deviatimi filmami významného slovenského dokumentaristu, scenáristu a etnografa Martina Slivku, ktorého uvedenie na svet bude spojené s projekciou pásma jeho dokumentárnych filmov. Zároveň je SFÚ aj garantom novej sekcie pod názvom Febiofest deťom, ktorej obsahom je kolekcia jedenástich digitalizovaných celovečerných a krátkych, hraných a animovaných filmov pre základné a stredné školy.


kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notovasfu.sk

 


publikované: 28.03.2011
aktualizované: 29.03.2011