English                                                        Utorok 19.10.2021, 05:29

Slovensko na filmovom trhu Marché du film

Slovensko bude mať už šiestykrát informačné centrum na jednom z najdôležitejších filmových trhov - Marché du Film Cannes (13. - 22. 5. 2009), tretíkrát v tandeme s Českou republikou. Česko-slovenský pavilón, vybavený prezentačnými materiálmi audiovízii oboch krajín, umožňuje zahraničným filmovým profesionálom získať informácie o najnovších slovenských filmových tituloch ako aj aktuálne pripravovaných projektoch. Pre záujemcov - potenciálnych zahraničných distribútorov, prípadne dramaturgov filmových festivalov, bude k dispozícii väčšina slovenských filmov na DVD "screeneroch". Predstavená bude aj nová propagačná publikácia o slovenskej audiovízii Slovak Films 07 – 09, ktorá v sebe spája katalóg slovenských filmov za uvedené obdobie a sprievodcu slovenským audiovizuálnym prostredím. Ďalšou kľúčovou sumarizujúcou publikáciou, ktorá bude na Marché du film k dispozícii, je Správa o stave slovenskej audiovízie za rok 2008 kancelárie MEDIA Desk Slovensko. V štrnástich kapitolách poskytuje súhrnné informáce o dianí vo všetkých oblastiach slovenského audiovizuálneho priemyslu, slúži ako základný zdroj informácií o slovenskej audiovízii cielene pripravovaný pre medzinárodnú odbornú verejnosť. Jej kvalitu oceňujú i renomované inštitúcie ako European Audiovisual Observatory, Media Salles či Európska komisia.
Česko-slovenský pavilón zároveň do istej miery funguje ako vysunuté pracovisko, ideálne miesto pre rokovania a pracovné stretnutia pre slovenských filmových profesionálov, účastníkov trhu.

Marché du film Cannes sa zúčastnia generálna riaditeľka Sekcie médií, audiovízie a autorského práva na MK SR Nataša Slavíková, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Peter Dubecký, slovenskí profesionáli zo Slovenskej asociácie producentov v audiovízii (SAPA), vrátane jej prezidenta Mariana Urbana, členovia Rady novovzniknutého Audiovizuálneho fondu i jej predseda Patrik Pašš, ale aj zástupcovia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), filmových festivalov (Art Film Fest) a ďalší. Slovenskú účasť v spoločnom slovensko-českom pavilóne organizačne zabezpečuje SFÚ v spolupráci so SAPA a s finančnou podporou MK SR. Tradičnými partnermi česko-slovenského pavilónu sú Kofola, a.s., Víno Topoľčianky a Segafredo ako aj spoločnosť Hlava z Českej republiky.

Viac informácií o filmovom trhu nájdete na www.marchedufilm.com.

publikované: 6. 5. 2009

 

 

publikované: 06.05.2009
aktualizované: 08.12.2013