English                                                        Piatok 21.02.2020, 19:20


K záujemcom sa dostáva DVD edícia Slovenský film 40. a 50. rokov

tlačová správa SFÚ (29.09.2011)                         

 

 


Túto jeseň Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press a s finančnou podporu Audiovizuálneho fondu vydáva ďalšiu z DVD edícií s desiatkou významných slovenských titulov, ktorými mapuje slovenskú kinematografiu naprieč desaťročiami. Po edíciách z predchádzajúcich rokov sa k záujemcom tentoraz dostáva kolekcia Slovenský film 40. a 50. rokov, v ktorej každý týždeň od 30. septembra 2011 vyjde jedno DVD s filmom zo spomínaného obdobia.

 

Aktuálna DVD edícia Slovenský film 40. a 50. rokov prinesie počas nasledujúcich týždňov desať významných titulov, tri z nich sú v réžii Paľa Bielika, najvýraznejšieho tvorcu tohto obdobia. Desiatku filmov tvoria snímky Kapitán Dabač Paľa Bielika, Šťastie príde v nedeľu Jána Lacka, Rodná zem Jozefa Macha, Štyridsaťštyri Paľa Bielika, Štvorylka Jozefa Medveďa, Varuj..! Martina Friča, Vlčie diery Paľa Bielika, Katka Jána Kadára, Čert nespí Petra Solana a Františka Žáčka a Dáždnik svätého Petra Vladislava Pavloviča a Frigyesa Bána. Všetkých desať DVD nosičov vyjde s rovnakým obsahom ako po minulé roky, okrem filmov sú na nich aj bonusy, medzi nimi informácie o filme, ohlasy z tlače, profily tvorcov a fotogaléria. Titulky a menu majú DVD slovenské a anglické a ku každému filmu je ako predfilm pripojený jeden dobový Týždeň vo filme. Osem filmov z edície je aj s komentárom pre nevidiacich (Kapitán Dabač, Šťastie príde v nedeľu, Rodná zem, Štvorylka, Varuj...!, Vlčie diery, Čert nespí a Dáždnik svätého Petra). Ako súčasť s každým DVD vyjde časopis, ktorý prostredníctvom rozhovorov a profilov tvorcov, štúdií k filmom či výňatkov z dobovej tlače ilustruje dobu vzniku týchto diel, aj ich prijatie divákmi a kritikou.

Edícia Slovenský film 40. a 50. rokov sa na vydanie pripravovala už vlani, vzhľadom na technický stav starších titulov a náročnosť ich spracovania sa presunula na tento rok. Všetky filmy edície sa tak k divákom dostanú v kvalitnom spracovaní s reštaurovaným obrazom aj zvukom. Vzhľadom na veľké poškodenie materiálov sa kompletné digitálne spracovanie filmov pri tejto edícii realizovalo až dva roky, pričom najnáročnejšie bolo reštaurovanie obrazu. Grading obrazu filmu Šťastie príde v nedeľu vykonal jeho pôvodný kameraman Vladimír Ješina, ktorý ako blízky spolupracovník a priateľ Paľa Bielika upravoval aj jeho filmy Kapitán Dabač a Štyridsaťštyri. Grading obrazu na filme Čert nespí, ktorého kameramanom bol tiež Vladimír Ješina, zo zdravotných dôvodov v zastúpení Vladimíra Ješinu vykonal Peter Csordás. Pri ďalších filmoch rozhodla o zastúpení kameramanov, ktorí už nežijú, Asociácia slovenských kameramanov. Na väčšine filmov robil grading obrazu kameraman Stanislav Szomolányi (Katka, Rodná zem, Štvorylka, Dáždnik svätého Petra) a na zvyšných kameraman Vladimír Holloš (Varuj...!, Vlčie diery).
Celý proces digitálneho reštaurovania hodnotí Ladislav Dedík zo Štúdia 727, ktorý sa podieľal na digitalizácii a reštaurovaní jednotlivých titulov: „Filmové diela, ktoré sme digitalizovali a reštaurovali, boli veľmi poškodené vzhľadom na ich vek, kvalitu použitých materiálov, technologické postupy použité pri ich spracovaní a pri výrobe filmových kópií. Keďže niektoré z nich sa používali ako propagandistické filmy, znásobený bol aj počet kópií na jeden film. Pri každej novej kópii dochádzalo k poškodeniu pôvodného negatívu. V niektorých prípadoch išlo o filmy s vojnovou tematikou, v ktorých boli použité aj autentické archívne zábery z druhej svetovej vojny, a svojou sa kvalitou výrazne odlišovali od hraného materiálu, a to stupňom zrnitosti i množstvom defektov. Tieto časti filmov výrazne sťažovali proces reštaurovania. K najčastejším poškodeniam patrili prach, špiny, nečistoty, zlepky, ryhy, rysky, škrabance, trhliny vo filmovom páse, nestabilita obrazu, kamerové chlpy, hustotné skoky, ale i chýbajúce políčka. Najnáročnejšie na čas z hľadiska spracovania boli snímky Varuj...!, Vlčie diery, Kapitán Dabač a Katka. Pre porovnanie treba dodať, že zatiaľ čo v predchádzajúcej edícií sa na jednom celovečernom filme nachádzalo v priemere 1,5 milióna nečistôt, vo väčšine titulov tejto edície ich bežne bolo viac ako 20 miliónov. Táto skutočnosť mala za následok, že niektoré filmy boli v procese reštaurovania aj viac ako rok.“

Jednotlivé filmy DVD edície Slovenský film 40. a 50. rokov budú rovnako ako po minulé roky vychádzať v týždenných intervaloch od piatka 30. septembra do 2. decembra 2011, ako prvý vyjde Kapitán Dabač Paľa Bielika. Zakúpiť si ich bude možné v novinových stánkoch, priamo vo vydavateľstve Petit Press, v predajni KLAPKA.SK na Grösslingovej ul. 43 a na www.petitshop.sme.sk alebo www.klapka.sk.

Projekt DVD kolekcie desiatich slovenských filmov Slovenského filmového ústavu a vydavateľstva Petit Press vznikol v roku 2006 so zámerom obnoviť záujem divákov o pôvodnú filmovú tvorbu a zároveň upozorniť na to, že aj na Slovensku vznikajú kvalitné diela. DVD edícia Slovenský film 40. a 50. rokov je už šiestou v poradí, vďaka ktorej sa k záujemcom dostávajú významné filmy slovenskej kinematografie z príslušných desaťročí. Nadväzuje na predchádzajúce edície, v ktorých sa k divákom dostali už filmy z 80., 70. a 60. rokov, pričom tie vzhľadom na bohatosť tvorby tohto najvýznamnejšieho obdobia v slovenskej kinematografii vyšli rozdelené do dvoch edícií. V minulom roku vyšla na DVD Zlatá kolekcia slovenských rozprávok s piatimi titulmi. Všetky edície sa stretli s priaznivou odozvou u odbornej i laickej verejnosti. Viac informácií o DVD edícii Slovenský film 40. a 50. rokov, jej jednotlivých tituloch i o ďalších edíciách nájdete na www.sfu.sk.


Termíny vydania DVD edície Slovenský film 40. a 50. rokov:

Kapitán Dabač (1959), r. Paľo Bielik – 30. september 2011
Šťastie príde v nedeľu (1958), r. Ján Lacko – 7. október 2011
Rodná zem (1953), r. Josef Mach – 14. október 2011
Štyridsaťštyri (1957), r. Paľo Bielik – 21. október 2011
Štvorylka (1955), r. Jozef Medveď, Karol Krška – 28. október 2011
Varuj...! (1946), r. Martin Frič – 4. november 2011
Vlčie diery (1948), r. Paľo Bielik – 11. november 2011
Katka (1949), r. Ján Kadár – 18. november 2011
Čert nespí (1956), r. Peter Solan, František Žáček – 25. november 2011
Dáždnik svätého Petra (1959), r. Vladislav Pavlovič, Frigyes Bán – 2. december 2011


kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ
tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notovasfu.sk

 


publikované: 29.09.2011
aktualizované: 11.10.2011